Dziekanat


Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź


Organizacja pracy Dziekanatu WNoW:

W dniu 24 grudnia 2020 roku
(Wigilia Bożego Narodzenia)
Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
będzie nieczynny.

Z pracownikami Dziekanatu dostępny jest wyłącznie kontakt mailowy

Pracownicy Dziekanatu, w sprawach wymagających kontaktu osobistego, przyjmują studentów w punkcie dyżurnym, po uprzednim umówieniu się drogą mailową

Pokój 13 (budynek A)


PEDAGOGIKA


mgr Dominika Oliwkowska; 42 665 57 38;

dominika.oliwkowska@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna- studia stacjonarne, jednolite magisterskie – I, II rok

PEDAGOGIKA Sportu – studia stacjonarne 1 stopnia- I, II rok

PEDAGOGIKA Studia stacjonarne 2 stopnia – od II semestru:

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej:
 • Pedagogika wieku dziecięcego

PEDAGOGIKA Studia stacjonarne 1 stopnia ostatni semestr specjalności:

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej,
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

mgr Anna Krygier; 42 665 57 31;

anna.krygier@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna I rok niestacjonarne  (studia jednolite)

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż

 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
  studia 1 i 2 stopnia
 • Edukacja przez sztukę: studia 1 i 2 stopnia

mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32;

justyna.ptak@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • 2 stopnia I semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:
  studia 1 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia I – III semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:
  studia 1 stopnia
 • Opieka i terapia 1 stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
  studia 2 stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 42 665 57 30:

aneta.staszczyk@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 i 2 stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 1 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • Pedagogika drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 stopnia

PSYCHOLOGIA


mgr Joanna Grzybowska; 042 665 57 34; 

joanna.grzybowska@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: II, III, IV, V rok

 • Studia doktoranckie
 • Program ERASMUS i Mobility Direct

mgr Marina Kiseleva; 42 665 57  35;

marina.kiseleva@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne: I, II, III, IV, V rok


Pokój 14 (budynek A)


Hanna Dolewka; 42 665 57 21;

hanna.dolewka@uni.lodz.pl

 • Praktyki


inż. Bartłomiej Szatkowski; 42 665 57 08;

bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

mgr Kacper Kostanty; 42 665 50 84;

kacper.kostanty@uni.lodz.pl

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie spraw studenckich
 • sprawy socjalno-bytowe

Biuro ds.Rozwoju Wydziału


mgr Agnieszka Śliwerska; 42 665 57 20;

agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

 • Postępowanie habilitacyjne i o nadaniu tytułu profesora
 • MOST
 • Rekrutacja

Dyżury w godz. 8.00-15.00 :

 • W styczniu 2021 r. praca stacjonarna w terminach: 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 i 29 stycznia.
 • W pozostałe dni – praca zdalna..

mgr Marzena Bort-Szczepkowska;

42 665 50 70;

nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
  – w zakresie nauki
 • Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)
 • Wydziałowa Rada Pracodawców

mgr Zbigniew Piotrowicz; 

42 665 57 41; 

zbigniew.piotrowicz@uni.lodz.pl
(pokój nr 309, budynek A)

Informatyk


mgr Joanna Cesarz;

42 665 54 60;

joanna.cesarz@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

Promocja WNoW


e-mail: wnow@uni.lodz.pl

www: wnow.uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnow.uni.lodz/