Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany tematu pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z jakości kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2013/2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac licencjackich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 r. w sprawie: przyznania Medalu „Za chlubne studia”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia zmian w programach kształcenia na kierunku pedagogika na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia zmian w programach kształcenia na kierunku psychologia na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów dyplomowych przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu kształcenia na kierunku pedagogika – specjalność pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany promotora i tematu pracy magisterskiej 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zatrudnienia 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie: wydziałowego planu działalności naukowej na lata 2014-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2014


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich (rok licencjacki)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie powołania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których promotorami są nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: poszerzenia składu Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia kosztorysu studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej do składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału  na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: zatrudnienia  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania recenzenta 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: wniosku o przyznanie medalu ?Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)? 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: wniosku o przyznanie stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców 


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie: kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016  


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego raportu Dziekana z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2012/2013


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia tematu pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie: kandydatów do Uczelnianej Komisji Oceniającej, Odwoławczej Komisji Oceniającej i Pozawydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016