KONTAKT

Pełnomocnik Dziekana WNoW ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Kulturowym i Pracodawcami

dr Marcin Rojek
e-mail: marcin.rojek@now.uni.lodz.pl


Biuro ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (kontakty robocze)

mgr. Marzena Bort-Szczepkowska
tel. 42 665 50 70
e-mail: nauka.wnow@uni.lodz.pl


Na Uniwersytecie Łódzkim działa Biuro Karier UŁzapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura i do kontaktu:

https://biurokarier.uni.lodz.pl/students-power-staze-szkolenia-doradztwo/

https://biurokarier.uni.lodz.pl/careerfullycharged/

https://biurokarier.uni.lodz.pl/dla-studentow-absolwentow/

https://biurokarier.uni.lodz.pl/kontakt/