Dziekanat


Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź


Godziny przyjęć studentów:

od do
Poniedziałek 9.00 13.00
Wtorek 9.00 13.00
Środa 9.00 13.00
Czwartek nieczynne dla studentów
Piątek 11.00 15.00

Pokój 13 (budynek A)


PEDAGOGIKA


mgr Dominika Oliwkowska; 0 42 665 57 38; dominika.oliwkowska@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia,
I rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej: studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej: studia pierwszego i drugiego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: II rok

mgr Anna Krygier; 042 665 57 31; anna.krygier@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia,
I rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł

 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:  studia pierwszego i drugiego stopnia
 • Edukacja przez sztukę: studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32; justyna.ptak@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia I – III semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej: studia drugiego stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 042 665 57 30: aneta.staszczyk@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna I i II stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem I i II stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna I i II stopnia

PSYCHOLOGIA


mgr Joanna Grzybowska; 042 665 57 34;  joanna.grzybowska@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: I, II, III, IV, V rok

 • Studia doktoranckie
 • Program ERASMUS i Mobility Direct

mgr Marina Kiseleva; 042 665 57  35; marina.kiseleva@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne: I, II, III, IV, V rok


Pokój 14 (budynek A)


Hanna Dolewka; 042 665 57 21; hanna.dolewka@uni.lodz.pl

 • Praktyki

mgr Katarzyna Cała; 042 6655719 katarzyna.cala@uni.lodz.pl

 • sprawy socjalno-bytowe

inż. Bartłomiej Szatkowski; 042 665 57 08;  bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

Kacper Kostanty; 042 665 50 84; kacper.kostanty@uni.lodz.pl

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie spraw studenckich

Biuro ds.Rozwoju Wydziału


mgr Agnieszka Śliwerska; 042 665 57 20; agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

Postępowanie habilitacyjne i o nadaniu tytułu profesora

Rekrutacja


mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 042 665 50 70; nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie nauki
 • Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)
 • Wydziałowa Rada Pracodawców

mgr Zbigniew Piotrowicz; 42 665 57 41; zbigniew.piotrowicz@uni.lodz.pl
(pokój nr 309, budynek A)

Specjalista Informatyk


mgr Joanna Cesarz; 042 665 54 60; joanna.cesarz@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

Promocja WNoW


e-mail: wnow@uni.lodz.pl

www: wnow.uni.lodz.pl

Rekrutacja: http://rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnow.uni.lodz/