ZASADY FORMALNE

Współpracę formalną z Pracodawcami reguluje umowa o współpracy dwustronnej zaakceptowana przez obie strony umowy.

Współpraca nieformalna nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Pracodawcą a Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.