INSTYTUT PSYCHOLOGII

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

  • „Psychologia pozytywna (pozytywne zasoby wewnętrzne człowieka, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jak nauczyć się optymizmu), Psychologia biznesu, psychologia pracy i organizacji, funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zawodowej, poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja doradztwa zawodowego)”

KATEDRY PEDAGOGICZNE

Katedra Badań Edukacyjnych

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ

  • Zasoby neuroróżnorodności. Kariery akademickie osób ze spektrum autyzmu (projekt skierowany do uczniów zainteresowanych problematyką autyzmu, także do osób ze spektrum autyzmu o różnych zainteresowaniach kierunkowych).

dr Ewa Kos

  • "Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz” – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu.              

Katedra Teorii Wychowania

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi
Kierownik Katedry Teorii Wychowania

  • Harcerstwo między skautową tradycją a zdystansowaną i zróżnicowaną współcześnie aktywnością młodzieży
  • Szkoła średnia jako laboratorium demokracji. Dlaczego młodzieży brakuje odwagi?

http://www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
boguslawsliwerski@gmail.com

Ostatnie monografie:

Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

Śliwerski B., Książki (nie)godne czytania? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017.

Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.Śliwerski B., Habilitacja. Diagnoza. Procedury Etyka. Postulaty, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017

Śliwerski B., Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2018.

Śliwerski B., Pedagogia harcerskiego wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018Maliszewski K., Stępkowski D.,

Śliwerski B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls..

Śliwerski B. (2019). „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu…” – czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2019

Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

dr Jolanta Kowalska

  • Wychowawczy aspekt sportu na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
  • Wychowanie do kulturalnego odbioru widowiska sportowego

dr Anna Makarczuk

  • Świadomość występowania wad postawy u młodzieży szkół ponadpodstawowych

dr Michał Siniarski-Czaplicki

  • Ratownik Wodny – Zawód i praca na studiach – Hobby na całe życie
  • Tematy nie wyczerpują oferty Wydziału, jesteśmy otwarci na propozycje i zainteresowania uczniów.