eMediator

EMEDIATOR – EDUKACYJNY EKOSYSTEM DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu – dr Joanna Leek i dr Marcin Rojek – biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu „eMediator”. Koordynatorem projektu jest łotewski Instytut Transportu i Telekomunikacji, a partnerami uczelnie z Polski, Hiszpanii, Grecji i Niemiec. 

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej platformy edukacyjnej opartej zarówno o najnowszą wiedzę informatyczną, jak i pedagogiczną w zakresie zdalnej edukacji, która będzie służyła organizowaniu rozszerzalnej, mobilnej usługi edukacyjnej za pomocą technologii chmurowych.

Wyniki projektu mogą być ważne dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie oraz wprowadzania innowacyjnych form organizacji edukacji. 
ERASMUS+ Project “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (eMEDIATOR), Agreement No. 2021-1-LV01-KA220-HED-000027571 (2021-2023).

Projekt sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.