Aktualności


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W MODULE KSZTAŁCENIA: MEDIACJA SPOŁECZNA

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ naborze studentów IV semestru studiów I stopnia na kierunku pedagogika do dodatkowego, nieodpłatnego modułu kształcenia: mediacja społeczna w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.

Głównym celem modułu kształcenia: mediacja społeczna jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów, w tym:

  • umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia; rozpoznanie siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji)
  • umiejętności organizacyjne (diagnoza konfliktów społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Zajęcia w ogólnym wymiarze 112 godzin dydaktycznych realizowane będą w formie:

  • konwersatorium z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, m.in. techniki fotojęzyka
  • warsztatów z ekspertami w zakresie mediacji z zagranicy i z Polski z wykorzystaniem m.in. symulowanych sesji mediacyjnych
  • praktyk w placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w module kształcenia: mediacja społeczna i spełnienie warunków jego zaliczenia skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu licencjackiego.

Czas trwania modułu kształcenia: Mediacja społeczna – od marca 2019r. do lutego 2020r.

Rekrutacja trwa do 7 marca 2019r. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B).

Formularz rekrutacyjny

Zakwalifikowanie do udziału w module kształcenia: mediacja społeczna odbywa się z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów.

Limit miejsc: 30 – 27 dla kobiet i 3 dla mężczyzn.

O zakwalifikowaniu do modułu kształcenia: mediacja społeczna Kandydat/Kandydatka zostają poinformowani drogą mailową.

Więcej na stronie internetowej www.zintegrowany.uni.lodz.pl