Strefa studenta


UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PEDAGOGIKI, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO!!!

Do 30 października można składać w Dziekanacie wnioski o stypendium im. Profesora Ryszarda Więckowskiego.

Celem stypendium jest:

  • dofinansowanie toku studiów studenta/tki studiów stacjonarnych, II stopnia na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wieku dziecięcego, poprzez wypłatę stypendium naukowego im. Prof. Ryszarda Więckowskiego, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu,
  • nagrodzenie autorów prac magisterskich poświęconych życiu i dokonaniom Prof. Ryszarda Więckowskiego, napisanych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ .

Wniosek

Regulamin

Dodatkowe informacje w Dziekanacie, pok.14.Stypendium rektora

Stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Uwaga nowy HARMONOGRAM prac w związku z STYPENDIUM REKTORA.
STYPENDIUM REKTORA W W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 (zasady)


UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!!!

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Do dnia 10 października należy przesyłać wnioski o ww. stypendium w wersji elektronicznej. Wszystkie informacje dostępne są w Dziekanacie pok. 14

oraz w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


Uwaga maturzysto 2019 !!! stypendium 500 zł/miesiąc !!!


Informacje nt. Obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2019r.


Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym Od 1 października 2019 r.


Kurs z przysposobienia bibliotecznego dla  studentów I roku studiów stacjonarnych


Zapisy na Zajęcia Ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020


DRODZY STUDENCI!
DOBRA WIADOMOŚĆ. Jeżeli nie zdążyliście złożyć wniosku o wyjazd dydaktyczny w ramach programu ERASMUS+, to macie szczęście bo 10. czerwca rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazd na semestr letni (tylko!) w roku akademickim 2019/ 2020
Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

I etap rekrutacji:
10.06. od godz. 12:00 – 24.06. do godziny 12:00 – złożenie wniosków w USOSweb

Po złożeniu wniosku student powinien udać się do Dziekanatu z prośbą         o wydanie średniej ważonej z całego cyklu studiów

II etap rekrutacji:
24.06.-02.07. rozmowy kwalifikacyjne
03.07. ogłoszenie wyników

JEŻELI POTRZEBUJECIE ODROBINĘ ZACHĘTY ZAPRASZAM NA MÓJ NAJBLIŻSZY DYŻUR W DNIU 10.06 OD 10 DO 12 W POKOJU 214 BUD. B NA POMORSKIEJ. Pozdrawiam Anna Jarkiewicz


Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Oferta wynajmu lokalu mieszkalnego kierowana do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni, rekomendowanych przez rektorów uczelni lub osoby przez rektorów upoważnione.


Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

Nasza oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:

– studiów pierwszego stopnia,

– studiów drugiego stopnia,

– studiów doktoranckich,

– Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

– programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie http://azs.uni.lodz.pl/ – zakładka „Inne”- legitymacja AZS)

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie https://ul.uni.lodz.pl, a po zakończeniu rejestracji – na stronie www.swfis.uni.lodz.pl w zakładce „Plan zajęć”.

Student wyrażający chęć uczestnictwa w tych zajęciach powinien bezpośrednio zgłosić się do osoby prowadzącej wybraną grupę wraz z legitymacją studencką i legitymacją ISIC AZS.

Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się 18.02. 2019 r.

Zapraszamy!Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ tradycyjnie organizuje w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych darmowe zajęcia sportowe pod hasłem „Studencie – zrelaksuj się!”

Plan zajęć


Drodzy Studenci!

Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w w ramach programu Erasmus+ serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne (Erasmus Cafe), które odbędzie się w dniu 11.01.o g. 10:00 w sali nr 210 przy ul. Pomorskiej 46/48. W trakcie spotkania Wasi Koledzy i Koleżanki , którzy uczestniczyli w tego rodzaju wyjeździe w poprzednich latach, opowiedzą Wam o swoich doświadczeniach. Zachęcam i zapraszam serdecznie do udziału Anna Jarkiewicz (Koordynator ds Programów Wymiany WNoW)


Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu do pomocy w organizacji ogólnopolskiej imprezy Przedszkoliada.pl ,

która odbędzie się w sobotę 19.01.2019 w Zatoce Sportu w Łodzi w trzech turach o 9.30, 13.00 i 16.00 oraz 20.01.2019 od 9.00 – wtedy to najmłodsi łodzianie bawić się będą razem z kangurem.

Nasi studenci od 2011 roku uczestniczą w organizacji, sprawując opiekę nad przedszkolakami – osoby jeszcze chętne proszę o zgłaszanie się do głównego Promotora Przedszkoliady Michała Kujawy (absolwenta pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej) lub dr Anny Maszorek-Szymala
(anna.szymala@uni.lodz.pl)Młodzi w Łodzi


Stypendia Miasta Łodzi