PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PROGRAMU ERASMUS I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW WYMIANY

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. ECTS NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

dr Aleksandra Sieczych – Kukawska
aleksandra.sieczych@now.uni.lodz.pl

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. ECTS NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS.  PRAKTYK ZAWODOWYCH

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-KULTUROWYM I PRACODAWCAMI