MĄDRZY POMAGACZE - SKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIA

ZAPROSZENIE NA WEBINARY I SZKOLENIA STACJONARNE REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ SAREPTA

Szanowni Państwo, zapraszamy na cykl spotkań skoncentrowanych wokół tematyki zjawiska bezdomności, relacji pomocowej i metod pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Proponowane przez nas spotkania stanowić będą kompendium wiedzy teoretycznej (webinary), ale przede wszystkim praktycznej (szkolenia stacjonarne). Jednocześnie każde ze spotkań w cyklu może być traktowane oddzielnie, a udział w wybranych spotkaniach dyktowany jest zapotrzebowaniem na konkretne informacje. Zachęcamy do udziału w cyklu spotkań (5 webinarów i 4 szkolenia), ale jednocześnie możliwy jest udział w pojedynczych spotkaniach, w zależności od interesującej Państwa problematyki.

Tematy poruszane podczas webinarów (online):

 1. Bezdomność, czyli co? O inkluzywnej definicji bezdomności na podstawie typologii ETHOS
 2. Rodzaje, fazy, przyczyny, skala bezdomności
 3. Dialog motywujący jako metoda pracy z osobą doświadczającą bezdomności
 4. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu jako metoda pracy z osobą doświadczającą bezdomności

Tematy poruszane podczas szkoleń stacjonarnych:

 1. Budowanie relacji z osobą w kryzysie bezdomności jako proces (nawiązywanie, podtrzymywanie, wygaszanie relacji). Jak mądrze i skutecznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności?
 2. Wyzwania w pomaganiu: po stronie wspierającego i osoby wspieranej. Bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne) pomagającego: o pomocy pomagającemu
 3. Dokumentacja w pracy z osobą w kryzysie bezdomności
 4. Networking: jak budować sieć wsparcia; jak korzystać z istniejącej sieci wsparcia. Współpraca z służbami pomocowymi (służba medyczna, straż miejska, policja)
 5. Rzecznictwo w relacji z "urzędem”, czyli formalne kwestie wspierające integrację społeczną

Zapisy możliwe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W chwili obecnej otwarte są zapisy:
Webinar

 1. Bezdomność, czyli co? O inkluzywnej definicji bezdomności na podstawie typologii ETHOS

Czas: 23.02.2023 (czwartek) godz. 18:00 – 19:00
Miejsce: platforma zoom. 
Link do formularza zgłoszeniowego:  https://forms.gle/rCoGbEWQ6E2jmJCH9

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy jego otrzymanie i zapisanie uczestnika na webinar. Link z zaproszeniem do spotkania zostanie Państwu wysłany 2 dni przed wydarzeniem. Maksymalna liczba uczestników: 100 osób.

oraz 

Spotkanie stacjonarne

 1. Budowanie relacji z osobą w kryzysie bezdomności jako proces (nawiązywanie, podtrzymywanie, wygaszanie relacji). Jak mądrze i skutecznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności?

Czas: 16.02.2023 (czwartek) godz. 17:00 – 20:00
Miejsce: Fundacja Sarepta, ul. Solna 7 lok 2, Łódź
Link do formularza zgłoszeniowego:https://forms.gle/TdjN9e6XjbAqFtMN6  
Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy jego otrzymanie i zapisanie uczestnika na szkolenia stacjonarne. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

Dla zainteresowanych przewidujemy zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu. 

Merytoryczne przygotowanie i prowadzenie webinarów oraz szkoleń stacjonarnych powierzono dr Małgorzacie Kostrzyńskiej: adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi badania zaangażowane, łącząc badanie rzeczywistości osób doświadczających bezdomności z działaniami na rzecz jej zmiany. Realizowała kilkuletnie badania partycypacyjne dot. przeszkód w procesie włączania społecznego osób bezdomnych, stowarzyszania się w kontekście stygmatyzacji, sił i barier w procesie wychodzenia z bezdomności. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy jako streetworkerka. Realizowała projekt fotograficzny Łódź (dla)Bezdomnych. Przez kilka lat koordynowała projekt Wrzutka (Bez)Domni. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Łodzi.

Spotkanie realizowane w ramach projektu "Mądrzy pomagacze - skuteczniejsze działania" w Rządowym Programie Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

RODZAJE, FAZY, PRZYCZYNY, SKALA BEZDOMNOŚCI

Szanowni Państwo, 
Dziękujemy za zainteresowanie cyklem spotkań skoncentrowanych wokół tematyki zjawiska bezdomności, relacji pomocowej i metod pracy z osobami w kryzysie bezdomności. 
Proponowane przez nas spotkania stanowią kompendium wiedzy teoretycznej (webinary) i praktycznej (szkolenia stacjonarne). Ponieważ każde ze spotkań w cyklu może być traktowane oddzielnie, a udział w wybranych spotkaniach dyktowany jest zapotrzebowaniem na konkretne informacje, zapraszamy do zapisów na każde ze spotkań za pośrednictwem indywidualnego formularza zgłoszeniowego. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Obecnie otwieramy możliwość zapisów na webinar i spotkanie stacjonarne, które odbędą się w marcu. 
Webinar nr 2

Rodzaje, fazy, przyczyny, skala bezdomności
Czas: 31.03.2023 (piątek) godz. 18:00 – 19:00
Miejsce: platforma zoom. 
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/Dy379AUm73wHd5MY7 
Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy jego otrzymanie i zapisanie uczestnika na webinar. Link z zaproszeniem do spotkania zostanie Państwu wysłany 2 dni przed wydarzeniem. Maksymalna liczba uczestników: 100 osób.

Spotkanie stacjonarne nr 2

Wyzwania w pomaganiu: po stronie wspierającego i osoby wspieranej. Bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne) pomagającego: o pomocy pomagającemu
Czas: 23.03.2023 (czwartek) godz. 17:00 – 20:00
Miejsce: Fundacja Sarepta, ul. Solna 7 lok 2, Łódź
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/mfXtFRLDGnYQsnhS8   
Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy jego otrzymanie i zapisanie uczestnika na szkolenia stacjonarne. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

Dla zainteresowanych przewidujemy zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu. 

Merytoryczne przygotowanie i prowadzenie webinarów oraz szkoleń stacjonarnych powierzono dr Małgorzacie Kostrzyńskiej.
Spotkanie realizowane w ramach projektu "Mądrzy pomagacze - skuteczniejsze działania" w Rządowym Programie Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.