WŁADZE WYDZIAŁU


Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ
alina.wrobel@now.uni.lodz.pl


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ
monika.kin@now.uni.lodz.pl

Prodziekan do spraw nauki

Dyżur:
Środa: 11.00 – 13.00


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

dr. hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ
arkadiusz.wasinski@now.uni.lodz.pl

Prodziekan do spraw kształcenia

Dyżur:
Środa: 9.45 – 11.45


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

dr hab. Joanna Miniszewska, prof. UŁ
joanna.miniszewska@now.uni.lodz.pl

Prodziekan do spraw studenckich i toku studiów

Dyżur:
Środa: 10.00 – 12.00
Piątek: 16.00 – 17.00 tryb zdalny na MS Teams


Informacja na temat dyżurów odbywanych przez Prodziekana ds. studenckich oraz Prodziekana ds. kształcenia

  1. Sprawy bieżące niewymagające osobistych konsultacji z dziekanem należy załatwiać w formie online, poprzez wysłanie stosownego formularza na adres mailowy pracownika Dziekanatu, który prowadzi dokumentację danego kierunku i specjalności. Dane kontaktowe są dostępne na stronie Wydziału Nauk o Wychowaniu po kliknięciu na link: Dziekanat – Wydział Nauk o Wychowaniu (lodz.pl)
  1. Sprawy, które wymagają osobistej konsultacji z Prodziekanem będą odbywały się w godzinach dyżuru w trybie stacjonarnym lub zdalnym (na MS Teams), po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Dziekanatu terminu spotkania z Prodziekanem.