#DODAJMNIE BEZDOMNOŚĆ MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH W POLSCE

Fundacja po DRUGIE
oraz
Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję
#DODAJMNIE
bezdomność młodzieży i młodych dorosłych w Polsce

Wydarzenie jest objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

23 maja 2023 (godz. 11.00-15.00)
Aula im. A. Kamińskiego, Budynek B Wydziału Nauk o Wychowaniu,
Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48

Program Konferencji

Raport 2023

Fundacja

 

QUO VADIS WYCHOWANIE

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii oraz Katedrą Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “QUO VADIS WYCHOWANIE” z udziałem gości zagranicznych, która odbędzie się w dniu 24.04.2023 r. na platformie Microsoft Teams.

Wydarzenie będzie wyjątkowym spotkaniem, podczas którego Uczestnicy będą mieli okazję skoncentrować się na ważnych zagadnieniach dotyczących wychowania oraz jego związków z kulturą, filozofią, psychologią i socjologią, a także innymi dziedzinami nauki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Przewidujemy różne formy uczestnictwa zarówno bierną, jak i czynną, w ramach której uczestnicy mogą wygłosić referaty, komunikaty z badań itp.

Chciałbym serdecznie prosić o przekazanie informacji o naszej konferencji za pośrednictwem Państwa kanałów komunikacji, takich jak e-mail czy platformy edukacyjne wszystkim studentom uczelni.

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Z poważaniem,

Sylwia Hudziak

przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów Opiekuńczych UMCS

EDUKACJA DOROSŁYCH – W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W dniach 27-28 czerwca 2022 w Łodzi odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny. To już czwarty Zjazd środowiska polskich andragogów; poprzednie odbyły się wKrakowie, Toruniu i Warszawie. Tym razem Zjazd zorganizowała Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Akademickim Towarzystwem Andragogicznym. Hasło przewodnie IV Zjazdu brzmiało: Edukacja dorosłych – w stronę zrównoważonego rozwoju

Edukacja dorosłych – w stronę zrównoważonego rozwoju - Pamiętnik Zjazdu 
 

FILMY, KTÓRE KAŻDY PEDAGOG I PSYCHOLOG OBEJRZEĆ POWINIEN

W dniach 06-07 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”. Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, któremu przewodniczy mgr Agata Marciniak. W Komitecie Naukowym zasiedli: prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski, prof. zw. dr. hab. Krzysztof Szmidt, prof. zw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski, dr Patryk Stecz, dr Justyna Kołodziejczyk oraz Opiekun Koła, prof. nadzw. dr. hab. Alina Wróbel.

W ramach konferencji 59 prelegentów z ośrodków naukowych z całej Polski wzięło udział w wykładach plenarnych oraz wygłaszało referaty w dwóch równoległych panelach. Przyjęta przez organizatorów formuła zakładała zaprezentowanie przez prelegenta wybranego fragmentu omawianego filmu (nie dłuższego niż 10-minutowego) oraz poczynienie komentarza (trwającego 10 minut). Po każdym bloku tematycznym odbywała się dyskusja.

Podczas sesji plenarnych prof. zw. dr hab. Krzysztof Szmidt zaprezentował autorską klasyfikację filmów, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien, prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel odwoływała się do naukowych podstaw analizy dzieła filmowego, prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski pokazał jaką wartość dla praktyki pedagogicznej i psychologicznej niesie film pt. Siedem uczuć (reż. Marek Koterski), prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak odwoływała się do filmu jako do dzieła sztuki. dr Justyna Ratkowska-Pasikowska przywołała Kwiaty na poddaszu Virginii Andrews, mówiąc o peregrynacjach po dyskursie o ciele, seksualności i rodzinie, zaś mgr Robert Milczarek i mgr Agata Wilska opowiedzieli o realizowanym przez siebie projekcie Seans Psychologiczny.

Godne uwagi jest również to, partnerem wydarzenia została Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Organizatorom udało się również pozyskać patronów, takich jak: Instytut PWN, Uczelniana Rada Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Edukacja Filmowa PL, Seans Psychologiczny czy Kino Bodo, dzięki którym każdy uczestnik otrzymał niezwykle bogaty pakiet konferencyjny oraz możliwe było również przeprowadzenie konkursu i nagrodzenie prelegentów, których wystąpienia zyskały wyjątkowe uznanie. W czasie wydarzenia nagrodzono łącznie 6 wystąpień, wręczając laureatom pamiątkowe statuetki, nagrody książkowe oraz bilety do Kina Bodo w Łodzi.


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien„, Łódź, 27 maja 2018 roku


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odnośnie wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych walorów kina. Organizowane przez nas wydarzenie będzie okazją poznania tych dzieł filmowych, które mogą być wartościowe z punktu widzenia praktyki pedagogicznej i psychologicznej oraz ubogacania teorii, a także szansą na spojrzenie na filmy już znane z zupełnie nowej perspektywy.

Do zgłaszania swych wystąpień zachęcamy nie tylko pedagogów i psychologów, ale także uczonych z Polski i z zagranicy, którzy reprezentują inne dyscypliny naukowe. Niech ta konferencja stanowi szansę na integrację środowiska naukowców poprzez umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat pedagogicznych i psychologicznych walorów kina.

Łączny czas wystąpienia prelegenta wynosi 20 minut i obejmuje projekcję fragmentu omawianego dzieła filmowego (do 10 minut) oraz komentarz.

W ramach konferencji odbędzie się dyskusja panelJowa na temat pedagogicznych i psychologicznych aspektów dzieła Wszystkie niewidzialne dzieci, która zostanie poprzedzona projekcją filmu.
Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/ 


Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka
 • prof. nadzw. dr. hab. Irena Szewczyk–Kowalewska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Monika Kamieńska – Sekretarz
 • mgr Gabriela Dobińska
 • mgr Maciej Jabłoński
 • mgr Magdalena Kaliszewska – Henczel
 • mgr Magdalena Rachubińska
 • mgr Magdalena Schmidt
 • mgr Izabela Socha

Ustalenia organizacyjne:

 • Zgłoszenia udziału należy dokonać do 29.04.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/sw7uC6y6bD7ZOrCl1
 • Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów).
 • Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 50 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe.
 • Udział w projekcji filmu jest bezpłatny.
 • Prelegenci przywożą filmy we własnym zakresie.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
 • Czas trwania wystąpień: 20 minut.
 • Program konferencji zostanie przesłany na początku 05. 2018 r.

Załączniki:

RÓŻNE TWARZE WYKLUCZENIA

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Różne twarze wykluczenia„, Łódź, 29 czerwca 2018 roku

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Różne twarze wykluczenia”.

Celem konferencji jest umożliwienie polskim i zagranicznym badaczom oraz praktykom pracującym z osobami i grupami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego wzięcia udziału w interdyscyplinarnej dyskusji na temat różnych wymiarów wykluczenia.

Mamy jednocześnie nadzieję, że ta wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń odnośnie filozoficznych, historycznych i społeczno–kulturowych aspektów marginalizacji pozwoli naintegrację środowiska naukowców i praktyków oraz stanie się przyczynkiem podejmowania interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad problematyką wykluczenia.

Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/


Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz
 • prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel
 • dr hab. Renata Szczepanik

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Monika Kamieńska – Sekretarz
 • mgr Gabriela Dobińska
 • mgr Maciej Jabłoński
 • mgr Magdalena Kaliszewska – Henczel
 • mgr Magdalena Rachubińska
 • mgr Magdalena Schmidt
 • mgr Izabela Socha

Ustalenia organizacyjne

 • Zgłoszenia udziału należy dokonać do 20.05.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/qayLzGENCLBREcOk1
 • Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów).
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
 • Czas trwania wystąpień: 20 minut.
 • Program konferencji zostanie przesłany na początku 06. 2018 r.

Załączniki: