Jak co roku, w kwietniu pracownicy i studenci naszego Wydziału brali udział w Spring Schoolhttps://eris.osu.eu/spring-school/ – wiosennej szkole pracy socjalnej gromadzącej magistrantów, doktorantów i akademików kilkunastu europejskich uniwersytetów zrzeszonych w European Research Institute for Social Work  /ERIS/ organizowanej w siedzibie ERIS- Uniwersytecie w Ostrawie (CZ). 

Od 16 lat Spring School tworzy okoliczności sprzyjające wsparciu indywidualnego rozwoju młodych badaczy oraz tworzeniu międzynarodowej, wielopokoleniowej sieci badaczy identyfikujących się z pracą socjalną/ pedagogiką społeczną. W tym cyklicznym wydarzeniu gromadzącym corocznie kilkudziesięciu uczestników z Europy i zaprzyjaźnionych z ERIS uniwersytetów z Indii i USA, UŁ reprezentują: dr Anita Gulczyńska (zarządzająca Spring School od 2014 r), dr Małgorzata Kostrzyńska i Prof. Mariusz Granosik.

Ten rok był szczególny. Nasz Wydział reprezentowali również studenci pedagogiki: Kornelia Kruk, Natalia Krupińska i Maciej Płóciennikowski, których wystąpienie o rekonstrukcji „niewidzialnego miasta” dokonanej w partycypacyjnym badaniu aktywizującym młodzież ze śródmiejskich defaworyzowanych sąsiedztw (zadanie badawcze w projekcie IDUB kierowanym przez A. Gulczyńską), roznieciła dyskusję wokół ukrytych podziałów i nierówności w przestrzeni miast postindustrialnych. Ogromną popularnością cieszył się warsztat dr Izabeli Kamińskiej-Jatczak dzielącej się z uczestnikami kompetencjami z zakresu stosowania metody „photovoice” do upełnomocniania głosu grup marginalizowanych, którą wykorzystuje i rozwija w ramach indywidualnego projektu IDUB skoncentrowanego wokół doświadczeń defaworyzowanych rodzin.

Dołączając fotorelację, zapraszamy chętnych do udziału w Spring School 2024 roku!!!

Kontakt: anita.gulczynska@now.uni.lodz.pl