2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603

EqAlley

STRATEGIA WYBORU INSTYTUCJI ORAZ PRACOWNIKÓW

Opracowywana jest strategia wyboru instytucji oraz pracowników tych instytucji do udziału w grupie fokusowej w Polsce, w ramach projektu EquAlley. 
A strategy is being developed to select institutions and employees of these institutions to participate in the focus group in Poland, as part of the EquAlley project. 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W ŁODZI

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich EQUALLEY spotkali się w Polsce w dniach od 27 do 28 września 2022 r.
Po kilku miesiącach pracy online była to świetna okazja dla koordynatorów projektów, aby w końcu spotkać się fizycznie i porozmawiać na żywo. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim.

Celem spotkania był:

 1. Przegląd literatury dotyczącej gromadzenia danych na temat już istniejących interwencji szkolnych
 2. Ustalenie harmonogramu projektu
 3. Prezentacja przewodnika do badań bibliograficznych i w grupach fokusowych, dyskusja
 4. Prezentacja planu upowszechniania i ewaluacji

Organizatorem spotkania była dr Wanda Baranowska – kierownik krajowy projektu, Katedra Badań Edukacyjnych UŁ.

W spotkaniu uczestniczyli: 

 1. Iline  Ceelen (EMANCIPATOR), 
 2. Hannah Mars (EMANCIPATOR),
 3. Mikel Sagarminaga Ayastuy (OTXARKOAGA),
 4. Ana Belen Diaz Lopez (OTXARKOAGA), 
 5. Samuel Salvador  (AIDLEARN),
 6. Francisca Prazeres (AIDLEARN),
 7. Caterina Lacerra (EURO-NET),
 8. Anna Restivo (EURO-NET),
 9. Wanada Baranowska (UNIVERSITY OF LODZ),
 10. Justyna Ratkowska-Pasikowska (UNIVERSITY OF LODZ),
 11. Magdalena Staniaszek (UNIVERSITY OF LODZ).
   
EquWalley
EquWalley
EquWalley
EquWalley
EquWalley

Projekt EquAlley to 24-miesięczny projekt edukacji szkolnej finansowany z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej, realizowany wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Holandii i Polski. Jego celem jest przełamanie stereotypów związanych z płcią, niwelowanie niesprawiedliwości społecznej i agresywnych zachowań ze względu na płeć, zwłaszcza w przestrzeni publicznej i wśród młodzieży. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez promowanie i zachęcanie młodzieży do ponownego przemyślenia ról, norm i stereotypów związanych z płcią w ramach kursu blended-learning skierowanego do instytucji pracujących z młodzieżą (szkół, ośrodków młodzieżowych, klubów sportowych ...). 
Więcej o projekcie:

Plakat EquAlley

Falyer EquAlley


Z ramienia Wydziału Nauk o Wychowania, działania projektowe na terenie Polski koordynowane są przez dr Wandę Baranowską