Sprawy studenckie w czasie zawieszenia zajęć.

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego


Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ


Sprawy studenckie mogą być załatwiane wyłącznie drogą mailową i telefoniczną. Adresy mailowe i telefony dostępne są na stronie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. http://www.wnow.uni.lodz.pl/strefa-studenta/dziekanat/

Dziekanat i Jednosteki Organizacyjne WNoW są zamknięte w swoich siedzibach do odwołania. 

Informujemy, że legitymacje studenckie zachowują ważność do 31.05.2020r.


Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego