WYNIK KONKURSU W PROJEKCIE "BADANIA PORÓWNAWCZE FUNKCJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE"

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ informuje, iż w konkursie na Stypendystę w projekcie finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki, pt.” Badania porównawcze funkcji programów międzynarodowych w Polsce” (2020/38/E/HS6/00048), realizowanym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, po przeprowadzeniu procedury konkursowej w dniu 8. lutego 2023 r., zarekomendowano do przyznania stypendium Panią mgr Elżbietę Szulewicz.

OFERTA STYPENDIUM NAUKOWEGO W PROJEKCIE NCN (2020/38/E/HS6/00048) POD TYTUŁEM „BADANIA PORÓWNAWCZE FUNKCJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE”

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ zatrudni osobę (studenta/doktoranta) do zadań w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki (2020/38/E/HS6/00048), którego celem jest porównanie międzynarodowych funkcji programów kształcenia w Polsce. W ramach umowy gwarantujemy stypendium w wysokości 4.000 zł brutto-brutto miesięcznie wypłacane od 1 marca 2023, niezależnie od stypendium przyznawanego w ramach realizacji studiów magisterskich czy doktoranckich.

Ogłoszenie

OFFER OF A RESEARCH SCHOLARSHIP IN THE NCN PROJECT (2020/38/E/HS6/00048) ENTITLED "COMPARATIVE RESEARCH ON THE FUNCTIONS OF INTERNATIONAL PROGRAMS IN POLAND"

The Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz will employ a MA student / PhD student for tasks in a project financed by the National Science Center (2020/38/ E/HS6/00048), which aims to diagnose the international functions of education programs in Poland. It is offered PLN 4.000 gross-gross per month, paid from March 1, 2023 regardless of the scholarship awarded as part of master's or doctoral studies.

Announcement