Dziekanat


Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska nr 46/48; 91-408 Łódź


Organizacja pracy Dziekanatu WNoW:

Pracownicy Dziekanatu będą pełnić dyżury 4 dni w tygodniu tj. w poniedziałki , wtorki, środy i piątki , w godz. 9.00 – 13.00

Pokój 13 (budynek A)


PEDAGOGIKA


mgr Dominika Oliwkowska; 42 665 57 38;

dominika.oliwkowska@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna I rok studia stacjonarne

PEDAGOGIKA Sportu I rok

PEDAGOGIKA Studia stacjonarne 1 i 2 stopnia

 • Studia 1 stopnia -II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej: studia 1 i 2 stopnia
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej: studia 1 i 2 stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego studia 2 stopnia

mgr Anna Krygier; 42 665 57 31;

anna.krygier@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna I rok niestacjonarne  (studia jednolite)

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok
II rok, studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż

 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
  studia 1 i 2 stopnia
 • Edukacja przez sztukę: studia 1 i 2 stopnia

mgr Justyna Ptak; 042 665 57 32;

justyna.ptak@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • 2 stopnia I semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:
  studia 1 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • pierwszego stopnia I – III semestr
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:
  studia 1 stopnia
 • Opieka i terapia 1 stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:
  studia 2 stopnia

mgr Aneta Staszczyk; 42 665 57 30:

aneta.staszczyk@uni.lodz.pl

PEDAGOGIKA, studia stacjonarne

 • drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 i 2 stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 1 stopnia

PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne

 • Pedagogika drugiego stopnia I semestr
 • Pedagogika resocjalizacyjna 1 stopnia

PSYCHOLOGIA


mgr Joanna Grzybowska; 042 665 57 34; 

joanna.grzybowska@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia niestacjonarne: II, III, IV, V rok

 • Studia doktoranckie
 • Program ERASMUS i Mobility Direct

mgr Marina Kiseleva; 42 665 57  35;

marina.kiseleva@uni.lodz.pl

PSYCHOLOGIA, Studia stacjonarne: I, II, III, IV, V rok


Pokój 14 (budynek A)


Hanna Dolewka; 42 665 57 21;

hanna.dolewka@uni.lodz.pl

 • Praktyki


inż. Bartłomiej Szatkowski; 42 665 57 08;

bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

mgr Kacper Kostanty; 42 665 50 84;

kacper.kostanty@uni.lodz.pl

 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie spraw studenckich
 • sprawy socjalno-bytowe

Biuro ds.Rozwoju Wydziału


mgr Agnieszka Śliwerska; 42 665 57 20;

agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A)

 • Postępowanie habilitacyjne i o nadaniu tytułu profesora
 • MOST
 • Rekrutacja

Dyżury w godz. 8.00-15.00 :

 • 21 września 2020 r. (poniedziałek)
 • 23 września 2020 r. (środa)
 • 25 września 2020 r. (piątek)
 • 28 września 2020 r. (poniedziałek)
 • 30 września 2020 r. (środa).

mgr Marzena Bort-Szczepkowska;

42 665 50 70;

nauka.wnow@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

 • Postępowania o nadanie stopnia doktora (przewody doktorskie wszczęte od 01.10.2019 r.)
 • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
  – w zakresie nauki
 • Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)
 • Wydziałowa Rada Pracodawców

mgr Zbigniew Piotrowicz; 

42 665 57 41; 

zbigniew.piotrowicz@uni.lodz.pl
(pokój nr 309, budynek A)

Specjalista Informatyk


mgr Joanna Cesarz;

42 665 54 60;

joanna.cesarz@uni.lodz.pl
(pokój nr 110, budynek A)

Promocja WNoW


e-mail: wnow@uni.lodz.pl

www: wnow.uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnow.uni.lodz/