Grudzień


Uchwała nr 101/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Piaseckiej


Uchwała nr 100/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r, w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Małgorzaty Piaseckiej


Uchwała nr 99/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Arkadiusza Wąsinskiego


Uchwała nr 98/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dra Arkadiusza Wąsińskiego


Uchwała nr 97/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Alicji Korzenieckiej-Bondar


Uchwała nr 96/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 2gody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Alicji Korzenieckiej-Bondar


Uchwała nr 95/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia skierowania do ponownej recenzji rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 94/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii chwała nr 95/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie: skierowania do ponownej recenzji poprawionej rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 93/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała er 92/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2019


Uchwała nr 91/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2017/2018


Listopad


Uchwała nr 90/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 89/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 88/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia raportu z prac Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2017/2018


Październik


Uchwała nr 87/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. w sprawie: wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny peadagogika wszczętym na wniosek dr Elżbiety Płóciennik


Uchwała nr 86/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny peadagogika wszczętego na wniosek dr Elżbiety Płóciennik


Uchwała nr 85/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała nr 84/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. w sprawie: przyznania Medalu „Za chlubne studia”


Uchwała nr 83/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Psychologia w Oświacie”


Wrzesień


Uchwała nr 82/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 81/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 80/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 79/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sztobryn-Bochomulskiej


Uchwała nr 78/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 77/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 75/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 74/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 73/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia ustaleń w Regulaminie Studiów w UŁ w zakresie kompetencji Rady Wydziału 


Uchwała nr 72/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 71/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 70/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 69/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienie na stanowisku asystenta


Uchwała nr 68/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienie na stanowisku asystenta


Uchwała nr 67/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 66/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia zastępstwo na stanowisku starszego wykładowcy


Uchwała nr 65/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika katedry


Uchwała nr 64/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: likwidacji zakładu


Uchwała nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała nr 62/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. w sprawie: przekształcenia zakładu


Czerwiec


Uchwała nr 61/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia na recenzentów w  postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak


Uchwała nr 60/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak


Uchwała nr 59/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2018 roku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Joannie Sosnowskiej


Uchwała nr 58/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 56/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2018 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 55/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała nr 54/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 53/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Danucie Urbaniak-Zając


Uchwała nr 51/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 50/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 49/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 48/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 47/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: poparcia protestu Akademickiego Komitetu Protestacyjnego


Uchwała nr 46/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2018


Maj


Uchwała nr 45/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17 maja 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Małgorzacie Zalewskiej-Bujak


Uchwała nr 44/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: odstąpienia od procedowania wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego


Uchwała nr 43/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 42/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 41/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 40/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 39/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu posiedzenia zwyczajnego Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 38/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 37/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich oraz ich promotorów


Uchwała nr 36/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała nr 35/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Kwiecień


Uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Anecie Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 33/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Barbarze Surma


Uchwała nr 32/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 31/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o odmowie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 30/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 29/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 28/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kędzi


Uchwała nr 27/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 26/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 25/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 24/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: poparcia powołania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których promotorami są nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 23/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Marzec


Uchwała nr 22/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 marca 2018 r. o odroczeniu rozpatrzenia sprawy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 21/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 20/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 19/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 18/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 17/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 16/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Luty


Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 lutego 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Wiesławowi Partyce


Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 13/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: wniosku o uhonorowanie uroczystym odnowieniem doktoratu


Uchwała nr 12/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2017-2020


Uchwała nr 11/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała nr 10/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Styczeń


Uchwała nr 9/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Joanny Sosnowskiej

Uchwała nr 8/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Joanny Sosnowskiej


Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 6/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 4/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 5/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 3/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego


Uchwała nr 2/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatrudnienia