Grudzień

Uchwała nr 37/ 2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie: uzupełnienia dokumentacji dotyczącej specjalności Pedagogika Wieku Dziecięcego, realizowanej na II stopniu studiów, na kierunku Pedagogika


Uchwała nr 36/ 2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie: raportu Dziekana dotyczącego efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale, w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 35/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku 2022


Uchwała nr 34 /2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie: skorygowanego planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2021


Uchwała nr 33/ 2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r.w sprawie: zatrudnienia mgr Joanny Jastrzębskiej na stanowisku wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ ,w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o umowę o pracę


Uchwała nr 32/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zatrudnienia mgr Bartłomieja Lassek na stanowisku wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od dnia od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o umowę o pracę


Uchwala nr 31/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r.. w sprawie: powstania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 16.12.2021 r.

Październik

Uchwała nr 30/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. w sprawie: w sprawie utworzenia dwóch stanowisk wykładowcy i ogłoszenia konkursów


Uchwała 29/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 21.10.2021 r.

Wrzesień


 


Uchwała nr 28/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów i seminariów magisterskich przez nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2021/2022


Uchwała nr 27/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. w sprawie: zatrudnienia dr Katarzyny Zaborskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery


Uchwała nr 26/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Uchwała nr 25/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. w sprawie: likwidacji Pracowni Komputerowej przy Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.


Uchwała nr 24/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 23.09.2021 r.

 

Czerwiec

Uchwala nr 23/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie: planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2021/2022


Uchwała nr 22/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ


Uchwała 21/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2021


Uchwała nr 20/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 24.06.2021 r.

Maj

Uchwała nr 19/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dziekana na sporządzanie recenzji prac magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w przypadku, gdy promotorami tych prac są osoby posiadające stopień naukowy doktora


Uchwała nr 18/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: projektu zmian w programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022


Uchwała nr 17/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: projektu zmian w programie studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022


Uchwała nr 16/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: projektu zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022


Uchwała nr 15/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: projektu zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022


Uchwała nr 14/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kwiecień

Uchwała nr 13/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad naboru na I rok studiów

Uchwała nr 12/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie: wskazania kierunku studiów Wychowane fizyczne i zdrowotne, profil praktyczny, specjalność nauczycielska w naborze na rok akademicki 2022/2023

Marzec

Uchwała nr 11/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: projektu zmian w planie studiów na kierunku pedagogika sportu, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022


Uchwała nr 10/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: zmian w Wydziałowym Systemu Ustalania Wartości Punktowej ECTS dla Przedmiotów, obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021


Uchwała nr 9/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwała nr 8/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o uroczyste odnowienie doktoratu


Uchwała nr 7/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o uroczyste odnowienie doktoratu


Uchwała nr 6/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o uroczyste odnowienie doktoratu


Uchwała nr 5/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 18.03.2021 r.


Luty


Uchwała nr 4/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 3/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała nr 2/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 66, ust 2. Statutu UŁ

Styczeń

Uchwała nr 1/2021 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. w sprawie: przedłużenia realizacji i rozliczenia praktyk studenckich