Kwiecień

Uchwała nr 10/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wpowadzenie zmiany w programach studiów na kierunku psychologia i pedagogika (I i II stopień)

Uchwała nr 9/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: poparcia kandydatury prof. dr hab Eleonory Bielawskiej-Batorowicz, prof, dr hab. Bogusława Śliwerskiego, prof. dr hab Mariana Nowaka (KUL) do Rady Doskoanlości Naukowej na kadencje 2024-2027

Uchwała nr 8/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 20.04.2023

Uchwała nr 7/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dziekana na sporządzenie recenzji prac magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w przypadku hdy promotorami tych prac są osoby posiadającestopień nakowy doktora

Uchwała nr 6/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: zasad naboru na I rok studiów

Luty

Uchwała nr 5/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie: przyjęcia propozycji zmian załącznika nr 9 do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. (ze zmianami)

Uchwała nr 4/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału

Uchwała nr 3/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 66, ust. 2 Statutu UŁ

Styczeń

Uchwała nr 2/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2023 r. w sprawie: przedłużenia i rozliczenia praktyk studenckich

Uchwała nr 1/2023 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia tytułów prac dyplomowych oraz osób kierujących tymi pracami