Aktualności


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego na promocję książki:

„Eee… tam, takiego obozu nie było –  wspomnienia Genowefy Kowalczuk, byłej więźniarki obozu przy ulicy przemysłowej  w Łodzi” spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim.

informacja

Aula Wydziału Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48

22 listopada godz. 17.00-19.00


Pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich UŁ

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/65544-pierwsza-rekrutacja-do-szkol-doktorskich-ulWładze Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz uczeni z Katedry Teorii Wychowania UŁ zostali wyróżnieni przez Kapitułę XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

W dn. 14 czerwca 2019 r. miała miejsce w Muzeum Historii M. Łodzi XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jak każdego roku spotkali się w przepięknej przestrzeni Pałacu Poznańskiego NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH – nauczyciele wszystkich typów placówek, naukowcy, dyrektorzy przedszkoli, szkół, ale i firm wspierających oświatę, dziennikarze radiowi i telewizyjni, przedsiębiorcy oraz działacze stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz dzieci młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Każdego roku, po odegraniu hejnału m. Łodzi oraz prezentacji osiągnięć Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, którym kieruje od momentu jego powołania do życia Janusz Moos – wybitny pedagog, specjalista w zakresie edukacji przed – i zawodowej, także tegoroczny laureat Medalu Uniwersytetu Łódzkiego „Universitatis Lodziensis AMICO” – wyróżniani są certyfikatami uznania PEDAGOGODZY – NAUCZYCIELE I WSPIERAJACY ICH MISJĘ SOJUSZNICY. Wszyscy są PRIMUS INTER PARES.

Zawsze uroczystość otwiera wręczenie wyróżnień ‚TALENT UCZNIOWSKI” najzdolniejszym uczniom, dzieciom i młodzieży, których dokonania w różnych sferach aktywności i dziedzinach życia budzą podziw w świecie dorosłych. Wszyscy pracujemy dla nich, toteż otwarcie gali od utalentowanych uczniów jest zarazem wyrazem szacunku dla nich, ich nauczycieli i rodziców. Sukces ma wielu „ojców”.

Kolejne wyróżnienia dotyczyły już dorosłych w następujących kategoriach:
NAUCZYCIEL INNOWATOR -PRATNER PRZYJAZNY EDUKACJI – ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH – ORGANIZACJA INNOWACYJNA – INNOWACYJNY PRACODAWCA – KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – KREATOR KOMPETENCJI SPŁECZNYCH- KREATOIR INNOWACJI – LIDER W EDUKACJI – LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO – PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI – AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO – MULTIINNOWATOR – HOMO CREATOR – MISTRZ PEDAGOGII – AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA W CHMURZE.

W tak szerokiej gamie wyróżnień znaleźli się także pracownicy akademiccy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytuł KREATORA INNOWACJI otrzymali adiunkci z Zakładu Pedagogiki Porównawczej: dr Joanna LEEK i dr Marcin ROJEK, którzy prowadzą badania komparatystyczne .in. krajach Unii Europejskiej. Dzięki ich publikacjom oraz raportom badawczym przenikają do kandydatów na nauczycieli najnowsze rozwiązania edukacyjne.

Tytuł AFIRMATORA RUCHU INNOWACYJNEGO otrzymała dr Małgorzata KOSIOREK, która bada procesy demokratyzacji i uspołecznienia szkolnictwa w naszym kraju.

Certyfikat MISTRZA PEDAGOGII dostała prof. UŁ dr hab. Magda KARKOWSKAZakładu Pedagogiki Porównawczej UŁ, która od lat prowadzi badania w zakresie socjalizacji młodzieży oraz specjalizuje się w metodologii badań biograficznych nad tożsamością młodzieży.
Także WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU został doceniony za ponad 27 letnią współpracę z łódzką oświatą oraz w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli innowatorów. Wyróżnienie odebrała dziekan Wydziału prof. dr hab. DANUTA URBANIAK-ZAJĄC.

Kapituła Podsumowania Ruchu Innowacyjnego musi ocenić kilkaset wniosków, rekomendacji, jakie wpływają z wszystkich placówek oświaty publicznej i niepublicznej oraz z sektora gospodarczego a wspomagającego edukację.

Prof. Bogusław Śliwerski


Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski został wybrany  do Rady Uczelni w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


DRODZY STUDENCI!

DOBRA WIADOMOŚĆ. Jeżeli nie zdążyliście złożyć wniosku o wyjazd dydaktyczny w ramach programu ERASMUS+, to macie szczęście bo 10. czerwca rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazd na semestr letni (tylko!)     w roku akademickim 2019/ 2020
Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

  • I etap rekrutacji 10.06.
    od godz. 12:00 – 24.06. do godziny 12:00 – złożenie wniosków w USOSweb

Po złożeniu wniosku student powinien udać się do Dziekanatu z prośbą    o wydanie średniej ważonej z całego cyklu studiów

  • II etap rekrutacji 24.06.-02.07. rozmowy kwalifikacyjne

JEŻELI POTRZEBUJECIE ODROBINĘ ZACHĘTY ZAPRASZAM NA MÓJ NAJBLIŻSZY DYŻUR W DNIU 10.06 OD 10 DO 12 W POKOJU 214 BUD. B NA POMORSKIEJ. Pozdrawiam Anna Jarkiewicz


Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Katedra Teorii Wychowania Zakład Pedagogiki Porównawczej serdecznie zaprasza na tłumaczone na język polski wykłady gościnne Profesora CHRISTOPHA WULFA z Freie Universität w Berlinie, których problematyka dotyczyć będzie rytuałom w edukacji oraz  wyzwaniom globalizacji.

Christoph Wulf – jest profesorem antropologii pedagogicznej i teorii wychowania. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Niemieckiej UNESCO. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad stu książek wydanych w dwudziestu językach.

Prowadził prace badawcze m.in. w Stanford, w Tokio, Kioto, Pekinie, New Delhi, Mysore, Paryżu, Lille, Modenie, Rzymie, Amsterdamie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Kazaniu, Petersburgu, Moskwie, Sao Paulo.

Głównym przedmiotem jego badań są: antropologia historyczna, antropologia pedagogiczna, rytuały, gesty, emocje, wyobraźnia, komunikacja międzykulturowa, mimesis, estetyka i teoria nauki.

5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału (budynek A) odbędzie się wykład, pt. Rytuały i gesty w edukacji.

Wykład jest skierowany do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów WNoW oraz uczestników ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego.

5th June 2019 (Wednesday), at 4 pm in the Faculty’s Council Room (building A) the lecture Rituals and Gestures in Education will take place.

The lecture is addressed to all academics and students of the Faculty of Educational Sciences and the participants of Polish-wide Doctorate and Post-doctorate Seminar.

6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli im. A. Kamińskiego (budynek B) odbędzie się wykład, pt. Wyzwania globalnej edukacji obywatelskiej. Przemoc, odmienność i zrównoważony rozwój.

Wykład przygotowany jest z myślą o studentach WNoW.

6th June 2019 (Thursday), at noon (12.00 noon) in the Aleksander Kamiński Hall the lecture entitled Global citizenship education as challenge. Violence, Alterity, and Sustainable Development will take place. The lecture is addressed to students of the Faculty of Educational Sciences.


Pani dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska z Zakładu Pedagogiki Porównawczej w dn. 13 maja br. otrzymała nominację Senatu UŁ na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W MODULE KSZTAŁCENIA: MEDIACJA SPOŁECZNA

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ naborze studentów IV semestru studiów I stopnia na kierunku pedagogika do dodatkowego, nieodpłatnego modułu kształcenia: mediacja społeczna w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.

Głównym celem modułu kształcenia: mediacja społeczna jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów, w tym:

  • umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia; rozpoznanie siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji)
  • umiejętności organizacyjne (diagnoza konfliktów społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Zajęcia w ogólnym wymiarze 112 godzin dydaktycznych realizowane będą w formie:

  • konwersatorium z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, m.in. techniki fotojęzyka
  • warsztatów z ekspertami w zakresie mediacji z zagranicy i z Polski z wykorzystaniem m.in. symulowanych sesji mediacyjnych
  • praktyk w placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w module kształcenia: mediacja społeczna i spełnienie warunków jego zaliczenia skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu licencjackiego.

Czas trwania modułu kształcenia: Mediacja społeczna – od marca 2019r. do lutego 2020r.

Rekrutacja trwa do 7 marca 2019r. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B).

Formularz rekrutacyjny

Zakwalifikowanie do udziału w module kształcenia: mediacja społeczna odbywa się z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów.

Limit miejsc: 30 – 27 dla kobiet i 3 dla mężczyzn.

O zakwalifikowaniu do modułu kształcenia: mediacja społeczna Kandydat/Kandydatka zostają poinformowani drogą mailową.

Więcej na stronie internetowej www.zintegrowany.uni.lodz.pl