W Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (20 lutego) w Fabryce Aktywności Miejskiej miało miejsce otwarcie wystawy przygotowanej w ramach partycypacyjnych badań w działaniu z rodzicami defaworyzowanymi społecznie. Badania prowadziła dr Izabela Kamińska-Jatczak z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Wydarzenie rozpoczęło tydzień pod hasłem „Otwórzmy wszystkie drzwi" organizowany przez Zespół ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Biura Aktywności Miejskiej UMŁ.

wystawa i zdjęcie obrazujące wypowiedź uczestnika

Fotogłos, czyli emocje i doświadczenia wyrażone w obrazach

W projekcie wzięło udział sześciu rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – zagrożonych odebraniem dziecka lub mających za sobą takie doświadczenia, którym zabrano potomstwo, a teraz starają się je odzyskać z instytucji pieczy zastępczej, a także ci którym to się udało. Badaczka pracowała z uczestnikami projektu metodą tzw. fotogłosu (photovoice) ‒ badani wykonywali zdjęcia z własnego życia i opowiadali historie obrazujące swoje doświadczenia. Zdjęcia pełniły funkcję „mostów komunikacyjnych”, przez które rodzice dzielili się przeżyciami.

Badania rozpoczęły się w marcu 2022 roku. Celem badań było rozpoznanie i przekazanie znaczeń jakie rodzice defaworyzowani społecznie nadają swojemu życiu, a także sformułowanie propozycji metodycznego działania zorientowanego na upełnomocnienie i podmiotowość z wykorzystaniem narzędzi wizualnych w obszarze pracy socjalnej z rodziną.

– mówi dr Izabela Kamińska-Jatczak

Więcej o projekcie: IDUB #UniLodz: Fotogłos, czyli emocje i doświadczenia wyrażone w obrazach

doktor podczas otwarcia wystawy

 Inspiracją do stworzenia projektu były partycypacyjne badania w działaniu wykorzystujące narzędzia przynależne do świata sztuki (participatory art-based research), jak fotografia czy obraz audiowizualny, a także przekonanie o potrzebie tworzenia „nowego” typu heterogenicznych praktyk badawczych w naukach społecznych, tworzących przestrzenie przeplatające teorię z praktyką i wychodzące poza Akademię do szerszej publiczności odbiorców. 

– dodaje badaczka

Storytelling – zaangażowanie uczestników

Przyjęta orientacja partycypacyjna zakładała zaproszenie rodziców do bycia współtwórcami działań, oddanie im głosu i niecenzurowanie ich wypowiedzi, uwrażliwienie na to by przekazać tylko to, co uczestnicy rzeczywiście chcą wyrazić. To włączanie ich w proces decyzyjny na każdym etapie prowadzonych działań, umożliwianie uczestnictwa we wszystkich podejmowanych aktywnościach, dbałość o przebieg uruchomionego procesu pracy wspólnej, by odbywał się on z poszanowaniem godności i tożsamości osób w nim uczestniczących i by stwarzał możliwość ich upełnomocnienia.

W ramach wystawy uczestnicy stworzyli dopełniające się wzajemnie wypowiedzi wizualno-tekstowe, fotografie i fragmenty historii z ich życia. Powstały również chmury wyrazowe, zawierające wybrane przez uczestników słowa klucze wydobyte z transkrypcji ich zarejestrowanych wypowiedzi. Chmury wpisane w kontur dłoni ludzkiej zawierają kłębowisko słów noszących dla uczestników określony ładunek emocjonalny, który odciska na nich swoje piętno i pozostawia ślady. Uczestnicy wystawy mogli również obejrzeć materiał filmowy oparty na storytellingu, z udziałem uczestników projektu. 

uczestniczka wystawy podczas oglądania zdjęć

Wypowiedzi uczestniczek projektu obecnych podczas wystawy:

Wreszcie mogliśmy dać swój głos, pokazać, że My – ludzie wykluczeni społecznie też czujemy i mamy tak niewielkie marzenia, że chcemy po prostu żyć godnie. Jeżeli system będzie pracował dla Nas, My będziemy otwarci dla nich.

Wchodząc do budynku, w którym miała miejsce wystawa towarzyszyły mi emocje, które ciężko jest opisać ‒ nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje na prawdę. Długo czekałam na ten dzień, był to dla mnie ważny moment w życiu, móc uczestniczyć w tym projekcie i pokazać moją historię. Jak zobaczyłam wystawę byłam bardzo zadowolona z takiego efektu ‒ Wow. Podczas oglądania filmu pojawiały się łzy, bo był bardzo emocjonalny. Ten wielki finał to dopiero początek czegoś co się może zadziać za jakiś czas. Podczas panelu dyskusyjnego, jak wspomniano pewną historię jednego z uczestników, że o mały włos uniknął tragedii odebrania dzieci łzy ponownie się pojawiły u mnie, bo dobrze wiedziałam o kim była mowa.

Bariery systemowe – panel dyskusyjny

W wystawie wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocowych, zarządzających pieczą zastępczą, sądowniczych, zajmujących się sprawami mieszkalnictwa socjalnego, organizacji pozarządowych związanych z problematyką wsparcia rodziny, usamodzielnienia, przedstawiciele środowiska akademickiego. Odbył się panel dyskusyjny z udziałem badaczki kierującej projektem, jednej z uczestniczek i przedstawicieli instytucji. Poruszana była problematyka barier systemowych z jakimi spotykają się rodzice w trudnej sytuacji życiowej.

uczestnicy panelu dyskusyjnego(fot. dr Monika Wojtczak, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)

Wystawę można zobaczyć do 3 marca na trzecim piętrze w Fabryce Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10) w godzinach urzędowania 8:00-16:00.

Fotorelacja z otwarcia wystawy

„Otwórzmy wszystkie drzwi” – przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom

W związku z obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej w Fabryka Aktywności Miejskiej przez cały tydzień (20-24 lutego) odbywały się wydarzenia poświęcone sprawiedliwości i równości. We wtorek tematem wiodącym była problematyka wykluczenia młodzieży. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego podczas panelu „Niepokonani” opowiadali o stawianiu pierwszych kroków na naukowej drodze, o dążeniu do celów oraz o możliwościach, jakie UŁ oferuje uczniom i studentom.

W dyskusji udział wzięli: Aga Becherka (ambasadorka UniLodz), Bartłomiej Rosiak (student UŁ i najmłodszy nauczyciel w Polsce) oraz Jarosław Brodecki (ambasador UniLodz w I edycji programu). Rozmowę moderował Stanisław Roszczyk (ambasador UniLodz)

Pozostałe dni poświęcone były seniorom („Nie liczę godzin i lat”), osobom niepełnosprawnym („Pełni pasji – sięgnijmy po więcej – o niepełnosprawności INACZEJ") oraz depresji („Oblicza depresji wśród dzieci i młodzieży”). Tydzień zamyka inicjatywa „Żywej Biblioteki”, czyli osobiste rozmowy z osobami reprezentującymi grupy doświadczające stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji.
 
Materiał: dr Izabela Kamińska-Jatczak, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Komunikacji i PR, fot. Bartosz Kałużny (CKiPR)
 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

TWORZYMY OBRAZY WYDOBYWAMY NASZE GŁOSY

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Studenci I roku Pedagogiki WNoW pod przewodnictwem Pani Profesor Mirosławy Zalewskiej Pawlak z Katedry Edukacji Artystycznej Pedagogiki i Twórczości UŁ zorganizowali przepiękną uroczystość Wigilijną. Było to niesamowite wydarzenie artystyczne, ze wspólnym kolędowaniem, przepięknymi występami wokalnymi i tanecznymi.

Studenci zjawiskowo udekorowali Aulę Wydziału, na którą przybyło bardzo wielu zaproszonych gości. Po części artystycznej Studenci składali życzenia świąteczne i podziękowania dla Pani Profesor i wszystkich przybyłych gości częstując Ich cukierkami, babeczkami i ręcznie zrobionymi kartkami świątecznymi z pięknymi życzeniami.

Atmosfera na spotkaniu była pełna emocji, wzruszeń i podziękowań od wykładowców, którzy osobiście zabrali głos chwaląc wyjątkowe zaangażowanie studentów. Dr hab. Mariusz Granosik Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji UŁ, dr hab. Aneta Rogalska-Marasińskaz Zakładu Pedagogiki Porównawczej UŁ i dr Marcin Rojek z Zakładu Teorii Kształcenia i Wychowania UŁ we wzruszających słowach docenili trud włożony w organizację tak wyjątkowego i pięknego wydarzenia. Zapraszam do obejrzenia relacji, zdjęć i filmów.

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE W NOWYM BUDYNKU INSTYTUTU PSYCHOLOGII

"Gdy 50 lat temu w ofercie Uniwersytetu Łódzkiego pojawiła się psychologia, nikt nie przypuszczał, że stanie się ona jednym z najpopularniejszych kierunków na uczelni. Dziś, w nowym budynku Instytutu Psychologii spotkali się jego absolwenci i obecni studenci, by porozmawiać o tym, co przyniosło ostatnie pół wieku.
Dziś (10.12) studenci i absolwenci Instytutu Psychologii mogli wsiąść na pokład Psychołódki, czyli cyklu wykładów i warsztatów. Doktor Katarzyna Szymańska, była wykładowczyni Uniwersytetu, swoje studia psychologiczne rozpoczęła w 1972 roku, gdy Instytut mieścił się przy al. Kościuszki 21." - źróło TVP 3

link - https://lodz.tvp.pl/65020748/jubileuszowe-spotkanie-w-nowym-budynku-instytutu-psychologii?fbclid=IwAR0I7QiSlBnxBa4-QWGavZ8gE3IFXHcQUsYsCN_NP__GsXtP6EunpTGcfWA

PSYCHOŁÓDKA

Za nami PSYCHOŁÓDKA - czyli dzień poświęcony świętowaniu 50 lat psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem studentów, absolwentów, oraz byłych i obecnych współpracowników naszego Instytutu. Mieliśmy przyjemność gościć Państwa w naszej nowo otwartej siedzibie, powspominać stare czasy, oraz z dumą obserwować rozwój naszej dyscypliny.

W ramach podsumowania Psychołódka w liczbach:

  • 1 historia łódzkiej psychologii uniwersyteckiej,
  • 2 inspirujące wykłady plenarne,
  • 4 niezwykle ciekawe wykłady specjalistyczne,
  • 12 wartościowych warsztatów i 227 otwartych miejsc podczas rejestracji,
  • 154 zapisanych uczestników,
  • ponad 40 zaproszonych gości - byłych pracowników i osób związanych z Instytutem Psychologii,
  • więcej niż 120 kawałków tortu,
  • niemalże 6,5 km przebyte przez przewodniczącą komitetu organizacyjnego po korytarzach nowego budynku 

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie, dzielenie się nie tylko wspomnieniami, anegdotami i historiami, ale i wiedzą oraz doświadczeniem. Za moc pięknych życzeń i planów na kolejne 50 lat.

Niecierpliwe czekamy aż Psychołódka znowu zawinie do portu przy Alei Rodziny Scheiblerów!

WSPÓŁPRACA Z INDYJSKIM UNIWERSYTETEM – LPU Z PENDŻABU

Współpraca z indyjskim uniwersytetem – LPU (Lovely Professional University) z Pendżabu weszła w nową fazę!

W dniach 13–19 listopada 2022 r. dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ, reprezentowała Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu podczas Annual International Conference and Global Summit (AICGS 2022). Niezależnie od wygłoszenia referatu uzgodniła formy współpracy między School of Education LPU a Wydziałem Nauk o Wychowaniu. Jej udział w ogólnouczelnianym panelu eksperckim, wykład dla studentów School of Education, spotkanie seminaryjne ze studentami – przyszłymi nauczycielami oraz rozmowy z przedstawicielami School of Education zapowiadają możliwości bardzo owocnej współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, także dla młodzieży studenckiej.

PIKNIK WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU 2019

W środę 4 lipca pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu świętowali otrzymanie przez dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. Danutę Urbaniak-Zając oraz prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. Elżbietę Kowalska-Dubas tytułu profesora. Na tym samym spotkaniu pożegnaliśmy przechodzących na emeryturę prof. Jacka Piekarskiego, prof. Wiesława Szymczaka i dr. Wojciecha Wieczorka.