„Europejska Platforma promująca dobre samopoczucie i zdrowie w pracy – Empower”.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 539761/PnH2/2022

  • Dofinansowanie: 91 042 zł
  • Całkowita wartość: 91 042 zł

Opis projektu:

EMPOWER jest projektem badawczym z innowacyjnym pilotażem. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiej i taniej platformy elektronicznej do promocji zdrowia psychicznego i wspierania osób z problemami psychicznymi w środowisku pracy. W projekcie współpracują psycholodzy, lekarze, socjolodzy, specjaliści zdrowia publicznego, ekonomii, etyki, prawa i IT.

Projekt realizowany jest przy współudziale grup interesariuszy, w tym pracodawców i pracowników, firm ubezpieczeniowych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym, związków zawodowych i decydentów politycznych.

Projekt opiera się na wcześniejszych krajowych i międzynarodowych innowacyjnych działaniach badawczych i jest powiązany z innymi bieżącymi inicjatywami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy i przeciwdziałania stygmatyzacji osób z problemami psychicznymi w środowisku pracy.

W ramach projektu zostaną opracowane strategie przezwyciężania barier w powszechnej realizacji programów promujących zdrowie psychiczne w miejscu pracy. EMPOWER ma na celu zajęcie się narastającymi problemami ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy oraz poprawę zdrowia psychicznego pracujących w UE. Partnerzy konsorcjum pochodzą z takich krajów, jak Hiszpania, Włochy, Holandia, Polska, Wielka Brytania, Szwajcaria i Australia.

Koncentrujemy się na poziomach interwencji:

(1) Prewencji pierwszorzędowej, aby zwiększyć świadomość i ograniczyć stygmatyzację chorujących psychicznie oraz zredukować czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy i zapewnić wczesne wykrywanie zaburzeń zdrowia psychicznego.

(2) Prewencji drugorzędowej, aby poprawić samopoczucie, zmniejszyć stres i promować zdrowy styl życia.

W ramach realizacji projektu powstanie platforma internetowa i zintegrowana z nią aplikacja mobilna służąca pracownikom i pracodawcom. Ci pierwsi będą mogli   dzięki nim uzyskać kompleksową ocenę stanu zdrowia psychicznego oraz stresu zawodowego, wdrożyć w życie zmiany poprawiające samopoczucie i podnoszące skuteczność radzenia sobie z problemami, nauczyć się jak wspierać współpracowników z problemami psychicznymi oraz poszerzyć swoją wiedze na temat czynników wpływających na zdrowie psychiczne. Ci drudzy, będą mieli dostęp do internetowego narzędzia pozwalającego na ocenę psychospołecznych warunków pracy i stresu z nich wynikającego oraz otrzymają wskazówki i rekomendacje dotyczące działań jakie należy podjąć by zredukować poziom stresu u pracowników.

W innowacyjnym pilotażu realizowanym w formie RCT w Polsce, Hiszpani i Finlandii oceniona będzie skuteczność, efektywność kosztowa (z perspektywy społecznej, ekonomicznej, pracodawcy i pracowników) oraz korzyści płynące z wdrożenia platformy EMPOWER w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.

https://empower-project.eu/

Kierownik projektu dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ