OFERTA TEMATYCZNA 2023/2024

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

„Psychologia pozytywna (pozytywne zasoby wewnętrzne człowieka, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jak nauczyć się optymizmu), Psychologia biznesu, psychologia pracy i organizacji, funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zawodowej, poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja doradztwa zawodowego)”

  KATEDRY PEDAGOGICZNE

  Katedra Badań Edukacyjnych

  dr Ewa Kos

  "Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz” – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu.              

  Katedra Teorii Wychowania

  Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi
  Kierownik Katedry Teorii Wychowania

  • Nie-samorządność szkolna

  • Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo?

  • Szkolne toksyny/patologie

  http://www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
  boguslawsliwerski@gmail.com

  Ostatnie monografie:

  Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

  Śliwerski B., Książki (nie)godne czytania? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017.

  Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

  Śliwerski B., Habilitacja. Diagnoza. Procedury Etyka. Postulaty, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017

  Śliwerski B., Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2018.

  Śliwerski B., Pedagogia harcerskiego wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018Maliszewski K., Stępkowski D.,

  Śliwerski B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls..

  Śliwerski B. (2019). „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu…” – czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

  Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2019.

  Następującym wykazem:

  Śliwerska W., Śliwerski B., Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1991 (II wyd. Kraków 1993). 

  Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1993 (wyd. II, 2008) 

  Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996 (wyd. II, 2008)

  Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, (wyd. II, 2008)

  Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 (wyd. II, 2008)

  Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 (wyd. IX, 2015)

  Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, (wyd. II, 2008)

  Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001 

  Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002

  Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007.

  Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 

  Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010. 

  Śliwerski B., Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 

  Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012. 

  Śliwerski B., Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.

  Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013. 

  Śliwerski B., Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. 

  Śliwerski B. (współaut. R. Nowakowska-Siuta), Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

  Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

  Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa: Wolters Kluwer 2017

  Śliwerski B., Pedagogia harcerskiego wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018,

  Maliszewski K., Stępkowski D., Śliwerski B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

  Śliwerski B. (2019). „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...” – czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku,  Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls [UŁ] 

  Śliwerski B. (2020). (Kontr)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Śliwerski B. (2020). Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,

  Śliwerski B., Paluch M. (2021). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

  Śliwerski B. (2022). Kultura rywalizacji i współpracy w szkole, Warszawa: Wolters Kluwer.

  Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

  dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ

  1. Łódzkie szkolnictwo (placówki edukacyjne, nauczyciele i uczniowie) do II wojny światowej

  Katedra Teorii Wychowania

  dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ

  1. Biograficzne ścieżki samorealizacji i kariery-na podstawie wybranych pozycji literackich i filmowych
  2. Autorytety, wzory osobowe, idole - ich rozwojowe i osobo- twórcze oddziaływanie

  CENTRUM KSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SPORTU

  dr Jolanta Kowalska

  • Wychowawczy aspekt sportu na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
  • Wychowanie do kulturalnego odbioru widowiska sportowego

  dr Anna Makarczuk

  • Świadomość występowania wad postawy u młodzieży szkół ponadpodstawowych

  dr Michał Siniarski-Czaplicki

  • Ratownik Wodny – Zawód i praca na studiach – Hobby na całe życie
  • Tematy nie wyczerpują oferty Wydziału, jesteśmy otwarci na propozycje i zainteresowania uczniów.