TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Robocze posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu (trzeci czwartek miesiąca, godz. 10:00)

20 października 2022 r.

17 listopada 2922 r,

15 grudnia 2022 r.

19 stycznia 2023 r.

16 lutego 2023 r.

16 marca 2023 r

20 kwietnia 2023 r.

18 maja 2023 r.

29 czerwca 2023 r. (ostatni - piąty czwartek miesiąca)