Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w Regulaminie studiów na Wydziale Nauk o Wychowaniu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów licencjackich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia  kosztorysu studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie: przyznania Medalu ?Za chlubne studia?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie: powołania kierownika katedry


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. ECTS na kierunku pedagogika


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. w sprawie: określenia minimalnej liczby punktów wymaganej do pozytywnej oceny pracowników w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej i kwestionariusza okresowej oceny pracowników w roku 2015
Kwestionariusz oceny (doc)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: powołania kierownika podyplomowego studium


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów dyplomowych przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych ?Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myślowych?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów dyplomowych przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie: planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia minimalnej liczby punktów wymaganej do pozytywnej oceny pracowników w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich (rok licencjacki)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie: zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowych nagród


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie powołania nauczycieli akademickich posiadających  stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których  promotorami są nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia  2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko  asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych ?Kognitywistyka?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie: poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału  na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów kierunku psychologia efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym od roku akademickiego 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie: określenia minimalnej liczby punktów wymaganej do pozytywnej oceny pracowników w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Studiów Podyplomowych ?Akademia profesjonalnego trenera?


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym od roku akademickiego 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przyjęcia programów kształcenia na kierunku pedagogika