Dziekanat


Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź


Godziny przyjęć studentów:

od do
Poniedziałek 9.00 13.00
Wtorek 9.00 13.00
Środa 9.00 13.00
Czwartek nieczynne dla studentów
Piątek 11.00 15.00

Dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych
w I semestrze roku akademickiego 2018/2019 (w godzinach 15.30 – 17.00)

 • Październik 2018 r.: 5,  12,  19,  26
 • Listopad 2018 r.: 16,  23,  30
 • Grudzień 2018 r.: 7,  14,  21
 • Styczeń 2019 r.: 11,  18

Pokój 13 (budynek A)


PEDAGOGIKA


mgr Marzena Janda-Gręda; 042 665 57 38; marzena.janda@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia,
I rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej: studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej: studia pierwszego i drugiego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: II rok

mgr Anna Krygier; 042 665 57 31; anna.krygier@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia,
I rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł

 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:  studia pierwszego i drugiego stopnia
 • Edukacja przez sztukę: studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32; justyna.ptak@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia I – III semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej: studia drugiego stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 042 665 57 30: aneta.staszczyk@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna I i II stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem I i II stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna I i II stopnia

PSYCHOLOGIA


mgr Magdalena Zalasa; 042 665 57 34; magdalena.zalasa@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: I, II, III, IV, V rok

Studia doktoranckie


mgr Marina Kiseleva; 042 665 57  35; marina.kiseleva@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne: I, II, III, IV, V rok


Pokój 14 (budynek A)


Hanna Dolewka; 042 665 57 21; hanna.dolewka@uni.lodz.pl

 • Praktyki

mgr Katarzyna Cała; 042 6655719 katarzyna.cala@uni.lodz.pl

 • sprawy socjalno-bytowe
 • Program ERASMUS i Mobility Direct

inż. Bartłomiej Szatkowski; 042 665 57 08;  bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

Biuro ds.Rozwoju Wydziału


mgr Agnieszka Śliwerska; 042 665 57 20; agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

Postępowanie habilitacyjne i o nadaniu tytułu profesora

Rekrutacja


mgr Marzena Bort-Szczepkowska; 042 665 50 70; nauka _wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie),
Wydziałowa Rada Pracodawców


mgr Zbigniew Piotrowicz; 42 665 57 41; zbigniew.piotrowicz@uni.lodz.pl
(pokój nr 309, budynek A)

Specjalista Informatyk


mgr Joanna Cesarz; 042 665 54 60; joanna.cesarz@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

Promocja WNoW


e-mail: wnow@uni.lodz.pl

www: wnow.uni.lodz.pl

Rekrutacja: http://rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnow.uni.lodz/