WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

Wizyta przedszkolaków na uczelni może być fascynującym i pouczającym doświadczeniem.

Wczoraj w ramach współpracy z otoczeniem odwiedziły nas dzieci z Przedszkola Nr 215 w Łodzi.

Spotkanie przygotowała wraz ze studentkami dr Anna Tyl z Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Zorganizowano różnorodne interaktywne zajęcia, ciekawe zabawy dydaktyczne, które wzbudziły ogromne zainteresowanie przedszkolaków.

Dzieci miały również okazję, zobaczyć Dziekanat, salę Rady Wydziału i Biuro Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Na koniec wizyty oprócz serdecznych podziękowań dzieci otrzymały kolorowe dyplomy i małe pamiątki.