WORLD MASTER'S ATHLETICS INDOOR CHAMPIONSHIPS - TORUN 2023

Ostatni dzień WMACI Toruń 2023 przyniósł Annie Maszorek-Szymala 8 miejsce w sztafecie 4x200m W50.
Panie ustanowiły nowy Halowy Rekord Polski W50. Gratulujemy!

 

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

W dniu 13 marca 2023 r. w Pałacu Działyńskich PAN w Poznaniu, odbyła się Gala Wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych 8. edycji Konkursu w Programie pod nazwą „Studia z Przyszłością”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tegorocznej edycji złożono 108 aplikacji, certyfikaty przyznano 41 kierunkom studiów. Certyfikat otrzymały dwa kierunki studiów realizowane na WNoW UŁ:

  • Pedagogika, studia I stopnia 

oraz 

  • Psychologia (studia jednolite magisterskie. 

Ponadto kierunek pedagogika uhonorowany został certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia”.
 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ OLIMPIJSKĄ

W konkursie organizowanym w roku 20022 przez Polską Akademię Olimpijską dla autorów publikacji książkowych, rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej - dr hab. Jolanta Kowalska, prof.UŁ z Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu WNoW UŁ otrzymała wyróżnienie dyplomem za pracę habilitacyjną - Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu.

Wyniki Nagrody LOGOS OLIMPIJSKI 2022 – Polski Komitet Olimpijski

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. PROFESOR IRENY LEPALCZYK

 

Laureatką konkursu o Nagrodę naukową im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej została dr Izabela Kamińska-Jatczak za pracę pt. Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź 2021.

https://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=861:nagroda-ltn-im-profesor-lepalczyk-wyniki-konkursu-w-2022-r&catid=51&Itemid=50

 


 

GRATULACJE DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPORTU!

CKPS

W dniach 30.09-2.10.2022 r. odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie pt. Sport, turystyka i rehabilitacja w kulturze i społeczeństwie, organizowana przez Zakład Nauk Społecznych AWF we Wrocławiu. Miło nam poinformować, że najmłodsi pracownicy Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu mgr Joanna Jastrzębska i mgr Bartomiej Lassek za swoje indywidualne wystąpienia obejmujące etyczny wymiar pracy trenera sportowego otrzymali wyróżnienia. Ogromnie się cieszymy i gratulujemy!

NAGRODA MINISTRA

NAUKOWCY Z WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU LAUREATAMI KONKURSU IDUB „PREMIE ZA GRANTY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH”


Zespół w składzie: dr Joanna Leek (kierownik), dr Marcin Rojek, dr Małgorzata Kosiorek i mgr Gabriela Dobińska został wyróżniony nagrodą w konkursie „Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych” Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Nagroda została przyznana za najefektywniejsze pozyskiwanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Naukowcy Ci zrealizowali w ubiegłych latach kilkanaście projektów naukowych i edukacyjnych finansowanych zarówno ze źródeł zagranicznych jak i krajowych. Efektem działań projektowych jest cykl artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach na temat funkcji nowoczesnych technologii (ICTdigital tools) we wspieraniu nieformalnej i pozaformalnej edukacji młodzieży i dorosłych oraz w realizacji idei life long learning.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Link do listy rankingowej konkursu:Premie dla zespołów badawczych najaktywniej pozyskujących finansowanie ze źródeł zewnętrznych (lodz.pl) ­­


 

GALA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ – NAGRODY MEIN


Pani dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ otrzymała nagrodę MEiN za wdrożenie oryginalnego osiągnięcia naukowego w postaci projektu „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie”, który dotyczy nauki czytania i pisania dla dzieci. Istotą projektu jest holistyczne, interdyscyplinarne podejście do nauki czytania i pisania. Projekt nawiązuje do najnowszych osiągnięć psychologii i pedagogiki, z których wynika, że małe dzieci mają ogromny potencjał poznawczy. Uczą się poprzez działanie, ruch, mówienie, a do eksplorowania świata wykorzystują wszystkie zmysły
i angażują emocje.

W tym unikatowym modelu nauczania dzieci konstruują wiedzę o świecie liter i dźwięków niejako mimochodem, dzięki starannie zaprojektowanym pomocom dydaktycznym, narzędziom kulturowym, które stanowią – plansze edukacyjne, drewniane klocki konstrukcyjne, artystyczna książka obrazkowa – Picture Book, książka dla nauczycieli, książka dla rodziców oraz pięć rodzajów gier edukacyjnych dostosowanych do tej metody nauczania.

Powyższy projekt został dotychczas nagrodzony m.in. Złotym medalem International Invention and Innovation Show Intarg na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARGNagrodą World Invention Intellectual Property Associations WIIPA oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie Książka Roku IBBY (The International Board on Books for Young People) – w kategorii graficznej, za książkę M. Wiśniewskiej-Kin i M. Ignerskiej „Zamieniam się w słuch. Opowieści dźwiękiem malowane”, wydanej przez Wydawnictwo UŁ, w Łodzi w 2020 roku.


 

Pani dr hab. Joanna Miniszewska, prof. UŁ, jest współautorką podręcznika „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”, nagrodzonego przez MEiN nagrodą zespołową w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

Podręcznik przygotowano pod redakcją naukową dr hab. Iwony Grzegorzewskiej, prof. UZ, prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej oraz dr hab. Anety R. Borkowskiej, prof. UMCS w Lublinie, praca została wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2020 roku.