Aktualności


VIII sztafetowy Maraton Szakala

PWFiZ Wydziału nauk o Wychowaniu wzięła udział w VIII Sztafetowym Maratonie Szakala – w drużynie dopisywały humory i ładna pogoda. W tym roku ekipa dojrzała, dobrze wspominająca studenckie czasy.


Łódzkie sąsiedztwa oczami ich najmłodszych mieszkańców i studentów kierunku „Rewitalizacja miast”

Rewitalizacja miast

28 czerwca w auli prof. hm. Aleksandra Kamińskiego odbyło się spotkanie podsumowujące projekty, których celem było prototypowanie modernizacji łódzkich podwórek w sposób uwzględniający perspektywę ich najmłodszych mieszkańców. Projekty te był realizowane wspólnie przez studentów kierunku Rewitalizacja miast oraz dzieci mieszkające w łódzkich sąsiedztwach kamienicznych będące podopiecznymi Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr1 w Łodzi – „Planetarium” Filia nr 3. Opiekę merytoryczną nad pracami grup projektowych sprawowała dr Anita Gulczyńska w ramach przedmiotu „Wychowawcze, edukacyjne i kulturowe aspekty rewitalizacji” oraz Jarosław Kubiak z „Planetarium”.
W ramach projektu studenci Rewitalizacji miast razem z dziećmi z łódzkich sąsiedztw, pełniącymi rolę lokalnych ekspertów i przewodników, przyglądali się tkance technicznej oraz relacjom społecznym sześciu łódzkich sąsiedztw na ulicach Pomorskiej, Gdańskiej, Rewolucji 1905 r. i A.Kamińskiego. Studenci mieli okazję nauczyć się tego, jak przygotowywać zmiany w tkance technicznej uwzględniające perspektywę ich mieszkańców oraz upełnomocniając lokalne siły społeczne. Przewodnikami oraz ekspertami dla studentów były dzieci, na co dzień mieszkające w badanych sąsiedztwach. Dzieliły się one swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami codziennego życia, dostrzeganymi przez siebie potrzebami oraz pomysłami ich zaspokojenia. Na podstawie tych obserwacji studenci przygotowywali projekty zmian, uzgadniając ich zakres oraz formę z najmłodszymi mieszkańcami.
Na spotkaniu 28 czerwca studenci oraz dzieci – w obecności zaproszonych gości (rodziców naszych ekspertów, pracowników Biura ds. Rewitalizacji UMŁ oraz pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ) wspólnie przedstawili efekty prac.
Jedną z przedstawionych propozycji był pomysł zagospodarowania wewnętrznego podwórka przy ulicy Pomorskiej 16A, przylegającego do budynku Świetlicy „Planetarium”. Miejsce może zostać przeznaczone na mobilny plac zabaw, napowietrzną siłownię lub inne miejsce aktywności, które zrekompensuje brak przestrzeni dla aktywności wolnoczasowych w innych, nieodległych sąsiedztwach. Jest to istotne w szczególności z punktu widzenia ich najmłodszych mieszkańców, którzy potrzebują swojej przestrzeni zabawy i wszechstronnego rozwoju – jednocześnie nie mogąc jej jeszcze samodzielnie tworzyć w warunkach ograniczonej infrastruktury w miejscu zamieszkania, w przeciwieństwie do grup młodzieży i osób dorosłych. Proponowana zmiana, wykonana wspólnie z siłami lokalnymi- dziećmi, ich rodzicami, pracownikami „Planetarium”, pozwoliłaby na stworzenie miejsca w pełni odpowiadającego na potrzeby dzieci przy jednoczesnym kształtowaniu u nich poczucia odpowiedzialności i przynależności do tej przestrzeni.

autor tekstu – Jarosław Góralczyk student kierunku „Rewitalizacja miast”


VII Seminarium Metodologiczne: „Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy”

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku na Naszym Wydziale odbyło się VII Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy”

Komunikat – zaproszenie

Program


X Ogólnopolski Kongres Kobiet w Łodzi

W dniach 16 – 17 czerwca 2018r. odbył się jubileuszowy, X Ogólnopolski Kongres Kobiet w Łodzi.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018r. odbył się jubileuszowy, X Ogólnopolski Kongres Kobiet w Łodzi.
W Hali EXPO przez dwa dni poruszano wiele ważkich tematów. W ponad 20 centrach tematycznych odbyło się ok.100 paneli dyskusyjnych o różnorodnej tematyce.
Dyskutowano na temat 100 lecia praw kobiet, analizowano problemy społeczne, kulturalne, ekologiczne, medyczne, etyczne i wiele innych.
Przedstawicielki Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej reprezentowały Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ podczas panelu: „Nie PESEL czyni kobietę” usytuowanego w Centrum Społecznym.
Jedną z panelistek była Kierownik ZAiGS prof. Elżbieta Kowalska – Dubas, panel moderowała doktorantka WNoW mgr Monika Kamieńska.
Podczas panelu podnoszono takie aspekty jak: późne lub „trudne medycznie” macierzyństwo (prof. Maria Respondek – Liberska z CZMP), stereotypizacja postrzegania kobiet starszych i naukowe podejście do pomyślnej starości ( prof. Elżbieta Kowalska – Dubas) czy aktywność społeczna, artystyczna kobiet 60+ ( dr Monika Mularska- Kucharek, Elżbieta Czarnecka, Zofia Suska, Krystyna Mazurówna). Ciekawym głosem w dyskusji była także wypowiedź seksuologa i terapeutki Bianci Beaty Kotoro. Warto nadmienić, że przygotowany i moderowany przez mgr Monikę Kamieńską panel nawiązywał do wydanej nakładem UŁ książki o późnej miłości, przyjaźni
i seksualności : „Srebrne tabu” (Monika Kamieńska, Monika Mularska – Kucharek, Wydawnictwo UŁ, 2018) i był jedynym głosem dotykającym tematu gerontologii i późnej dorosłości kobiet podczas całego kongresu.


Eduarty – Historia Prawdziwa

W dniu 7.06.2018 roku w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu odbyło się przedstawienie studentów kierunku Edukacja przez sztukę. „Eduarty – Historia Prawdziwa” to zabawna opowieść o kreatywności, wątpliwościach i zmaganiach młodych pedagogów, inspirowana różnorodnością ich osobowości i pasji. W spektaklu mogliśmy obejrzeć pokazy taneczne, usłyszeć kultowe utwory z gatunku jazz, pop, opera, a także spojrzeć na sztukę wizualną z wielu stron. Pomysł na pokazanie działalności kierunku połączony z humorystycznymi anegdotami i wzruszającymi materiałami filmowymi spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony publiczności, wśród której zasiedli profesorowie katedry, wykładowcy oraz studenci innych kierunków, znajomi i rodzina.

Opiekun: mgr Jacek Szczeciński
W przedstawieniu wystąpili: Klaudia Szmida, Weronika Pochopień, Monika Mioduszewska, Iana Medvedieva, Aneta Klimek, Aleksandra Dzieduch, Magda Stelmarska, Maria Jach, Kinga Nowicka, Małgorzata Pawlak, Aleksandra Grad, Aleksandra Dąbek, Paulina Mrówczyńska, Paula Kałuska, Adam Bucholc + Wsparcie techniczne: Katarzyna Tarasińska, Aleksandra Jaworska

Zdjęcie: Katarzyna Wieczorek


Technologie cyfrowe w służbie edukacji

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu realizowany jest międzynarodowy projekt, finansowany z programu ERASMUS+, o akronimie EUCiTEC (Inspiring European Citizenship through Educational Technology) – Rozwój europejskich postaw obywatelskich poprzez wykorzystanie technologii edukacyjnych.


Wykładowcy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego laureatami „XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji” 2017/2018

8 czerwca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi – w przepięknych wnętrzach Pałacu Poznańskiego – odbyło się uroczyste XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Ta cykliczna inicjatywa monitorowania i wyróżnienia autorów innowacyjnych modeli i praktyk edukacyjnych jest unikatowym przedsięwzięciem w skali Polski. Umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji, które w sposób odważny i nowatorski wykorzystują w działalności edukacyjnej swój potencjał twórczy – od idei po realizację. Społeczność edukacyjna potraktowana jest bardzo szeroko. Obejmuje zarówno reprezentantów środowiska oświatowo-szkolnego, akademickiego i edukacji pozaformalnej, jak i bierze pod uwagę otoczenie społeczno-biznesowe, w którego działalności obecny jest element/profil edukacyjny.

Nieszablonowa praca z uczniem/studentem, wychowankiem czy podopiecznym wymaga osób utalentowanych, kompetentnych i chętnych, by współtworzyć lepszą praktykę edukacyjną. Z jednej strony jest zatem źródłem odpowiedzialnej zmiany, zakładającej podmiotowy rozwój każdej jednostki. Z drugiej – stanowi inkubator ludzi z pasją, którzy chcą i potrafią czerpać radość i siłę z podejmowania wielopoziomowych interakcji z drugim człowiekiem. Edukatorów, którzy nie boją się poszukiwać alternatywnych rozwiązań i angażować się w nie, by najpełniej towarzyszyć uczącemu się w jego rozwoju.

Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, której przewodniczył Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii przyznała tytuły i certyfikaty w 24 kategoriach. Szczególnie cieszy nas, że w tym roku aż siedmioro wykładowców Wydziału Nauko o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się w gronie wyróżnionych. Tytułami i certyfikatami uhonorowani zostali następujący pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego:

 1. prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. mult. – Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii
 2. dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska – Kreator Innowacji
 3. dr Lidia Janiszewska – Kreator Kompetencji Społecznych
 4. dr Bożena Banasiak – Kreator Kompetencji Społecznych
 5. dr Renata Góralska – Mistrz Pedagogii
 6. dr Joanna Sosnowska – Homo Creator
 7. dr Arleta Suwalska – Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych


Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien

27 maja 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”. Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. W Komitecie Naukowym zasiedli: prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski, prof. nadzw. dr. hab. Danuta Urbaniak–Zając, prof. nadzw. dr hab. Irena Szewczyk–Kowalewska, prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka oraz Opiekun Koła, prof. nadzw. dr. hab. Piotr Łukowski.


Zapotrzebowanie społeczne na wiedzę psychologiczną powoduje, że wzrasta liczba programów o tej tematyce, a eksperci z danej dziedziny proszeni są o komentarze. W programach z cyklu Rodzice w praktyce (TVP 3 Łódź) komentarze eksperckie dodała dr Katarzyna Walęcka-Matyja z Instytutu Psychologii UŁ.


Program z  7 czerwca 2018 roku


Program z 20 maja 2018 roku


Program z 6 maja 2018 roku


Program z 22 kwietnia 2018 roku


Pedagog twórczości – Krzysztof J. Szmidt profesorem nauk społecznych


Uniwersytet Łódzki coraz bardziej otwiera się na otoczenie i staje integralną częścią Łodzi i regionu. Na początku stycznia br. w naszej uczelni powstało Centrum Inicjatyw Społecznych (CEIN). W jednym miejscu została zebrana, rozproszona dotąd na różnych wydziałach, energia wielu osób od lat aktywnie działających w obszarze społecznym.


„Sport to najtańszy lek poprawiający zdrowie” – wyjaśnia dr Michał Czaplicki z Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (archiwum prywatne).

Zimowy wypoczynek to idealny czas na powrót do sportu i rozpoczęcie regularnych treningów – przekonują specjaliści. Zwłaszcza że biznes w zakresie aktywności ruchowej ma się coraz lepiej.

Koniec stycznia, początek lutego. Dla jednych odpoczynek po trudnej sesji, dla innych przerwa międzysemestralna i ferie zimowe. Czasu wolnego przybywa i pojawia się pytanie, co z nim zrobić? Dla wielu, zwłaszcza tych zmęczonych po długim siedzeniu przed laptopem albo w książkach, rozwiązaniem jest sport

Idealny moment na wprowadzenie nowego trybu życia. Można to potraktować jako czas na naukę aktywności fizycznej. Poradzić się specjalisty, poczytać o różnych treningach – więcej

 


Wypowiedź ekspertów z  Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ – dr Katarzyny Walęckiej-Matyja (Instytut Psychologii), oraz prof. dr hab. Krzysztofa Szmidta z Katedry Edukacji Artystycznej w programie telewizyjnym TVP3 Łódź pt. „Łodzią po regionie”, dotyczącym potrzeb oraz zagrożeń związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży 02.02.2018.

Rozmowa od 9 min i 55 sek.

Korzystanie ze smartfonów przez uczniów w szkołach źle wpływa na zdolności poznawcze. Dzieci korzystające podczas lekcji z telefonów komórkowych mają gorsze wyniki w nauce – mówi PAP psycholog Joanna Paszkowska-Rogacz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

https://www.msn.com/pl-pl/wideo/obejrzyj/psycholog-smartfon-mo%C5%BCe-by%C4%87-dla-dziecka-form%C4%85-ucieczki-kompensacji/vi-AAv5ToF 


Materiał przygotowała: dr Marta Znajmiecka-Sikora, Instytut Psychologii, WNoW UŁ

Styczeń i luty to okres wzmożonej pracy dla uczniów i studentów. Uczniowie zaliczają semestr, a studenci przygotowują się do sesji. Efektywne metody nauki to zagadnienie istotne dla wszystkich tych, którzy uczą się i zaliczają egzaminy.

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/26161-sesja-jak-sie-uczyc-efektywnie


„W fabryce bajek mojej fantazji wyobrażam sobie, że gdybym miał dziadka, byłby stary, mądry i naprawdę wspaniały. Trochę filozof, a trochę czarodziej, ktoś w rodzaju szamana” – Robert Fulghum.

Autor: prof. Bogusław Śliwerski, WNoW UŁ – Katedra Teorii Wychowania

http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/wychowawcze-wsparcie-babc-i-dziadkow


Psycholog: urlop ważny dla pracownika i pracodawcy

Pracownik będzie pracował wydajnie tylko wtedy, kiedy będzie wypoczęty; urlop jest ważny zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy – powiedziała PAP psycholog prof. Anna Paszkowska-Rogacz.


Posiedzenie Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.


Szanowni Pracownicy i Doktoranci UŁ,

Reprezentacja UŁ w siatkówce poszukuje „świeżej krwi” w celu powiększenia zespołu na najbliższe Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówce, które odbędą się pod koniec lutego 2018 w Koszalinie. Pragnę tylko wspomnieć, że reprezentacja UŁ jest złotym (2015) i brązowym (2016 i 2017) medalistą Mistrzostw Polski z ostatnich lat. W roku 2018 planujemy odzyskać prym w tej dyscyplinie…

Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby zasilić reprezentację UŁ, proszone są o kontakt z kapitanem drużyny, mgr Jarosławem Niewiadomskim (jniewiadomski@uni.lodz.pl). W naborze do reprezentacji liczymy w szczególności na doktorantów. Treningi reprezentacji UŁ odbywają się w niedziele w godz. 19.30-21.00 na hali przy ul. Styrskiej.

 Serdecznie zapraszamy do naszego grona,Artur Hłobaż

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

mail: artur.hlobaz@uni.lodz.pl


Dyrekcja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Wydziału Nauk o Wychowaniu zapraszają na wernisaż dr Tamary Sass – zaproszenie

Zdjęcia z wernisażu pani dr Tamary Sass


Komentarz UŁ – Alkoholizm wysokofunkcjonujący


Komentarz UŁ – Męska depresja


Doktorat honoris causa KUL prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadał prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się w czwartek 26 października 2017 r., o godz. 11.00.w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Laudacja:

 

Wykład profesora:


Galeria KUL – fotografie z uroczystości: http://www.kul.pl/26-10-2017-doktorat-honoris-causa-kul-prof-dr-hab-boguslawa-sliwerskiego,gal_16376.html


Praca szuka studenta – XIII Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

Informatyk – ponad 5000 PLN brutto, absolwent ekonometrii – przeszło 4000 PLN, analityk gospodarczy, absolwent europeistyki lub filolog – 3000 PLN. Tyle, według danych ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), zarabiają osoby po studiach na Uniwersytecie Łódzkim. Rynek pracy jednak wciąż się zmienia, a pracodawcy na bieżąco komunikują swoje oczekiwania względem kandydatów. Doskonałą okazją na aktualizowanie wiedzy na temat rynkowych potrzeb jest rozmowa z przedstawicielami czołowych polskich firm, reprezentujących różne branże. Możliwość tę oferują Targi Pracy organizowane na uczelniach.

Uniwersytet Łódzki organizuje Targi Pracy już po raz trzynasty. Nie ma co w tym przypadku być przesądnym – dobra praca to w niewielkim stopniu kwestia szczęśliwego trafu. W jej zdobyciu liczy się przede wszystkim rozsądna analiza rynku pracy, zdobywanie umiejętności poprzez praktyki, staże czy szkolenia, a także wiedza na temat najnowszych trendów związanych z wymarzonym zawodem. Dodatkowym atutem jest również czerpanie inspiracji od najlepszych – mentorów bądź branżowych liderów. O dostępność wszystkich tych elementów zadbał w tym roku Uniwersytet Łódzki.

Na studentów czeka rozbudowana targowa oferta:

 1. Gościem specjalnym wydarzenia będzie jeden z najdynamiczniejszych przedstawicieli młodego pokolenia w polskiej branży marketingowej, który w 2014 roku zdobył 2. miejsce w konkursie na Człowieka Roku Polskiego Internetu. Podczas Targów wygłosi motywującą prelekcję do osób dopiero wkraczających na swoją ścieżkę zawodową.
 2. Blisko 50 stoisk pracodawców – studenci będą mogli sprawdzić, jak wyglądać będą warunki na wymarzonym stanowisku lub znaleźć zupełnie nową drogę kariery. Pracodawcy przedstawią nie tylko oferty pracy, ale również staży i praktyk zawodowych, w zależności od tego, czy kandydat chce skoczyć na głęboką wodę, czy wchodzić do niej powoli. Na osoby poszukujące pierwszych doświadczeń zawodowych czekać będą natomiast organizacje pozarządowe, oferujące wolontariat i praktyki.
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego najlepszym studentom wejście na rynek pracy ułatwia jeszcze bardziej – partnerzy Targów przeprowadzą z nimi szybkie rozmowy rekrutacyjne. Pracę można więc znaleźć od ręki.
 4. Osoby, które dopiero zaczynają zastanawiać się nad poszukiwaniem pracy, mogą w strefie doradczej skonsultować treść i wygląd swojego CV, porozmawiać z profesjonalistami o swoich zawodowych pomysłach lub zrobić sobie profesjonalne zdjęcie.
 5. Tuż przed Targami będzie można zaplanować szczegółowo swoją wizytę na smartfonie dzięki aplikacji mobilnej Targi Pracy Uniwersytet Łódzki (dostępna darmowo w App Store i Google Play).
  Każdego roku Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim odwiedza około sześciu tysięcy studentów. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada br. przy ul. Matejki 22/26. Pracodawcy będą czekać na pierwszych zainteresowanych już od godz. 9:00.

Kontakt:

Paweł Śpiechowicz
Kom: 697 280 992
pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl


Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała prof. Bogusławowi Śliwerskiemu najwyższe Odznaczenie „Konstantego Dmitrijewicza Uszyńskiego”. Odznaczenie zostało wręczone z okazji inauguracji VII Forum Ukraina-Polska profesorowi zw. UŁ z Wydziału Nauk o Wychowaniu w dn. 18 września 2017 r. w Ambasadzie Ukrainy przez ambasadora – Andrija Deszczycia oraz Prezydenta Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy – prof. zw. dr hab. Wasila Kremieńa.

 

 


VII Sztafetowy Maraton Szakala w dniu 16 lipca 2017 roku w Lesie Łagiewnickim Reprezentacja WNoW Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego wystartowała w maratonie. W drużynie byli studenci, absolwenci i sympatycy wydziału, w 7-osobowej drużynie startowały dwie kobiety. W tłumie ponad 300 zawodników odróżniały nas czarne koszulki z białym krawatem, co spowodowało, że nazwano nas „krawaciarze”.

Startowało 51 drużyn, zajęliśmy 26 miejsce, dyplom odebrał najlepszy zawodnik naszej drużyny Krystian Mielczarek. Sportowa atmosfera, ładna pogoda sprzyjała wspólnej zabawie.

Skład drużyny: Mariusz Kmiecik (przyjechał specjalnie z Brukseli), Robert Milas, Przemyslaw Kula, Magda Falih, Krystian Mielczarek, Krzysztof Dziekoński, Łukasz Krawiec i Anna Maszorek-Szymala (kapitan drużyny).

VII Sztafetowy Maraton Szakala


DZIEŃ OTWARTY INSPRO (Instytut Spraw Obywatelskich)– 7 listopada 2017 r.

Chcesz dołączyć do zespołu INSPRO? Przyjdź na Dzień Otwarty

Gdzie: biuro INSPRO, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź (lewa oficyna, parter)

Kiedy: 7 listopada w godz. 11:00 – 17:00

Zaproszenie

Dowiedz się o nas więcej: www.inspro.org.pl

Możesz z nami współpracować w ramach wolontariatu, stażu lub praktyk studenckich.


Ukazała się nowa monografia naukowa autorstwa prof. Bogusława Śliwerskiego pt. „Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty” – więcej

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji plebiscytu Najlepszej książki na lato 2017 organizowannego przez wortal Granice.pl.
Kilkadziesiąt nowości wydawniczych – m.in. powieści obyczajowych, poradników, książek pedagogiki i psychologii, czy książek dla młodych czytelników – rywalizowało o uznanie jurorów i internautów w konkursie i plebiscycie „Najlepsza książka na lato”. W głosowaniu oddano ponad 40 tysięcy głosów. Na które premiery książkowe ostatnich miesięcy warto więc zwrócić szczególną uwagę? Zdecydowanie polecamy nagrodzoną publikację Oficyny Wydawniczej „Impuls”!
W tegorocznej edycji decyzją jury plebiscytu Oficyna Impuls świętuje tytuł dla prof. Bogusława Śliwerskiego i książki „Książki (nie)godne czytania”  tytuł Najlepszej książki na lato 2017 w kategorii „Perły z lamusa”
https://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/8979
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/ksiazki-nie-godne-czytania,1876.html


Męska depresja często przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku kobiet. Do niedawna trudno było nawet rozpoznać jej objawy. Dzięki badaniom, które zaczęły się w Szwecji, w latach 80′, psychologowie i lekarze mają teraz większą wiedzę na ten temat. O tym, wciąż mało popularnym w Polsce zjawisku opowiada dr hab. Jan Chodkiewicz z Instytutu Psychologii WNoW UŁ.
https://www.youtube.com/watch?v=M_HYAmaydf8&list=PLuA80EMga0nmfvxaRpp9ZXUywrJTSS0sH&index=22 


Studentka Pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna – Karolina Karasiewicz, w bieżącym roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Kolarstwie Szosowym w Elicie Kobiet oraz – jako reprezentantka Uniwersytetu Łódzkiego – tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski we wspomnianej dyscyplinie.


Nowy kierunek!

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne”


 

 

Print Friendly, PDF & Email