Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2012


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów licencjackich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: zmiany terminu uruchomienia studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia budżetu studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia i budżetu studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. w sprawie: przyznania Medali ?Za chlubne studia”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: zatwierdzenia zmiany nazwy, programu kształcenia i budżetu Studium podyplomowego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: zmiany uchwały z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia programów kształcenia na kierunku pedagogika


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: zmiany uchwały z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia programów kształcenia na kierunku psychologia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: kandydatów do stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: kandydatów do stałych Komisji Senackich i Komisji Rektorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: propozycji obsady personalnej stanowisk kierowniczych na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania opiekunów naukowych specjalności w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu na lata 2012-2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów dyplomowych przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 r.w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programów kształcenia na kierunku pedagogika


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programów kształcenia na kierunku psychologia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia zmiany nazw specjalności na kierunku psychologia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: Studiów Podyplomowych ?Przygotowanie Pedagogiczne?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: Studiów Podyplomowych ?Liderzy Zmian Edukacyjnych?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwala Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: Studiów Podyplomowych ?Psychologia Kontaktu z Klientem?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: Studiów Podyplomowych ?Psychologia w Oświacie?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: Studiów Podyplomowych ?Kompetencje Psychologiczne w Biznesie ?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2012


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja
2012 r. w sprawie: Podyplomowego Studium ?Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Socjoterapii?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: zatrudnienia w wymiarze ? etatu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich (rok licencjacki)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany promotora pracy licencjackiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji wszczęcia przewodu habilitacyjnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji wszczęcia przewodu habilitacyjnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: budżetu studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia składu liczbowego Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko  adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: wniosku o przyznanie medalu ?Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016