KOMISJIA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2020-2024

 • Dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ – Przewodniczący
 • Dr Arkadiusz Kaźmierczak. prof. UŁ
 • Dr Elżbieta Płóciennik
 • Dr Paulina Szymańska
 • Mgr Agnieszka Śliwerska
 • Andrzej Gruszczyński (przedstawiciel pracodawców)
 • Marta Kamińska (przedstawiciel studentów)

KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2024

 • Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ – Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • Dr hab. Mariusz Granosik. prof. UŁ
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
 • Dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UL
 • Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szmidt
 • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • Prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
 • Dr hab. Monika Wróbel, prof. UL