Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019


Do społeczności akademickiej

Wydziału Nauk o Wychowaniu  Uniwersytetu Łódzkiego

Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów

Wydziału Nauk o Wychowaniu  Uniwersytetu Łódzkiego

do udziału w

Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Uroczystość odbędzie się 28 września 2018 roku (piątek) o godz. 12.00

w auli UŁ im. Profesora Wacława Szuberta, ul. Lindleya 5


Program uroczystości:

 • Odśpiewanie hymnu państwowego
 • Wystąpienie Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu –
  prof. nadzw. dr hab. Danuty Urbaniak- Zając
 • Wystąpienie przedstawiciela Rady Pracodawców Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ –
  Pana Janusza Jana Moosa Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Wystąpienie przedstawicielki studentów i doktorantów – Pani mgr Katarzyny Okólskiej
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Wykład inauguracyjny Pani dr hab. Anety Rogalskiej-Marasińskiej „Wychowanie międzykulturowe na rzecz budowania zrównoważonego społeczeństwa
 • Odśpiewanie „Gaudeamus”

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak -Zając