DAJ Z SIEBIE WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE, CZYMKOLWIEK SIĘ ZAJMUJESZ

W dniu 17.11.2022 odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu: "Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz” – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu. 
Mentorem tematu jest dr Ewa Kos

W spotkaniu z Doktor udział wzięły uczennice z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi: 
Maja Krupa,
Klaudia Warszawska,
Alicja Krakowska,
Weronika Bilska,
Martyna Wachowiec.

ZASOBY NEURORÓŻNORODNOŚCI

W dniu 10.11.2022 odbyły się spotkanie organizacyjne w ramach:
Tematu: „Zasoby neuroróżnorodności. Kariery akademickie osób ze spektrum autyzmu (projekt skierowany do uczniów zainteresowanych problematyką autyzmu, także do osób ze spektrum autyzmu o różnych zainteresowaniach kierunkowych).” 
Mentorem tematu jest dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ

 

W spotkaniu z Profesora udział wzięły uczennice z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi: 
Maja Barańska
Kinga Morzyszek

Życzymy udanej współpracy!
 

SZKOŁA ŚREDNIA JAKO LABORATORIUM DEMOKRACJI. DLACZEGO MŁODZIEŻY BRAKUJE ODWAGI?

W dniu 7.11.2022 w odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu:
Szkoła średnia jako laboratorium demokracji. Dlaczego młodzieży brakuje odwagi?
rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (5 edycja).

Mentorem tematów jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.

W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczennica z 42 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Maria Grabowska

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczniowie zostali zapoznany z zasadami udziału w programie.

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczeń będzie mógł zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w 2023 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu.

Życzymy owocnej współpracy!

WYCHOWAWCZY ASPEKT SPORTU NA PODSTAWIE WYBRANEJ DYSCYPLINY

W dniu 04.11.2022 odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach Tematu: Wychowawczy aspekt sportu na podstawie wybranej dyscypliny
Mentorką tematu jest dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ i dr Anna Makarczuk
W spotkaniu z Mentorkami udział wzięły uczennice z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi:

 • Amelia Tomaszewska
 • Aleksandra Dróżyńska

wrp1

wrp2

dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ i dr Anna Makarczuk (mentorki), Amelia Tomaszewska Aleksandra Dróżyńska (uczennice).

Celem spotkania było wzajemne poznanie się, wprowadzenie do działalności badawczej i ustalenie planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie Porozumienia.
Wyniki podjętych prac w ramach projektu będą mogli zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w 2023 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu.

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W RAMACH: PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

W dniu 12.10.2022 odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach 

Tematu: „Psychologia pozytywna (pozytywne zasoby wewnętrzne człowieka, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jak nauczyć się optymizmu), Psychologia biznesu, psychologia pracy i organizacji, funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zawodowej, poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja doradztwa zawodowego)”

Mentorką tematu jest mgr Olga Zwardoń-Kuchciak
W spotkaniu z Mentorką udział wzięli uczniowie i nauczyciel z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi: 

Joanna Tomczak, Marcin Godecki i Paweł Dębski oraz Anna Morawska-Stusek (nauczycielka).

Mgr Olga Zwardoń-Kuchciak (mentor), Joanna Tomczak, Marcin Godecki i Paweł Dębski (uczniowie) oraz Anna Morswska-Stusek (nauczycielka).

Celem spotkania było ustalenie planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. 
Wyniki podjętych prac w ramach projektu będą mogli zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w 2023 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu. 

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

W dniu 10.10.2022 odbyły się dwa spotkania organizacyjne w ramach dwóch tematów:

zu

Tematu:„Harcerstwo między skautową tradycją a zdystansowaną i zróżnicowaną współcześnie aktywnością młodzieży” 

Mentorem tematu jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.
W spotkaniu z Profesora udział wziął uczeń i nauczyciel z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi: 
Jakub Walczak (uczeń) oraz Tomasz Rosiński (nauczyciel).

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c (mentor)., Tomasz Rosiński (nauczyciel), Nela Ostrowska (uczennica) oraz Jakub Walczak (uczeń)

zu

Tematu: „Psychologia pozytywna (pozytywne zasoby wewnętrzne człowieka, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jak nauczyć się optymizmu), Psychologia biznesu, psychologia pracy i organizacji, funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zawodowej, poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja doradztwa zawodowego)”
Mentorką tematu jest mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

W spotkaniu z Mentorką udział wziął uczeń i nauczyciel z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi
Nela Ostrowska (uczennica) oraz Tomasz Rosiński (nauczyciel).

Mgr Olga Zwardoń-Kuchciak (mentor), Tomasz Rosiński (nauczyciel), Nela Ostrowska (uczennica)

Celem spotkania było ustalenie planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczniowie zostali zapoznani z zasadami udziału w programie. Wyniki podjętych prac w ramach projektu będą mogli zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w 2023 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu. 


 

AKTUALNOŚĆ MODELU PEDAGOGIKI ZUCHOWEJ ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO

Gratulujemy Pani Anastazji Kowalskiej - absolwentce rektorskiego programu Zdolny Uczeń-Świetny Student i I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi publikacji artykuł "Aktualność modelu pedagogiki zuchowej Aleksandra Kamińskiego w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych/ Relevance of the model of Aleksander Kamiński’s Cub Scout pedagogy in the context of changing social needs" w Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022, tom 31, część 1, s. 69-79 

Artykuł powstał we współpracy z mentorem projektu - prof. dr hab. Bogusławem Śliwerskim (Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ)

Bogusław Śliwerski (lodz.pl)

PODSUMOWANIE V EDYCJI PROGRAMU „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT”

W dniach 13 i 14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu UŁ odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji programu UŁ „Zdolny uczeń – świetny student”. Na uroczystość licznie przybyli uczniowie-prelegenci, jak również ich koleżanki i koledzy. Nie zabrakło wydziałowych koordynatorów programu i opiekunów naukowych uczniów.

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/podsumowanie-v-edycji-programu-zdolny-uczen-swietny-student?fbclid=IwAR0F65IqYRwHN2oGPgIw2XHTvZGQtFO__TJRLBg_l7iprD7tzAeiWEjCtwo


 

CO MŁODEMU CZŁOWIEKOWI MOŻE DAĆ HARCERSTWO?

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji programu, w której uczestniczyły zarówno Władze Uczelni, Wydziału, koordynatorzy z jednostek, mentorzy, uczniowie i nauczyciele szkół, uczestniczący w projekcie. Swoje wystąpienie przedstawił Minoo Bohatkiewicz pt. "Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo?"

W 5 edycji programu udział wzięło 5 uczniów: 3 uczniów i nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, 1 uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Łodzi i 1 uczeń z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

Zaangażowane w program były łącznie 3 szkoły wraz z kadrą nauczycielską oraz 2 Mentorzy z UŁ: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Katedra Teorii Wychowania) i dr hab. Jolanta Kowalska – Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu. 

Realizowane były następujące tematy badawcze: 

 1. Aktualność skautowej pedagogiki w środowisku starszoharcerskim” – temat indywidualny realizowany przez Minoo Bohatkiewicz (VIII LO w Łodzi), mentor prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (projekt zakończony). 
 2. Postawy uczniów szkół średnich wobec samorządności szkolnej” – temat zespołowy realizowany przez 3 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu: Kingę Chudą, Julię Morkę, Kingę Wojtuniak. Mentor prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (projekt w trakcie realizacji). Projekt wymaga kontynuacji w kolejnym roku szkolnym. 
 3. Trener propagatorem zasady fair play w sporcie i poza sportem. Oczekiwania a rzeczywistość” – temat indywidualny realizowany przez Jakuba Sygitowicza z I LO w Tomaszowie Mazowieckim (projekt zakończony). 

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji programu, w której uczestniczyły zarówno Władze Uczelni, Wydziału, koordynatorzy z jednostek, mentorzy, uczniowie i nauczyciele szkół, uczestniczący w projekcie. Swoje wystąpienie przedstawił Minoo Bohatkiewicz pt. "Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo?"

W dniu 17.11.2021 w przestrzeni Teams odbyło się zdalne spotkanie organizacyjne w ramach dwóch tematów:

 • Pedagogika w sporcie

rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (5 edycja).

W spotkaniu udział wzięli: mentor dr Jolanta Kowalska z UŁ, nauczyciel Monika Borowczyk-Jóźwik i uczeń Jakub Sygitowicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczniowie zostali zapoznany z zasadami udziału w programie.

Życzymy owocnej współpracy!


W dniu 11.10.2021 w przestrzeni Teams odbyło się zdalne spotkanie organizacyjne w ramach dwóch tematów:

 • Harcerstwo między skautową tradycją a zdystansowaną i zróżnicowaną współcześnie aktywnością młodzieży
 • Szkoła średnia jako laboratorium demokracji. Dlaczego młodzieży brakuje odwagi?

rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (5 edycja).
Mentorem tematów jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.
W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczniowie i nauczyciel:

 • Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu:
  uczniowie: Kinga WojtuniakKinga ChudaJulka Morka oraz 
  nauczyciel: Edyta Niciejewska.
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Łodzi:
  uczniowie: Anna Bohatkiewicz oraz
  nauczyciel: Iwona Witkowska.

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczniowie zostali zapoznany z zasadami udziału w programie.

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczniowie będą mogli zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w 2022 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu.

Życzymy owocnej współpracy!


Otwarte serce, przenikliwy umysł, niestrudzony zapał… uczniowie biorący udział w IV edycji programu UŁ „Zdolny uczeń – świetny student” zaprezentowali swoje projekty.

9 września 2021 roku na platformie MS Teams odbyła się I część uroczystego podsumowania IV edycji programu. W roku akademickim 2020/2021 wzięło w nim udział 73 uczniów z 21 szkół z województwa łódzkiego – Łodzi, Wielunia, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Koluszek, Lublińca, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli. Swoje projekty ukończyło 59 uczniów, co stanowi ponad 80% wszystkich zgłoszeń. 

Uroczystą galę, która odbyła się w formie online, prowadził Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Uczelni – p. Anna Felisiak – Dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ, dr Anna Gutowska-Ciołek – Kierownik Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, uczelniany oraz wydziałowi koordynatorzy programu, opiekunowie merytoryczni uczniów. Nie zabrakło także nauczycieli szkolnych, dyrektorów szkół średnich, a także rodziców występujących uczniów oraz ich koleżanek i kolegów.

Wystąpienia uczniów poprzedzały krótkie wypowiedzi wydziałowych koordynatorów programu. Refleksjami na temat współpracy z uczniami dzieli się także dumni z nich opiekunowie merytoryczni z UŁ. 

Adam Wądołowski zrealizował program na dwóch wydziałach – Wydziale Nauk o Wychowaniu i Wydziale Matematyki i Informatyki. Uczeń I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, na Wydziale Nauk o Wychowaniu zajmował się Zbadaniem skuteczności wybranych technik zapamiętywania, uczenia się w codziennej praktyce edukacyjnej pod opieką merytoryczną dr Ewy Kos z UŁ. Z kolei na Wydziale Matematyki i Informatyki, drążył temat Różnych nieskończoności, pod opieką merytoryczną prof. dr. hab. Stanisława Goldsteina.

Niesamowita atmosfera takich podsumowań, bez względu na ich formę – stacjonarną czy online – staje się powoli tradycją. Prezentacjom uczniów towarzyszył ogrom życzliwej ciekawości i…  skupienie, wyczuwalne nawet przez ekran monitora. Różnorodność tematów, ale i sposób prezentowania projektów, nie dały szansy nudzie. Każda opowieść była fascynująca i budziła dużo emocji. Podczas spotkania wielokrotnie wybrzmiały gratulacje dla wszystkich uczniów, biorących udział w programie, dla ich nauczycieli i opiekunów merytorycznych z UŁ, ale także pracowników uczelni, zaangażowanych w to wyjątkowe przedsięwzięcie od strony organizacyjnej. 
W dyskusji kończącej spotkanie pojawiła się jeszcze potrzeba dookreślenia pojęcia „zdolnego ucznia” i wyjścia poza dość schematyczne potoczne rozumienie. Wydaje się, że po tak interesujących wystąpieniach uczniów, nikt nie miał wątpliwości – „zdolny uczeń” nie mieści się w schemacie. To pasjonat. Eksplorator. Zdobywca. 

O programie
Zdolny uczeń – świetny student to innowacyjny program Uniwersytetu Łódzkiego skierowany do uczniów szkół średnich, głównie z Łodzi i województwa łódzkiego. Realizowany jest od 2017 roku. Jego celem jest poszerzanie pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z nauczycielami akademickimi UŁ oraz udział w wybranych zajęciach, badaniach i seminariach dla młodych badaczy, prowadzonych na Uczelni. Program umożliwia uczniom korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych, którzy inspirują i zachęcają ich do bardziej kreatywnego działania.

Rekrutacja do V edycji projektu Zdolny Uczeń Świetny Student
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich – młodych pasjonatów, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi, uczestników olimpiad przedmiotowych, uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, a przede wszystkim uczniów ciekawych otaczającego świata!
Jak się zgłosić? –  informacje znajdują się na stronie programu
Można także pisać na adres: zdolnyuczen@uni.lodz.pl

Inne wpisy dotyczące projektu: 
Nad czym pracowali uczestnicy IV edycji „Zdolnego ucznia – świetnego studenta”  – podsumowanie projektów realizowanych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

Pasja wygrywa z pandemią – Zdolny uczeń – świetny student

Zdolni uczniowie realizują swoje pasje naukowe na UŁ 

Materiał: Agnieszka Piestrzeniewicz (Akademickie Centrum Wsparcia UŁ)
Redakcja: Centrum Promocji UŁ


 

W dniu 01.12.2020 w przestrzeni Teams odbyło się zdalne spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (4 edycja). 

Mentorem tematu jest dr Ewa Kos

W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczeń I LO w Pabianicach – Adam Wądołowski oraz nauczyciel – Małgorzata Sadowska-Szmidt . 

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczeń został zapoznany z zasadami udziału w programie. 

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczeń będzie mógł zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w czerwcu 2021 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu. 

Życzymy owocnej współpracy!


W dniu 14.11.2019 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w gabinecie Profesora Bogusława Śliwerskiego (Kierownika Katedry Teorii Wychowania) odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Refleksyjny pedagog harcerski”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (3 edycji).

Mentorem tematu jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas wizyty w siedzibie Wydziału uczennica została zapoznana z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowania.

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczestnicy będą mogli zaprezentować na organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w czerwcu 2020 r. seminarium.


W dniu 3.10.2019 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Społeczne funkcjonowanie osób z ADHD i zespołem Aspergera”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (3 edycji). Mentorem tematu jest dr Wanda Baranowska (adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych). W spotkaniu udział wzięły: mentor, uczennica XXIX LO im. h, J. Bytnara „Rudego” w Łodzi – Julia Sałacińska oraz nauczyciel tejże szkoły Małgorzata Wasiak. Celem spotkania było wypracowanie planu współpracy i jej sformalizowanie oraz zapoznanie gości z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowania.


 

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Senatu UŁ odbyło się uroczyste podsumowanie projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Zdolny Uczeń – Świetny Student. W seminarium zorganizowanym pod patronatem Prorektora prof. dr hab. Tomasza Cieślaka swoje prezentacje przedstawili uczniowie trzech szkół ponadpodstawowych:

 • Prezentację na temat „Psychologiczne uwarunkowania problematycznego korzystania ze smartfona przez młodzież” przedstawiła Zuzanna Kędzia, uczennica I LO w Wieluniu (nauczyciel: Anna Mazur, mentor: mgr Paulina Michalska).
 • Prezentację na temat „Świadomość i percepcja depresji w oczach adolescentów w kontekście kampanii reklamowych” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska – Sołtysiak, mentor: dr Marta Kucharska).
 • Prezentację na temat „Nastolatek na Istagramie – aktywność w sieci a rzeczywistość” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska-Sołtysiak, mentor: dr Paulina Szymańska).
 • Prezentację na temat: „Badanie postaw wobec związków romantycznych w szkole ponadgimnazjalnej” przedstawiły Weronika Walis, Paulina Kowalczyk, uczennice I LO w Ozorkowie (nauczyciel: Małgorzata Czotyrbok, mentorki: Olga Zwardoń, mgr Adrianna Kaczuba).

   

Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie.

W czwartek, 4 października 2018 r., na Wydziale Nauk o Wychowaniu, odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli z udziałem nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii (dr M. Kucharską, mgr P. Michalską i mgr P. Szymańską). Podczas spotkania każdy z uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do Biblioteki WNoW.