Sprawy studenckie w czasie zawieszenia zajęć.


Organizacja pracy WNoW:

Zasady realizacji obowiązku uczestniczenia przez studenta w zajęciach ćwiczeniowych, warsztatowych, lektoratowych i seminaryjnych odbywających się w trybie zdalnym synchronicznym

Szanowni Państwo!

Stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021

W najbliższych semestrze roku akademickiego 2020/2021 nauczanie będzie się odbywało wyłącznie w trybie zdalnym (do odwołania).

Pracownicy Dziekanatu, w sprawach wymagających kontaktu osobistego, przyjmują studentów w punkcie dyżurnym, po uprzednim umówieniu się drogą mailową

Z pracownikami Dziekanatu dostępny jest wyłącznie kontakt mailowy

Wszelką dokumentację dotyczącą toku studiów należy przesyłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą

Rozpoznanie sprawy przez Dziekana lub Prodziekana następuje poprzez kontakt mailowy, na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną lub przesłanych tradycyjną pocztą

W razie potrzeby, istnieje możliwość umówienia spotkania z Prodziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów, po wcześniejszym, mailowym zapisaniu się na spotkanie

Pracownicy Sekretariatów pozostają w systemie pracy zdalnej i w kontakcie drogą elektroniczną

Biblioteka WNoW UŁ jest nieczynna do odwołania.


Adresy mailowe są dostępne na stronie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. http://www.wnow.uni.lodz.pl/strefa-studenta/dziekanat/


Legitymacje studenckie
Uprzejmie informuję, że w zmienionych przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, które weszły w życie 18.04.2020 r. na podstawie ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w art. 51 b, pkt 4, znalazł się między innymi zapis: w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie trwania tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego – zarządzenia i komunikaty


 Decyzja dotycząca IV edycji Studenckich Grantów Badawczych