Grudzień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany tematów prac magisterskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac licencjackich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2016

Kryteria przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia


Listopad


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia z jakości kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowiska adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta 


Październik


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych „ Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych „ Organizator procesów rewitalizacji”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 r. w sprawie: przyznania Medalu „Za chlubne studia”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Wrzesień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Psychologii


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów i seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów i seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: przyznania ryczałtu godzinowego za prowadzenie programowych zajęć indywidualnych ze studentami programu ERASMUS


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika katedry


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika katedry i zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: określenia minimalnej liczby punktów wymaganej do pozytywnej oceny pracowników w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej i kwestionariusza okresowej oceny pracowników za lata 2015-2016

kwestionariusz oceny 2015-2016 (doc)

załącznik do kwestionariusza oceny 2015-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. w sprawie: zasad podziału kwot podwyżki wynagrodzeń zasadniczych obligatoryjnych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i wynagrodzeń motywacyjnych dla wszystkich pracowników


Czerwiec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych „Nowe media w animacji kultury ”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich (rok licencjacki)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Katedry Teorii Wychowania


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienie na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowiska adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Maj


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia zmian w programach kształcenia na kierunku pedagogika na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych Pedagogika Wczesnoszkolna z Elementami Diagnozy i Terapii Pedagogicznej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich (rok licencjacki)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Szpakowskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie: zmiany planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2014/2015


Kwiecień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany tematu pracy licencjackiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia zmian w programach kształcenia na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Marzec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: zmiany tematu pracy licencjackiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: zmiany zasad przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie: zatrudnienia


Luty


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany tematu pracy licencjackiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Styczeń


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w sprawie: zgłoszenia do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w sprawie: zgłoszenia do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską