Grudzień

Uchwała nr 40/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r.w sprawie: określenia zasad prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych


Uchwała nr 39/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2021


Uchwała nr 38/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Raportu Dziekana dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2019/2020


Uchwała nr 37/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2020


Uchwała nr 36/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne


Uchwała nr 35/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zatrudnienia

Listopad

Uchwała nr 34/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia raportu z prac Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020


Uchwała nr 33/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. w sprawie: kandydatów na członków komisji konkursowej w dyscyplinie psychologia w konkursach IDUB


Uchwała nr 32/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. w sprawie: kandydatów na członków komisji konkursowej w dyscyplinie pedagogika w konkursach IDUB


Uchwała nr 31/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. w sprawie: przekształcenia Katedry Pedagogiki Społecznej na Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

Październik

Uchwała 30/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. w sprawie: powołania wydziałowych Komisji na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 29/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. w sprawie: zatrudnienia

Wrzesień

Uchwala nr 28/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 27/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej


Uchwała nr 26/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. w sprawie: kandydata na Kierownika Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii w okresie od 1.10.2020r. do 31.12.2023r.


Uchwała nr 25/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu  17 września 2020 r. w sprawie: propozycji obsady personalnej stanowisk kierowniczych na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 24/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 23/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 22/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwala nr 21/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. W sprawie: likwidacji zakładu

Maj

Uchwała nr 17/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu w kadencji 2020-2024


Uchwała nr 16/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów UŁ w części będącej w kompetencji Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu


Uchwała nr 15/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dziekana na sporządzanie recenzji prac magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w przypadku, gdy promotorami tych prac są osoby posiadające stopień naukowy doktora


Uchwała nr 14/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: przeniesienia przedmiotów niezrealizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do realizacji w roku akademickim 2020/2021.


Uchwała nr 13/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia korekty planów studiów na kierunku psychologia, obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021


Uchwała nr 12/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia korekty planu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021


Uchwała nr 11/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: zasad naboru na I rok studiów w roku akademickim 2020/2022


Uchwała nr 10/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: zawarcia porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Zachodnio-Kazachskim Państwowym Uniwersytetem im. Mahambata Utemisova w Uralsku (Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті)


Uchwała nr 9/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: kandydatów do Rady Rozwoju Młodych Naukowców


Uchwała nr 8/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: likwidacji Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego


Uchwała nr 7/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Psychologii od 1.10.2020 r.


Uchwała nr 6/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne


Kwiecień


Marzec


Luty

Uchwała nr 5/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r. w sprawie: uzupełnienia planu zajęć specjalnościowych na kierunku psychologia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 4/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 3/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r.w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała nr 2/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 66, ust 2. Statutu UŁ

Styczeń

Uchwała nr 1/2020 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu