Wydarzenia


Tytuł profesora dla Mirosławy Zalewskiej-Pawlak Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

https://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/16410


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego poleca w wolnym dostępie, prace autorek z Pracowni Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ:

Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym
Redaktor: Justyna Ratkowska-Pasikowska, Diana Müller-Siekierska, Karolina Walczak-Człapińska
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/…/rodzina-w-systemie-wspar…/

Rodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocy
Autor: Renata Szczepanik
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/…/rodzice-osob-pijacych-al…/

Zrozumieć pijące dziecko
Autor: Diana Müller-Siekierska, Agnieszka Jaros
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/p…/zrozumiec-pijace-dziecko/


Profesor dr hab. Danuta Urbaniak-Zając została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Profesor dr hab. Eleonora Maria Bielawska-Batorowicz oraz dr hab. Monika Wróbel zostały wybrane do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Gratulujemy


W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z Koordynatorami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym podsumowujące współpracę z pracodawcami w 2019 r . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji JiM, którzy przedstawili swoją prezentację, zapraszając jednocześnie studentów do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją – JiM


Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to wyróżnienie dla autorów publikacji i artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Nagradzani naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszą o edukacji merytorycznie, nieszablonowo i odpowiedzialnie. Tak, jak Roman Czernecki, patron nagrody, z zaangażowaniem podchodzą do tematyki polskiego szkolnictwa.

Wśród laureatów tegorocznej nagrody wyróżnienie otrzymała dr Anita Gulczyńska, za: „Stigma and the doomed-to-fail school careers of young people from disadvantaged neighbourhoods”, w: “Children’s Geographies”

https://efc.edu.pl/programy/konkursczerneckiego/Laureaci


List Gratulacyjny dla prof. Bogusława Śliwerskiego.
Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie.


18 października w Warszawie odbyła się
Konferencja Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

Wystąpienie główne wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szmidt:

https://www.flickr.com/photos/frse_pl/48934163118/in/album-72157711431453676/Doktor Małgorzata Kostrzyńska z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego odebrała wyróżnienie/nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej za pracę naukową zatytułowaną „Stowarzyszanie się wykluczonych. Przykład bezdomności„.

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu 7 października br. przyznał nagrodę i wyróżnienie za prace badawcze z pedagogiki społecznej w XV edycji konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk.

Laureatką została dr Małgorzata Kostrzyńska za książkę: Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Wręczenie nagrody i wykład Laureatki odbędą się 21 listopada br. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu ŁTN.


Uroczystość nadania prof. dr.hab. Bogusławowi Śliwerskiemu najwyższej godności Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy miała miejsce 9 października 2019 r. w trakcie odbywającego się na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Perejasławiu-Chmielnickim VIII Forum Naukowego Ukraina-Polska.

NANP Ukrainy to najwyższa akademicka instytucja państwowa powołana do życia przez Prezydenta Ukrainy w dn. 4 marca 1992 r. Dyplom dhc wręczył Prezydent NANP Ukrainy prof. dr hab. Wasyl Kremień, filozof wychowania, członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zgodnie z obowiązującą na Ukrainie ceremonią – poza wręczeniem Dyplomu DHC (zał.) – uhonorowany tytułem Profesor otrzymał specjalnie uszytą togę.
Tytuł dhc został nadany przez Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy uchwałą z dnia 20 czerwca 2019 r. Prof. dr hab. B.Śliwerski dr h.c. multi wygłosił wykład p.t. Recepcja w Polsce filozofii kordialnej Wasyla Suchomlińskiego .


W dniu 9 października 2019 r. zostanie wręczony tytuł doktora honoris causa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu dr.h.c. multi.  Uroczystość będzie miała miejsce  w trakcie odbywającego się cyklicznie VIII Forum Ukraina-Polska w Perejasław-Chmielnickim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hryhorija Skoworody


Warszawa – Środa, 18 września 2019 r.

O Kongresie

Program

Mediateka

W Mediatece polecamy: “Nauczanie twórczości i mądrości? Tak!” – felieton prof. dr hab. Krzysztofa J. Szmidta


Dlaczego ludzie przychodzą do wróżki

Czy można zrozumieć dlaczego w XXI wieku uznawanym za czas nauki i wielkich osiągnięć technologicznych ludzie korzystają z porad wróżki? Jakie przyczyny leżą u źródeł tego typu zachowań ludzkich?

Komentarza eksperckiego do artykułu poruszającego tę problematykę pt. ” Dlaczego ludzie przychodzą do wróżki” udzieliła dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja z Instytutu Psychologii UŁ.

Zapraszamy do lektury:

Gazeta Wyborcza, piątek, 9 sierpnia 2019, ” Dlaczego ludzie przychodzą do wróżki”,s. 8-9.

Agresja wśród Polaków narasta. Jest niemierzalna, bo liczyć można tylko jej skutki

Komentarz ekspercki na temat zjawiska agresji w społeczeństwie dr hab. Katarzyny Walęckiej-Matyi z Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dla Gazety Prawnej z 9 sierpnia 2019 r.

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1425502,agresja-wsrod-polakow-badania-cbos.html

Wypowiedź eksperta dr hab. Katarzyny Walęckiej-Matyi na temat sytuacji seniorów w okresie wakacyjnym.

Okres wakacyjny nie wszystkim kojarzy się ze swobodą, wolnym czasem i radością z przebywania w rodzinnym gronie. W szczególnej sytuacji znajdują się seniorzy 90+, zmagający się z przewlekłymi chorobami i ich rodziny. Rodziny opiekujące się seniorami nie zawsze potrafią radzić sobie z sytuacją opieki nad osobą chorą w okresie późnej dorosłości. Stosują różne strategie opanowania trudnej sytuacji. Komentarz ekspercki do podjętego przez reporterkę TVP 3 Łódź tematu wygłosiła dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja z Instytutu Psychologii UŁ.

https://lodz.tvp.pl/787149/lwd


W środę 4 lipca pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu świętowali otrzymanie przez dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. Danutę Urbaniak-Zając oraz prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. Elżbietę Kowalska-Dubas tytułu profesora. Na tym samym spotkaniu pożegnaliśmy przechodzących na emeryturę prof. Jacka Piekarskiego, prof. Wiesława Szymczaka i dr. Wojciecha Wieczorka.


Wystawa fotografii pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”

Jak widzą Łódź bezdomni? Czym dla ich jest miasto? Będzie to można zobaczyć odwiedzając wystawę „Łódź (dla) Bezdomnych”, która w najbliższy poniedziałek (3.06) pojawi się w Manufakturze. – więcej

Szanowni Państwo,
Piszę z nadzieją na zainteresowanie Państwa wystawą fotograficzną pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”, organizowaną przez Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa prezentuje fotografie wykonane przez osoby doświadczające bezdomności. Autorzy mieli za ich pomocą pokazać, jak odczuwają miasto, jak doświadczają bezdomności.
To fantastyczna okazja do spotkania, integracji dwóch światów: bezdomnych i „domnych”; możliwość łamania stereotypów dotyczących bezdomności; uświadamiania jak te same przestrzenie miasta mogą być doświadczane w zupełnie inny sposób.
Wystawa rozpoczyna się 3 czerwca i będzie prezentowana w różnych przestrzeniach miasta przez cały czerwiec.

Piszę z nadzieją na zainteresowanie Państwa wystawą fotograficzną pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”, organizowaną przez Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa prezentuje fotografie wykonane przez osoby doświadczające bezdomności. Autorzy mieli za ich pomocą pokazać, jak odczuwają miasto, jak doświadczają bezdomności.
To fantastyczna okazja do spotkania, integracji dwóch światów: bezdomnych i „domnych”; możliwość łamania stereotypów dotyczących bezdomności; uświadamiania jak te same przestrzenie miasta mogą być doświadczane w zupełnie inny sposób.
Wystawa rozpoczyna się 3 czerwca i będzie prezentowana w różnych przestrzeniach miasta przez cały czerwiec.


Piszę z nadzieją na zainteresowanie Państwa wystawą fotograficzną pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”, organizowaną przez Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa prezentuje fotografie wykonane przez osoby doświadczające bezdomności. Autorzy mieli za ich pomocą pokazać, jak odczuwają miasto, jak doświadczają bezdomności.
To fantastyczna okazja do spotkania, integracji dwóch światów: bezdomnych i „domnych”; możliwość łamania stereotypów dotyczących bezdomności; uświadamiania jak te same przestrzenie miasta mogą być doświadczane w zupełnie inny sposób.
Wystawa rozpoczyna się 3 czerwca i będzie prezentowana w różnych przestrzeniach miasta przez cały czerwiec.

Mam nadzieję, na spotkanie.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.
Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Kostrzyńska
Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
607 404 257


Dzień bezpieczeństwa nad wodą, z UŁ – 2019

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa nad Wodą Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu w dniu 23 maja zrealizowali kolejną edycję imprezy, pod tytułem: Dzień bezpieczeństwa nad wodą, z UŁ – 2019 Spotkanie miało charakter profilaktyczny i zabawowy. Celem jest zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych zachowań nad wodą u progu sezonu letniego. Dominującą formą był pokaz, ćwiczenia praktyczne oraz zabawy na lądzie i w wodzie. We wspólnych ćwiczeniach wzięli udział uczniowie łódzkich szkół podstawowych i liceów.


Medal Amicus dla dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi mgr.inż. Janusza Moosa

Magister inżynier Janusz Moos