KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem Dziekana WNoW z dnia 1.07.2024 r. w sprawie: zasad funkcjonowania budynków Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ informujemy, iż:

w okresie 15.07-1.09.2024 r. Dziekanat pracuje zdalnie. Kontakt z Dziekanatem WNoW tylko drogą mailową.

Ponadto informuję, iż będą pełnione stacjonarne dyżury w dziekanacie

na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

w n/w terminach

17.07 J. Ptak, A. Staszczyk, A. Krygier

24.07 J. Ptak, A. Staszczyk, A. Krygier

31.07 J. Ptak, A. Staszczyk

7.08 J. Ptak, A. Staszczyk

14.08 J. Ptak

21.08 J. Ptak

28.08 A. Krygier

oraz na kierunku Psychologia

17,24,31/07 – M.Kisielewska

7,14,21,28/08 – J.Grzybowska

Dyżury stacjonarne będą w godzinach 8.30-10.30

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska nr 46/48
91-408 Łódź

DYŻURY DZIEKANATU DLA STUDENTÓW

DYŻURY DZIEKANATU DLA STUDENTÓW

 • Poniedziałek             od godz. 9.00 do godz. 13.00
 • Wtorek                      od godz. 9.00 do godz. 13.00
 • Środa                        od godz. 9.00 do godz. 13.00
 • Piątek                        od godz. 9.00 do godz. 13.00

Czwartek dziekanat nieczynny.

Studenci studiów niestacjonarnych w piątki w godz. 15.00-17.00 - dyżury w terminach zjazdów - link do terminarzy zjazdów:

(Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna)  

https://www.wnow.uni.lodz.pl/strefa-studenta/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/terminarz-zjazow

(Psychologia)

 https://www.psychologia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Nauk_o_Wychowaniu/Jednostki/Instytut_Psychologii/Plan_zaj%C4%99%C4%87/Terminarz.pdf

 

 

PEDAGOGIKA

mgr Anna Krygier; 42 665 57 31;

anna.krygier@now.uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

    1 stopnia I – III semestr
    Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej - 1 i 2 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie

mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32;

justyna.ptak@now.uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

    Pedagogika sportu - 1 stopnia
    Wychowanie fizyczne i zdrowotne - 1 i 2 stopnia
    Pedagogika wieku dziecięcego - 2 stopnia
    drugiego stopnia I semestr

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

    pierwszego stopnia I – III semestr
    Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej - 2 stopnia
    Pedagogika wieku dziecięcego - 2 stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 42 665 57 30:

aneta.staszczyk@now.uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie
    Pedagogika resocjalizacyjna - 1 i 2 stopnia
    Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej - 1stopnia
    drugiego stopnia I semestr

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

    Pedagogika resocjalizacyjna – 1 i 2 stopnia
    drugiego stopnia I semestr

PSYCHOLOGIA

mgr Joanna Grzybowska; 042 665 57 34; 

joanna.grzybowska@now.uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: 

 • Studia doktoranckie
 • Program ERASMUS i Mobility Direct - studneci zagraniczni

mgr Marina Kisielewska; 42 665 57 35;

marina.kisielewska@now.uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne

PRAKTYKI

Dominika Oliwkowska; 42 665 57 21

dominika.oliwkowska@now.uni.lodz.pl 

USOS

inż. Bartłomiej Szatkowski; 42 665 57 08;

bartek.szatkowski@now.uni.lodz.pl

  POL-ON

  SYSTEM INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

  mgr Kacper Kostanty; 42 665 50 84;

  kacper.kostanty@now.uni.lodz.pl

  • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie spraw studenckich
  • sprawy socjalno-bytowe

  BIURO DS. ROZWOJU WYDZIAŁU

  mgr Agnieszka Śliwerska; 42 665 57 20;

  agnieszka.sliwerska@now.uni.lodz.pl
  (pokój nr 112, budynek A)

  Postępowania awansowe (doktoraty i habilitacje) prowadzone przez Wydział Nauk o Wychowaniu

  MOST

  Rekrutacja

  Ewaluacja procesu dydaktycznego

  Zbiorcze zestawienia obciążeń dydaktycznych

  Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Kontrola zarządcza

  Opisy przedmiotów w USOS

  Dyżury w godz. 8.00-15.00


   

  mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 42 665 50 70;
  marzena.bort@now.uni.lodz.pl
  (pokój nr 110, budynek A)

  POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie nauki

  Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)

  Wydziałowa Rada Pracodawców

  Program Zdolny uczeń – świetny student

  mgr Joanna Cesarz; 42 665 54 60;
  joanna.cesarz@now.uni.lodz.pl
  (pokój nr 110, budynek A)

  Promocja Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

  Współpraca z otoczeniem

  mgr Zbigniew Piotrowicz; 42 665 57 41; 
  zbigniew.piotrowicz@now.uni.lodz.pl
  (pokój nr 309, budynek A)

  Informatyk