ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy Instytutów Pedagogicznych,

w imieniu własnym oraz pozostałych członków Kapituły, serdecznie zapraszam do zgłaszania prac w ramach II-ej edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Nagroda przyznawana będzie badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową, przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji. 

W załączonych pismach przesyłamy informacje dotyczące trybu zgłaszania prac oraz dokumentacji z tym związanej.

Mamy nadzieję, że to ogólnopolskie wyróżnienie, przyznawane w zakresie dorobku pedagogiki, wzmocni tożsamość naszej dyscypliny, zwłaszcza pedagogiki wczesnej edukacji, a także pozytywnie wpłynie na umacnianie kultury akademickiej naszego środowiska.

 

Z wyrazami szacunku oraz nadzieją na przyjęcie zaproszenia

Alina Wróbel

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

https://www.wnow.uni.lodz.pl/nagroda-im-profesora-ryszarda-wieckowskiego