DziekanatDziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź

GODZINY PRACY DZIEKANATU

PONIEDZIAŁEK 09:00 – 13:00

WTOREK 09:00 – 13:00

ŚRODA 09:00 – 13:00

CZWARTEK NIECZYNNE

PIĄTEK 13:00 – 15:00

dodatkowy dyżur w terminach zjazdów tylko dla studentów niestacjonarnych

PIĄTEK 15:00 – 17:00

Zaleca się kontakt mailowy.

Zasady organizacji pracy Dziekanatu WNoW UŁ od 1.10.2021 r.

Terminarze zjazdów dla studiów trybu niestacjonarnego


Pokój 13 (budynek A)


PEDAGOGIKA


mgr Dominika Oliwkowska; 42 665 57 38;

dominika.oliwkowska@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna- studia stacjonarne, jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA Sportu – studia stacjonarne 1 stopnia

PEDAGOGIKA Studia stacjonarne 2 stopnia – od II semestru:

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika wieku dziecięcego

mgr Anna Krygier; 42 665 57 31;

anna.krygier@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna I, II rok niestacjonarne (studia jednolite)

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia I rok

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
studia stacjonarne 1 i 2 stopnia

Edukacja artystyczna z animacją kulturową: studia 2 stopnia stacjonarne


mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32;

justyna.ptak@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • 2 stopnia I semestr

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia I – III semestr
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
  studia 2 stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 42 665 57 30:

aneta.staszczyk@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 i 2 stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 1 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • Pedagogika drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 stopnia

PSYCHOLOGIA


mgr Joanna Grzybowska; 042 665 57 34; 

joanna.grzybowska@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: II, III, IV, V rok

 • Studia doktoranckie
 • Program ERASMUS i Mobility Direct

mgr Marina Kiseleva; 42 665 57  35;

marina.kiseleva@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne


Pokój 14 (budynek A)


Hanna Dolewka; 42 665 57 21;

hanna.dolewka@uni.lodz.pl

 • Praktyki

inż. Bartłomiej Szatkowski; 42 665 57 08;

bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

mgr Kacper Kostanty; 42 665 50 84;

kacper.kostanty@uni.lodz.pl

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie spraw studenckich
 • sprawy socjalno-bytowe

Biuro ds.Rozwoju Wydziału


mgr Agnieszka Śliwerska; 42 665 57 20;

agnieszka.sliwerska@now.uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

 • Postępowania awansowe (doktoraty i habilitacje) prowadzone przez Wydział Nauk o Wychowaniu
 • MOST
 • Rekrutacja
 • Ewaluacja procesu dydaktycznego
 • Zbiorcze zestawienia obciążeń dydaktycznych
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Kontrola zarządcza
 • Opisy przedmiotów w USOS

Dyżury w godz. 8.00-15.00 :


mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 42 665 50 70;
nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
  – w zakresie nauki
 • Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)
 • Wydziałowa Rada Pracodawców
 • Postępowanie o nadanie stopnia doktora

mgr Zbigniew Piotrowicz; 42 665 57 41; 
zbigniew.piotrowicz@now.uni.lodz.pl
(pokój nr 309, budynek A)

Informatyk


mgr Joanna Cesarz; 42 665 54 60;
joanna.cesarz@now.uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

Promocja WNoW


e-mail: wnow@uni.lodz.pl

www: wnow.uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnow.uni.lodz/