Strefa studenta


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem „Studencie zrelaksuj się!” – Informacja


Zarząd Lokali Miejskich w załączeniu przekazuje ofertę wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni, rekomendowanych przez rektorów uczelni lub osoby przez rektorów upoważnione. OFERTA


UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PEDAGOGIKI, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO!!!

Do 30 października można składać w Dziekanacie wnioski o stypendium im. Profesora Ryszarda Więckowskiego.

Celem stypendium jest:

  • dofinansowanie toku studiów studenta/tki studiów stacjonarnych, II stopnia na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wieku dziecięcego, poprzez wypłatę stypendium naukowego im. Prof. Ryszarda Więckowskiego, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu,
  • nagrodzenie autorów prac magisterskich poświęconych życiu i dokonaniom Prof. Ryszarda Więckowskiego, napisanych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ .

Wniosek

Regulamin

Dodatkowe informacje w Dziekanacie, pok.14.Stypendium rektora

Stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Uwaga nowy HARMONOGRAM prac w związku z STYPENDIUM REKTORA.
STYPENDIUM REKTORA W W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 (zasady)


UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!!!

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Do dnia 10 października należy przesyłać wnioski o ww. stypendium w wersji elektronicznej. Wszystkie informacje dostępne są w Dziekanacie pok. 14

oraz w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


Uwaga maturzysto 2019 !!! stypendium 500 zł/miesiąc !!!


Informacje nt. Obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r.


Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym Od 1 października 2019 r.


Kurs z przysposobienia bibliotecznego dla  studentów I roku studiów stacjonarnych


Zapisy na Zajęcia Ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020


DRODZY STUDENCI!
DOBRA WIADOMOŚĆ. Jeżeli nie zdążyliście złożyć wniosku o wyjazd dydaktyczny w ramach programu ERASMUS+, to macie szczęście bo 10. czerwca rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazd na semestr letni (tylko!) w roku akademickim 2019/ 2020
Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

I etap rekrutacji:
10.06. od godz. 12:00 – 24.06. do godziny 12:00 – złożenie wniosków w USOSweb

Po złożeniu wniosku student powinien udać się do Dziekanatu z prośbą         o wydanie średniej ważonej z całego cyklu studiów

II etap rekrutacji:
24.06.-02.07. rozmowy kwalifikacyjne
03.07. ogłoszenie wyników

JEŻELI POTRZEBUJECIE ODROBINĘ ZACHĘTY ZAPRASZAM NA MÓJ NAJBLIŻSZY DYŻUR W DNIU 10.06 OD 10 DO 12 W POKOJU 214 BUD. B NA POMORSKIEJ. Pozdrawiam Anna Jarkiewicz


Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Oferta wynajmu lokalu mieszkalnego kierowana do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni, rekomendowanych przez rektorów uczelni lub osoby przez rektorów upoważnione.


 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

Nasza oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:

– studiów pierwszego stopnia,

– studiów drugiego stopnia,

– studiów doktoranckich,

– Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

– programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie http://azs.uni.lodz.pl/ – zakładka „Inne”- legitymacja AZS)

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie https://ul.uni.lodz.pl, a po zakończeniu rejestracji – na stronie www.swfis.uni.lodz.pl w zakładce „Plan zajęć”.

Student wyrażający chęć uczestnictwa w tych zajęciach powinien bezpośrednio zgłosić się do osoby prowadzącej wybraną grupę wraz z legitymacją studencką i legitymacją ISIC AZS.

Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się 18.02. 2019 r.

Zapraszamy!


 


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ tradycyjnie organizuje w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych darmowe zajęcia sportowe pod hasłem „Studencie – zrelaksuj się!”

Plan zajęć


Drodzy Studenci!

Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w w ramach programu Erasmus+ serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne (Erasmus Cafe), które odbędzie się w dniu 11.01.o g. 10:00 w sali nr 210 przy ul. Pomorskiej 46/48. W trakcie spotkania Wasi Koledzy i Koleżanki , którzy uczestniczyli w tego rodzaju wyjeździe w poprzednich latach, opowiedzą Wam o swoich doświadczeniach. Zachęcam i zapraszam serdecznie do udziału Anna Jarkiewicz (Koordynator ds Programów Wymiany WNoW)


Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu do pomocy w organizacji ogólnopolskiej imprezy Przedszkoliada.pl ,

która odbędzie się w sobotę 19.01.2019 w Zatoce Sportu w Łodzi w trzech turach o 9.30, 13.00 i 16.00 oraz 20.01.2019 od 9.00 – wtedy to najmłodsi łodzianie bawić się będą razem z kangurem.

Nasi studenci od 2011 roku uczestniczą w organizacji, sprawując opiekę nad przedszkolakami – osoby jeszcze chętne proszę o zgłaszanie się do głównego Promotora Przedszkoliady Michała Kujawy (absolwenta pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej) lub dr Anny Maszorek-Szymala
(anna.szymala@uni.lodz.pl)


 

Stypendia Miasta Łodzi