Strefa studenta


24 maja-dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego oraz Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne)


INFORMACJA

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz w dniach 10 – 24 maja 2019r. będzie nieobecna na dyżurach.

Dyżury w zastępstwie będzie pełniła Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dr Anna Tyl (pok. nr 3)

  • Środa 10.00-12.00
  • Piątek 13.00-15.00

Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Oferta wynajmu lokalu mieszkalnego kierowana do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni, rekomendowanych przez rektorów uczelni lub osoby przez rektorów upoważnione.


Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

Nasza oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:

– studiów pierwszego stopnia,

– studiów drugiego stopnia,

– studiów doktoranckich,

– Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

– programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie http://azs.uni.lodz.pl/ – zakładka „Inne”- legitymacja AZS)

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie https://ul.uni.lodz.pl, a po zakończeniu rejestracji – na stronie www.swfis.uni.lodz.pl w zakładce „Plan zajęć”.

Student wyrażający chęć uczestnictwa w tych zajęciach powinien bezpośrednio zgłosić się do osoby prowadzącej wybraną grupę wraz z legitymacją studencką i legitymacją ISIC AZS.

Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się 18.02. 2019 r.

Zapraszamy!


Informacja dla studentów I roku pedagogiki ( I i II stopnia)
W sprawie rejestracji bezpośredniej przez system USOSWEB do grup na zajęcia
z modułów wybieralnych na semestr drugi, lato 2018/2019.


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ tradycyjnie organizuje w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych darmowe zajęcia sportowe pod hasłem „Studencie – zrelaksuj się!”

Plan zajęć


Drodzy Studenci!

Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w w ramach programu Erasmus+ serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne (Erasmus Cafe), które odbędzie się w dniu 11.01.o g. 10:00 w sali nr 210 przy ul. Pomorskiej 46/48. W trakcie spotkania Wasi Koledzy i Koleżanki , którzy uczestniczyli w tego rodzaju wyjeździe w poprzednich latach, opowiedzą Wam o swoich doświadczeniach. Zachęcam i zapraszam serdecznie do udziału Anna Jarkiewicz (Koordynator ds Programów Wymiany WNoW)


Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu do pomocy w organizacji ogólnopolskiej imprezy Przedszkoliada.pl ,

która odbędzie się w sobotę 19.01.2019 w Zatoce Sportu w Łodzi w trzech turach o 9.30, 13.00 i 16.00 oraz 20.01.2019 od 9.00 – wtedy to najmłodsi łodzianie bawić się będą razem z kangurem.

Nasi studenci od 2011 roku uczestniczą w organizacji, sprawując opiekę nad przedszkolakami – osoby jeszcze chętne proszę o zgłaszanie się do głównego Promotora Przedszkoliady Michała Kujawy (absolwenta pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej) lub dr Anny Maszorek-Szymala
(anna.szymala@uni.lodz.pl)


Trwa rekrutacja studentów na Program MOST na semestr letni 2018/2019


Start rekrutacji do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz Stypendia Miasta Łodzi – ulotka


Młodzi w Łodzi


Stypendia Miasta Łodzi


Informacje nt. Obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018r.


Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym Od 1 października 2018 r.


Kurs z przysposobienia bibliotecznego dla  studentów I roku studiów stacjonarnych


Zapisy na Zajęcia Ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019