Zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. Doroty Kamińskiej z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej w składzie dr inż. Grzegorz Zwoliński, mgr inż. Tomasz Sapiński (PŁ) i dr hab. Dorota Merecz-Kot (Instytut Psychologii UŁ) otrzymał grant Miniatura NCN pt. Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej i stymulacji bilateralnej w redukcji stresu u osób dorosłych. 
Głównym celem projektu jest stworzenie aplikacji wspierającej psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi, która od wybuchu wojny w Ukrainie daje uchodźcom możliwość relaksu w wirtualnej rzeczywistości.