Oferta

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

mgr Olga Zwardoń-Kuchciak

 • Psychologia biznesu, psychologia pracy i organizacji, funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zawodowej

KATEDRY PEDAGOGICZNE

Katedra Badań Edukacyjnych

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ

 • Niepełnosprawność a droga do dyplomu. Jak radzą sobie w życiu i na uczelniach osoby z różnymi ograniczeniami sprawności i czego inni mogą się nauczyć od nich? (projekt adresowany do wszystkich, ale szczególnie do uczniów z klas integracyjnych, w tym także do uczniów z niepełnosprawnością).

dr Ewa Kos

 • „Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz” – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu.

Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

dr Magdalena Sasin

 • „Teatr, filharmonia, muzeum – czy trzeba się ich bać? Upowszechnianie sztuki w instytucjach kultury przyjazne dla użytkownika”

Temat dotyczy popularyzacji sztuki poza szkołą, w instytucjach kultury, nowych sposobów prezentacji oferty kulturalnej, także w formie zajęć i warsztatów. Może być atrakcyjny dla osób zainteresowanych sztuką i kulturą, które udzielają się wolontariacie artystycznym, uczniów szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych)

dr Monika Modrzejewska-Świgulska

 • Rozwój i krystalizacja zdolności artystycznych w okresie dorastania.

Katedra Teorii Wychowania

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi
Kierownik Katedry Teorii Wychowania

 • Harcerstwo między skautową tradycją a zdystansowaną i zróżnicowaną współcześnie aktywnością młodzieży
 • Szkoła średnia jako laboratorium demokracji. Dlaczego młodzieży brakuje odwagi?

http://www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
boguslawsliwerski@gmail.com

Ostatnie monografie:

Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

Śliwerski B., Książki (nie)godne czytania? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017.

Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Śliwerski B., Habilitacja. Diagnoza. Procedury Etyka. Postulaty, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2017

Śliwerski B., Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2018.

Śliwerski B., Pedagogia harcerskiego wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018

Maliszewski K., Stępkowski D., Śliwerski B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls..

Śliwerski B. (2019). „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu…” – czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2019

Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

dr Wojciech Świtalski

 • Projektowanie samokształcenia.

Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

dr Jolanta Kowalska

 • Wychowawczy aspekt sportu na przykładzie wybranej dyscypliny sportowej
 • Wychowanie do kulturalnego odbioru widowiska sportowego

dr Anna Makarczuk

 • Świadomość występowania wad postawy u młodzieży szkół ponadpodstawowych

dr Michał Siniarski-Czaplicki

 • Ratownik Wodny – Zawód i praca na studiach – Hobby na całe życie

Katedra Pedagogiki Społecznej

dr Karolina Walczak-Człapińska

 • Terapia zaburzeń mowy.