Aktualności


Seminarium interpretatywne „Skuteczne zdziwienie. Nauka czytania wyzwalająca myślenie” – 26.11.2020


W dniu 26 listopada na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, odbyło się seminarium interpretatywne, zrealizowane w formie hybrydowej, poświęcone projektowi „Skuteczne zdziwienie. Nauka czytania wyzwalająca myślenie”, który zrealizował zespół pod kierownictwem pani dr hab. Moniki Wiśniewskiej-Kin, prof. UŁ.


Seminarium interpretatywne poświęcone projektowi „Skuteczne zdziwienie. Nauka czytania wyzwalająca myślenie

Zdalnie swoją obecnością zaszczycili nas:

 • dr hab. Agnieszka Kurczewska prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ
 • prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, kierująca Zakładem Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, członkini KNP PAN
 • specjaliści z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • dyrektorzy szkół podstawowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych
 • dr Dorota Radzikowska, Dyrektor Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego
 • pracownicy naukowo-badawczy naszego wydziału
 • studenci odbywający studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

W siedzibie wydziału gościliśmy:

 • Kanclerz UŁ p. Kamillę Szcześniak,
 • Dyrektora Centrum Transferu Technologii UŁ p. Adama Kaźmierczaka,
 • Rzecznika Prasowego UŁ p. Pawła Śpiechowicza
 • Zastępcę dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Jarosława Pawlickiego

Część merytoryczną seminarium moderował dr hab. Mariusz Granosik prof. UŁ, a dotyczyła ona rekonstrukcji procesu powstawania projektu, jego źródeł teoretycznych i empirycznych, analizie efektów oraz działań wdrożeniowych związanych z jego realizacją. Istotę projektu przybliżyła recenzentka wszystkich części projektu prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska. W swej niezwykle ciekawej i merytorycznej wypowiedzi podkreśliła, że projekt „Skuteczne zdziwienie. Nauka czytania wyzwalająca myślenie” urzeczywistnia najnowsze osiągnięcia psychologii, kognitywistyki i pedagogiki, w odniesieniu do innowacyjnej nauki czytania, pisania oraz mówienia. Przełamuje tym samym dotychczasową tradycję metodycznego postępowania w tym zakresie.

Autorki projektu swoją koncepcją wpisują się w trendy realizowane na świecie, zwłaszcza w obszarze dydaktyki konstruktywistycznej (w sferze poznawczej) i dydaktyki humanistycznej (w sferze aksjologicznej). Jakość i znaczenie projektu zostały docenione w skali międzynarodowej, zdobył on Złoty Medal Intarg (International Invention and Innovation Show) na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 raz Nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Wynalazczości i Własności Intelektualnej (Word Invention Intellectual Property Associations).

Pragnę serdecznie podziękować, w pierwszej kolejności autorkom projektu, dr hab. Monice Wiśniewskiej-Kin, prof. UŁ oraz mgr Weronice Kisiel za zaangażowanie i pasję, z jaką przybliżyły uczestnikom seminarium strukturę projektu. Gratuluję i życzę powodzenia w urzeczywistnianiu tej inspirującej koncepcji. Uczestnikom seminarium, tak licznie zgromadzonym (ponad sto osób zalogowanych), dziękuję za zainteresowanie, pytania i głosy w dyskusji. Jestem przekonana, że przeprowadzony namysł pozwolił odkryć pełniejszy horyzont interpretacyjny, dotyczący głównych idei tego projektu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu władz Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracy z Centrum Transferu Technologii UŁ, za co pięknie dziękuję i mam nadzieję, że powyższy projekt będzie inspirującym przykładem na łączenie teorii, jako efektu badań naukowych z praktyką, w tym przypadku praktyką pedagogiczną. Jestem przekonana, że między myśleniem a działaniem jest rozumienie, a rekonstruowany projekt pozwala na nowo zrozumieć istotę i sens procesu uczenia się, w tym przypadku nauki czytania.


SUKCES PSYCHOLOGA UŁ doktora ANDRZEJA ŚLIWERSKIEGO

W dn. 13 listopada 2020 r. ogłoszony został wynik Konkursu Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla Trenera 2019” w podziale na dwie kategorie – autor zagraniczny (nominowano 8 tytułów) i autor polski (nominowano 13 tytułów).

Celem Konkursu jest wyróżnianie i promowanie książek zawierających rzetelną, empirycznie zweryfikowaną wiedzę, którą przekładać można na praktyczne działania w sferze szeroko pojętych usług rozwojowych, a w konsekwencji zapewniać coraz wyższy ich poziom – merytoryczny i dydaktyczny. Organizatorzy Konkursu wierzą, że nominowane i nagradzane książki będą przez praktyków rynku usług rozwojowych – trenerów, coachów, mentorów, doradców i konsultantów oraz pracowników działów HR wybierane chętniej i częściej od tych, które zawierać mogą dezinformujące, bezużyteczne, a często szkodliwe i niebezpieczne. Chcemy, aby wyróżnienie w Konkursie było dla czytelników wskaźnikiem wiarygodności i pozytywnie wpływało na ich decyzję o lekturze tych właśnie książek.

W tegorocznej, silnej konkurencji Główna Nagroda – statuetka „Mądrej Zośki” powędrowała do Tomasza Garstki i Andrzeja Śliwerskiego, którzy wydali książkę p.t. „Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody” (Warszawa: Wolters Kluwer 2019).

statuetka „Mądrej Zośki

Wyróżnienia w kategorii autor polski otrzymali: Dominiki Latusek-Jurczak za „Zaufanie w zarządzaniu organizacjami” (WN PWN); Moniki Górskiej za „Visual storytelling. Jak opowiadać językiem video” (WN PWN) oraz do Grzegorza Radłowskiego „Mądrość mentoring, inteligencja coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym” (Onepress). W kategorii autor zagraniczny Główną Nagrodę otrzymał tytuł: Cole Nussbaumer Knaflic „Storytelling danych. Poradnik wizualizacji dla profesjonalistów”(Onepress), zaś wyróżnienia otrzymali: Stephen Denning za „Era agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność” (Helion);

Jennifer Riel i Roger L. Martin za “Decyzje doskonałe. Poznaj sposób myślenia najlepszych liderów i tak jak oni dokonuj świetnych wyborów” (ICAN Institute) oraz Richard Susskind i Daniel Susskind za „Przyszłość zawodów. Jak technologia zmieni pracę ekspertów” (Wolters Kluwer Polska).
https://www.facebook.com/polskietowarzystwotrenerowbiznesu/posts/3745081262192464

World Invention Intellectual Property Associations WIIPA

Wiemy, że lubicie dobre informacje. Innowacyjny projekt do nauki czytania dla dzieci: „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” został dwukrotnie wyróżniony na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji. Zdobył on złoty medal i nagrodę World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA). Jego koncepcję opracowała prof. Monika Wiśniewska-KinKatedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego UŁ, wraz z zespołem.

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zloty-medal-za-projekt-do-nauki-czytania

prof. Monika Wiśniewska-Kin
z Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego
MIĘDZYNARODOWE TARGI
WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG ONLINE
Dr Joanna Leek z Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, została zaproszona do programu Radia BBC World Services, w którym naukowcy dyskutują i przybliżają słuchaczom naukę, głównie w aspekcie historycznym. Odcinek dotyczył życia i recepcji dzieł Jana Amosa Komeńskiego. Dyskutantami było znakomite grono naukowców: Prof. Vladimir Urbanek z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk i Prof. Howard Hotson z Wydziału Historii Uniwersytetu w Oxfordzie.

Link do programu: https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cszjw9


Wywiad z prof. Bogusławem Śliwerskim na temat: Oświata w czasach koronawirusa


25.05.2020 r.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, powołał  dr hab. Alinę Wróbel na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024.


Szanowni Państwo, 

pojutrze Uniwersytet Łódzki obchodzi jubileusz 75-lecia powołania Uczelni. Mieliśmy wiele planów z tym związanych, znakomitą większość z nich pokrzyżowała pandemia. Nie mogę złożyć Państwu życzeń osobiście, tak jak na to Państwo zasługują, proszę wybaczyć. Przesyłam Państwu list, w którym starałem się przekazać sedno tych obchodów – nasz sukces jako jednej, zintegrowanej i wspierającej się rodziny akademickiej. Zapewniam – nie mogli Państwo lepiej uczcić tego jubileuszu.

LIST REKTORA UŁ Z OKAZJI 75-LECIA UCZELNI – KLIKNIJ LINK

Życzę Państwu wszystkiego dobrego

prof. Antoni Różalski
Rektor UŁ


Ladies and gentlemen, 

on 24th of May the University of Lodz celebrates the 75th anniversary of its founding. We had plenty of plans but most of them were disrupted by the coronavirus pandemic. I cannot personally wish you all the things I would like in a way you deserve it. I trust you understand this and will forgive me. I am sending you a letter, in which I tried to communicate the very essence of this jubilee – our success as one, integrated and supportive academic family. I assure you – you couldn’t have celebrated this anniversary in a better way.

75 YEARS OF UL – RECTOR’S LETTER – CLICK TO READ

I wish you all the best,

prof. Antoni Różalski
Rector of the ULSzanowni Państwo,
21 kwietnia (wtorek) w samo południe (12!!!) zapraszamy na transmisję na żywo z udziałem dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania będzie: „Stalking. Sprawcy przemocy emocjonalnej”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie

Podczas spotkania będzie mowa nie tylko o tym czym jest stalking, ale kim są jego sprawcy oraz ofiary, a także jak można się przed nim bronić… Dagmara Woźniakowska-Fajst chętnie podzieli się z nami swoją wiedzą, doświadczeniami naukowymi w tym zakresie, a także odpowie na wszystkie pytania.

Miejsce naszego spotkania, to strona Naukowego Koła Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Resocjalizacji-na-Wydziale-Nauk-o-Wychowaniu-U%C5%81-199675286803022/

Dagmara Woźniakowska-Fajst jest kryminolożką. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW pracuje na stanowisku adiunktki oraz jest opiekunką studentów z kierunku kryminologia.

Jej badania dotyczą przestępczości nieletnich, kobiet, wiktymologii, a ostatnio także przemocy emocjonalnej. W swojej ostatniej książce „Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne” (Warszawa 2019) zaprezentowała wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu, poddała analizie sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, a także odniosła się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na owe zjawiska. Aktualnie pracuje nad kwestią zachowań dewiacyjnych nieletnich, badanych metodą self-report.

Jest doktorką nauk prawnych. Stopień uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i sekretarzynią Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.

Zapraszamy serdecznie!
dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
Pracownia Pedagogiki Specjalnej, WNoW UŁ


Szanowni Państwo,

8 kwietnia (środa) w samo południe (12!!!) zapraszam na transmisję na żywo z udziałem Agnieszki Sikory.

Agnieszka Sikora jest założycielką Fundacji po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a wielu tych młodych ludzi jest wychowankami i byłymi wychowankami placówek resocjalizacyjnych. Z zawodu (i wykształcenia) jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce społecznej. Ma na swoim koncie ponad 300 reportaży emitowanych głównie na antenie TVN. To właśnie podczas pracy nad jednym z nich zainteresowała się sytuacją wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Jej Fundacja działa od 2011 roku.

Agnieszka Sikora opowie o działalności mieszkań treningowych oraz innej ofercie adresowanej do młodzieży, która w czasach „zostań w domu” nie ma gdzie zostać ponieważ nie ma domu. Chętnie podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, a także odpowie na wszystkie pytania.

Transmisja będzie miała miejsce w zamkniętej grupie Naukowe Koło Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o wcześniejszy kontakt email z Renatą Szczepanik (renata.szczepanik@uni.lodz.pl) lub Angeliką Cieślikowską-Ryczko (angelika.cieslikowska@uni.lodz.pl). W treści wiadomości prosimy o podanie linku do swojego konta na FB. Na potrzeby tej transmisji pomożemy dostać się do naszej zamkniętej grupy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej.

Zapraszam serdecznie!
dr hab. Renata Szczepanik,
prof. UŁ, Pracownia Pedagogiki Specjalnej.Emocjonalna bliskość ratunkiem przed depresją 

Czy depresji można zapobiec, jak się przed nią ustrzec – komentuje prof. Monika Talarowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.


Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex pod linkiem:  https://baw.uni.lodz.pl/d/31399/5/

zarz. nr 94 z 2.03.2020 r..pdf

Z wyrazami szacunku,

Dział Prawno-Organizacyjny
Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 68, pok. 105, 90-136 Łódź

T:   42 635 41 07

E:   dpo@uni.lodz.pl

W: baw.uni.lodz.pl


Szanowni Państwo,

już za kilka dni witryny sklepów ozdobią miliony pluszowych serduszek. Nic w tym dziwnego, skoro czerwone serca bezsprzecznie kojarzą się z miłością. I choć faktycznie do XVII wieku serce uważano za główny ośrodek doświadczania emocji, a jego przyspieszone bicie nadal jest symbolem zakochania, to właściciele sklepów równie dobrze mogliby obwiesić witryny pluszowymi mózgami, bo gdy jesteśmy zakochani, to właśnie mózg przestaje trzeźwo myśleć, a my zupełnie tracimy rozum i zmysły – pisze dr hab. Monika Wróbel z Instytutu Psychologii UŁ.

Badania pokazują, że mózg osoby zakochanej funkcjonuje tak, jakby był „na haju”. Odpowiedzialne za ten stan procesy biochemiczne powodują, że miłosne upojenie przypomina stan euforii. (KLIKNIJ – TEKST)


Występ Piotra Gryńkowskiego w Halowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym 2020:

Pierwsza runda 6:4,6:2 z Maćkiem Ziomberem (KS Górnik Bytom) później 6:7(6),6:2,6:1 z jednym z najlepszych juniorów w Polsce Piotrem Pawlakiem (WKT Mera Warszawa), w ćwierćfinale z gospodarzem imprezy, dobrym deblistą Adamem Majchrowiczem (SKT Centrum Bydgoszcz) 6:3,7:5.

Półfinał z Maćkiem Rajskim(KT TENISWIL Warszawa), z którym przegrał w finale MP w 2018 w Gliwicach 4:6,4:6.

Zdobył brązowy medal.


Dnia 09.01.2020 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej ze studentami specjalności edukacja przez sztukę.

W ramach przedmiotu zintegrowane zajęcia artystyczne przygotowano warsztaty o tematyce „Afryka”. Studenci w sposób porywający wprowadzili dzieci w afrykański klimat poprzez wspólne tańczenie, tworzenie i granie na instrumentach, projektowanie masek i tatuaży, zdobienie ciała a także smakowanie i gotowanie afrykańskich potraw. Za wspólną zabawę i naukę bardzo dziękujemy.


PIOTR GRYŃKOWSKI student Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej brązowym medalistą Halowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym w Bydgoszczy 2020 = gratulujemy sukcesu!

Mój występ w Halowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym 2020: Pierwsza runda 6:4,6:2 z Maćkiem Ziomberem (KS Górnik Bytom) później 6:7(6),6:2,6:1 z jednym z najlepszych juniorów w Polsce Piotrem Pawlakiem (WKT Mera Warszawa), w ćwierćfinale z gospodarzem imprezy, dobrym deblistą Adamem Majchrowiczem (SKT Centrum Bydgoszcz) 6:3,7:5. Półfinał z Maćkiem Rajskim(KT TENISWIL Warszawa), z którym przegrałem w finale MP w 2018 w Gliwicach 4:6,4:6. Zdobyłem brązowy medal


Młodzi dorośli i kariera – badania psychologów UŁ

Współczesny świat związany jest z niepewnością jutra, nietrwałością, ryzykiem oraz brakiem przejrzystości. Miejsce kapitału rzeczowego zaczyna zajmować kapitał intelektualny. Bogactwo zawiera się w wyobraźni i kreatywności jednostki. Znikają tradycyjnie pojmowane zawody, w ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe. Trudno jest przewidzieć, jakie zawody i kwalifikacje będą gwarantowały sukces zawodowy – pisze prof. Anna Paszkowska-Rogacz z Instytutu Psychologii UŁ. – więcej


Rozwija się współpraca Wydziału Nauk o Wychowaniu z pracodawcami i otoczeniem społecznym.

20 stycznia 2020 roku w Auli im. A. Kamińskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi ze studentami Wydziału Nauk o Wychowaniu. Zgodnie ze statutem, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi jest placówką służącą kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Pracownicy Biblioteki – mgr Katarzyna Figurska i mgr Paweł Kowalczyk szczegółowo przedstawili szeroki zakres działalności edukacyjnej Biblioteki, której oferta choć skierowana głównie do pedagogów i nauczycieli, to uwzględnia potrzeby edukacyjne również innych grup zawodowych oraz czytelników w różnym wieku, od dzieci do seniorów. Studenci Naszego Wydziału znajdą w Bibliotece literaturę naukową niezbędną w czasie studiów, w szczególności podczas pisania prac dyplomowych. Ponadto mogą odbyć wolontariat oraz praktyki uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, ponieważ Biblioteka jest instytucją systemu oświaty. Biblioteka znana jest w całym regionie łódzkim z indywidualnego podejścia do czytelnika oraz empatycznej postawy bibliotekarzy.

Dziękujemy Pracownikom Biblioteki za profesjonalne przygotowanie się do spotkania, interesującą prezentację multimedialną oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Słowa uznania należą się też Naszym Drogim Studentom, za liczne uczestnictwo w spotkaniu, pytania i komentarze. W spotkaniu wzięli udział głównie studenci I roku kierunków: pedagogika, pedagogika sportu oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, łącznie ok. 200 osób.

Spotkanie zorganizował dr Marcin Rojek z Katedry Teorii Wychowania, członek Zespół Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami z Jednostek Organizacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.


Profesor dr hab. Bogusław Śliwerski został mianowany z dniem 1 grudnia 2019 r. na okres 5 lat, członkiem Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Tomasza Bata w Zlinie w Republice Czeskiej.

Profesor dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi. który jest kierownikiem Katedry Teorii Wychowania, a zarazem członkiem najwyższych organów państwowych – członkiem Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej – został mianowany z dniem 1 grudnia 2019 r. na pięcioletnią kadencję członkiem International Board of Tomas Bata University in Zlín (Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Tomasza Bata w Zlinie) w Republice Czeskiej.

W Radzie zasiadają jeszcze tak wybitni uczeni, jak:

 1. Prof. Pavel Büchler em.profesor sztuki w Manchester School of Art., artysta, pisarz
 2. Prof. Gert Heinrich – fizyk – senior Professor at Faculty of Mechanical Science and Engineering at Technische Universität Dresden and in the Institute of Polymer Materials at the Leibniz Institute of Polymer Research Dresden e. V. (IPF) w Niemczech.
 3. Prof. Markku Lahtinen – Rector Tampere University of Applied Sciences w Finlandii
 4. Prof. Tone Lerher – Professor of Logistics Engineering and Structures of Material Handling Systems w University of Maribor na Słowenii
 5. Prof. Bernhard Möginger – fizyk, professor of Testing of Polymer Based Materials and Parts w Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg w Niemczech.

Międzynarodowa Rada jest organem doradczym Rektora Uniwersytetu Tomasza Bata w Zlinie w zakresie m.in. opracowywania zadań strategicznych dla tej uczelni. Będzie też proponować zatrudnienie w ramach nowo powstałych kierunków kształcenia i nowych programów naukowo-badawczych, a także opracuje koncepcje umożliwiające doskonalenie procesów kształcenia i pracy naukowej akademików. Rolą Rady jest także opiniowanie aktywności naukowej oraz programów centrów badawczych UTB.

Członkami Międzynarodowej Rady mogli zostać wybitni uczeni o najwyższej reputacji i morale.

 1. Akt mianowania
 2. Zasady

Profesor Bogusław Śliwerski
współredaktorem
imponującego wydania
podręcznika akademickiego PEDAGOGIKA

Profesor Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ Bogusław Śliwerski jest współredaktorem z nestorem polskiej pedagogiki em. profesorem UMK Zbigniewem Kwiecińskim zupełnie nowej edycji podręcznika akademickiego PEDAGOGIKA. Wydane na początku XXI wieku dwa tomy podręcznika – określane w studenckim slangu mianem „niebieskiego” – wymagały głębokiej aktualizacji. Warto przypomnieć, że otrzymały wówczas Nagrodę Rektora UŁ w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki. Nauki społeczne rozwijają się niezwykle dynamicznie, toteż trzeba było dokonać radykalnych zmian, i uzupełnień o nowe paradygmaty badawcze w naukach humanistycznych i społecznych. Do prac nad nowym wydaniem przystąpili najwybitniejsi polscy profesorowie – wybitni specjaliści z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a zarazem przedstawiciele trzech pokoleń badaczy.

Autorami są profesorowie: Iwona Chrzanowska (UAM), Agnieszka Cybal-Michalska (UAM), Adam Fijałkowski (UW), Rafał Godoń (UW), Bogusława Dorota Gołębniak, Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM), Teresa Hejnicka-Bezwińska (UKW), Wiesław Jamrożek (UAM), Dorota Klus-Stańska (UG), Janina Kostkiewicz (UJ), Hanna Kostyło (UMK), Jacek Kulbaka (APS), Kazimierz Kwieciński(UMK), Joanna Madalińska-Michalak (UW), Mieczysław Malewski (DSW), Zbyszko Melosik (UAM), Małgorzata Miksza (UŁ), Bogusław Milerski (ChAT), x.Marian Nowak (KUL), Renata Nowakowska-Siuta, Inetta Nowosad (UZ), Jacek Pyżalski (UAM), Krzysztof Rubacha (UMK), Barbara Smolińska-TheissWiesław Theiss (APS), x. Janusz Surzykiewicz (UKSW), Tomasz Szkudlarek (UG), Bogusław Śliwerski (UŁ), Danuta Urbaniak-Zając (UŁ), Rafał Włodarczyk (UWr), Wiktor Żłobicki (UWr).

Trudno pisze się podręczniki akademickie, podobnie jak podręczniki szkolne, bowiem są one adresowane do licznej grupy czytelników, których oczekiwania, potrzeby, aspiracje i możliwości percepcyjne są zróżnicowane. Każda książka naukowców ma swoją historię, przyczyny jej powstania i zakresu ujętych w niej treści. Konieczna aktualizacja wiedzy z nauk o wychowaniu powinna znaleźć zrozumienie wśród czytelników a także zachęcić do studiów, analiz, krytyki i konstruowania odmiennych projektów edukacyjnych. Autorzy otwierają kolejny okres analiz, rekonstrukcji, dyskusji, syntez i nowych badań nad edukacją w kraju i poza granicami. Całość została podzielona na trzy części:

 1. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA – obejmuje historię wychowania i myśli pedagogicznej oraz podstawowe subdyscypliny pedagogiki: dydaktykę ogólną, pedagogikę wczesnej edukacji, pedagogikę społeczną, mediów, młodzieży, porównawczą, filozofię edukacji, pedagogikę specjalną, syntetyczne analizy paradygmatów badań pedagogicznych – jakościowych i ilościowych.
 2. WSPÓŁCZESNA MYŚL PEDAGOGICZNA – PRĄDY I KIERUNKI – przybliża główne założenia takich nurtów, jak pedagogika personalistyczna, krytyczna, emancypacyjna, ekologiczna, anarchistyczna czy międzykulturowa.
 3. PEDAGOGIKA REFORM EDUKACYJNYCH – uwzględnia pedagogikę reform, w tym pedagogikę Marii Montessori, Janusza Korczaka, planu daltońskiego, pedagogikę waldorfską, a także szczegółowe omówienie reform edukacyjnych w Polsce prowadzonych od lat 70. ubiegłego wieku.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego na promocję książki:

„Eee… tam, takiego obozu nie było –  wspomnienia Genowefy Kowalczuk, byłej więźniarki obozu przy ulicy przemysłowej  w Łodzi” spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim.

informacja

Aula Wydziału Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48

22 listopada godz. 17.00-19.00


Eee … tam cykl spotkań promujących wspomnienia Genowefy Kowalczuk byłej więźniarki obozu przy ulicy przemysłowej w Łodzi Łódź Listopad – grudzień 2019


20 listopada

godz. 10.15 – Teren dawnego obozu przy ulicy przemysłowej obok szkoły podstawowej nr 81, ul. Emilii plater 28/32
godz.18.30 – Biblioteka Słówka,ul. Boya Żelenskiego 15

21 Listopada

godz. 13.00 – Dom dziennego pobytu, ul. Fabryczna 19
godz. 17.00 – Szkoła podstawowa nr 81, ul. Emilii Plater 28/32

22 listopada

godz. 17.00 – Uniwersytet łódzki, aula Wydziału Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48

29 listopada

godz. 17.00 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 100/102 (zapraszają WBP i IPN oddział w łodzi)

11 grudnia

godz. 15.00 – Konferencja #Rok relacji w edukacji 2.0
Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Emilii plater 28/32

godz 18.00 – Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205, promocja książki połączona z pok; „Nie wolno się brzydko bawić


Pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich UŁ

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/65544-pierwsza-rekrutacja-do-szkol-doktorskich-ul


Władze Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz uczeni z Katedry Teorii Wychowania UŁ zostali wyróżnieni przez Kapitułę XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

W dn. 14 czerwca 2019 r. miała miejsce w Muzeum Historii M. Łodzi XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jak każdego roku spotkali się w przepięknej przestrzeni Pałacu Poznańskiego NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH – nauczyciele wszystkich typów placówek, naukowcy, dyrektorzy przedszkoli, szkół, ale i firm wspierających oświatę, dziennikarze radiowi i telewizyjni, przedsiębiorcy oraz działacze stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz dzieci młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Każdego roku, po odegraniu hejnału m. Łodzi oraz prezentacji osiągnięć Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, którym kieruje od momentu jego powołania do życia Janusz Moos – wybitny pedagog, specjalista w zakresie edukacji przed – i zawodowej, także tegoroczny laureat Medalu Uniwersytetu Łódzkiego „Universitatis Lodziensis AMICO” – wyróżniani są certyfikatami uznania PEDAGOGODZY – NAUCZYCIELE I WSPIERAJACY ICH MISJĘ SOJUSZNICY. Wszyscy są PRIMUS INTER PARES.

Zawsze uroczystość otwiera wręczenie wyróżnień ‚TALENT UCZNIOWSKI” najzdolniejszym uczniom, dzieciom i młodzieży, których dokonania w różnych sferach aktywności i dziedzinach życia budzą podziw w świecie dorosłych. Wszyscy pracujemy dla nich, toteż otwarcie gali od utalentowanych uczniów jest zarazem wyrazem szacunku dla nich, ich nauczycieli i rodziców. Sukces ma wielu „ojców”.

Kolejne wyróżnienia dotyczyły już dorosłych w następujących kategoriach:
NAUCZYCIEL INNOWATOR -PRATNER PRZYJAZNY EDUKACJI – ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH – ORGANIZACJA INNOWACYJNA – INNOWACYJNY PRACODAWCA – KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – KREATOR KOMPETENCJI SPŁECZNYCH- KREATOIR INNOWACJI – LIDER W EDUKACJI – LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO – PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI – AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO – MULTIINNOWATOR – HOMO CREATOR – MISTRZ PEDAGOGII – AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA W CHMURZE.

W tak szerokiej gamie wyróżnień znaleźli się także pracownicy akademiccy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytuł KREATORA INNOWACJI otrzymali adiunkci z Zakładu Pedagogiki Porównawczej: dr Joanna LEEK i dr Marcin ROJEK, którzy prowadzą badania komparatystyczne .in. krajach Unii Europejskiej. Dzięki ich publikacjom oraz raportom badawczym przenikają do kandydatów na nauczycieli najnowsze rozwiązania edukacyjne.

Tytuł AFIRMATORA RUCHU INNOWACYJNEGO otrzymała dr Małgorzata KOSIOREK, która bada procesy demokratyzacji i uspołecznienia szkolnictwa w naszym kraju.

Certyfikat MISTRZA PEDAGOGII dostała prof. UŁ dr hab. Magda KARKOWSKAZakładu Pedagogiki Porównawczej UŁ, która od lat prowadzi badania w zakresie socjalizacji młodzieży oraz specjalizuje się w metodologii badań biograficznych nad tożsamością młodzieży.
Także WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU został doceniony za ponad 27 letnią współpracę z łódzką oświatą oraz w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli innowatorów. Wyróżnienie odebrała dziekan Wydziału prof. dr hab. DANUTA URBANIAK-ZAJĄC.

Kapituła Podsumowania Ruchu Innowacyjnego musi ocenić kilkaset wniosków, rekomendacji, jakie wpływają z wszystkich placówek oświaty publicznej i niepublicznej oraz z sektora gospodarczego a wspomagającego edukację.

Prof. Bogusław Śliwerski


Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski został wybrany  do Rady Uczelni w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


DRODZY STUDENCI!

DOBRA WIADOMOŚĆ. Jeżeli nie zdążyliście złożyć wniosku o wyjazd dydaktyczny w ramach programu ERASMUS+, to macie szczęście bo 10. czerwca rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazd na semestr letni (tylko!)     w roku akademickim 2019/ 2020
Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

 • I etap rekrutacji 10.06.
  od godz. 12:00 – 24.06. do godziny 12:00 – złożenie wniosków w USOSweb

Po złożeniu wniosku student powinien udać się do Dziekanatu z prośbą    o wydanie średniej ważonej z całego cyklu studiów

 • II etap rekrutacji 24.06.-02.07. rozmowy kwalifikacyjne

JEŻELI POTRZEBUJECIE ODROBINĘ ZACHĘTY ZAPRASZAM NA MÓJ NAJBLIŻSZY DYŻUR W DNIU 10.06 OD 10 DO 12 W POKOJU 214 BUD. B NA POMORSKIEJ. Pozdrawiam Anna Jarkiewicz


Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Katedra Teorii Wychowania Zakład Pedagogiki Porównawczej serdecznie zaprasza na tłumaczone na język polski wykłady gościnne Profesora CHRISTOPHA WULFA z Freie Universität w Berlinie, których problematyka dotyczyć będzie rytuałom w edukacji oraz  wyzwaniom globalizacji.

Christoph Wulf – jest profesorem antropologii pedagogicznej i teorii wychowania. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Niemieckiej UNESCO. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad stu książek wydanych w dwudziestu językach.

Prowadził prace badawcze m.in. w Stanford, w Tokio, Kioto, Pekinie, New Delhi, Mysore, Paryżu, Lille, Modenie, Rzymie, Amsterdamie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Kazaniu, Petersburgu, Moskwie, Sao Paulo.

Głównym przedmiotem jego badań są: antropologia historyczna, antropologia pedagogiczna, rytuały, gesty, emocje, wyobraźnia, komunikacja międzykulturowa, mimesis, estetyka i teoria nauki.

5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału (budynek A) odbędzie się wykład, pt. Rytuały i gesty w edukacji.

Wykład jest skierowany do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów WNoW oraz uczestników ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego.

5th June 2019 (Wednesday), at 4 pm in the Faculty’s Council Room (building A) the lecture Rituals and Gestures in Education will take place.

The lecture is addressed to all academics and students of the Faculty of Educational Sciences and the participants of Polish-wide Doctorate and Post-doctorate Seminar.

6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli im. A. Kamińskiego (budynek B) odbędzie się wykład, pt. Wyzwania globalnej edukacji obywatelskiej. Przemoc, odmienność i zrównoważony rozwój.

Wykład przygotowany jest z myślą o studentach WNoW.

6th June 2019 (Thursday), at noon (12.00 noon) in the Aleksander Kamiński Hall the lecture entitled Global citizenship education as challenge. Violence, Alterity, and Sustainable Development will take place. The lecture is addressed to students of the Faculty of Educational Sciences.


Pani dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska z Zakładu Pedagogiki Porównawczej w dn. 13 maja br. otrzymała nominację Senatu UŁ na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W MODULE KSZTAŁCENIA: MEDIACJA SPOŁECZNA

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ naborze studentów IV semestru studiów I stopnia na kierunku pedagogika do dodatkowego, nieodpłatnego modułu kształcenia: mediacja społeczna w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.

Głównym celem modułu kształcenia: mediacja społeczna jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów, w tym:

 • umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia; rozpoznanie siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji)
 • umiejętności organizacyjne (diagnoza konfliktów społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Zajęcia w ogólnym wymiarze 112 godzin dydaktycznych realizowane będą w formie:

 • konwersatorium z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, m.in. techniki fotojęzyka
 • warsztatów z ekspertami w zakresie mediacji z zagranicy i z Polski z wykorzystaniem m.in. symulowanych sesji mediacyjnych
 • praktyk w placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w module kształcenia: mediacja społeczna i spełnienie warunków jego zaliczenia skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu licencjackiego.

Czas trwania modułu kształcenia: Mediacja społeczna – od marca 2019r. do lutego 2020r.

Rekrutacja trwa do 7 marca 2019r. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B).

Formularz rekrutacyjny

Zakwalifikowanie do udziału w module kształcenia: mediacja społeczna odbywa się z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów.

Limit miejsc: 30 – 27 dla kobiet i 3 dla mężczyzn.

O zakwalifikowaniu do modułu kształcenia: mediacja społeczna Kandydat/Kandydatka zostają poinformowani drogą mailową.

Więcej na stronie internetowej www.zintegrowany.uni.lodz.pl