Aktualności


Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Katedra Teorii Wychowania Zakład Pedagogiki Porównawczej serdecznie zaprasza na tłumaczone na język polski wykłady gościnne Profesora CHRISTOPHA WULFA z Freie Universität w Berlinie, których problematyka dotyczyć będzie rytuałom w edukacji oraz  wyzwaniom globalizacji.

Christoph Wulf – jest profesorem antropologii pedagogicznej i teorii wychowania. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Niemieckiej UNESCO. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad stu książek wydanych w dwudziestu językach.

Prowadził prace badawcze m.in. w Stanford, w Tokio, Kioto, Pekinie, New Delhi, Mysore, Paryżu, Lille, Modenie, Rzymie, Amsterdamie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Kazaniu, Petersburgu, Moskwie, Sao Paulo.

Głównym przedmiotem jego badań są: antropologia historyczna, antropologia pedagogiczna, rytuały, gesty, emocje, wyobraźnia, komunikacja międzykulturowa, mimesis, estetyka i teoria nauki.

5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału (budynek A) odbędzie się wykład, pt. Rytuały i gesty w edukacji.

Wykład jest skierowany do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów WNoW oraz uczestników ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego.

5th June 2019 (Wednesday), at 4 pm in the Faculty’s Council Room (building A) the lecture Rituals and Gestures in Education will take place.

The lecture is addressed to all academics and students of the Faculty of Educational Sciences and the participants of Polish-wide Doctorate and Post-doctorate Seminar.

6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli im. A. Kamińskiego (budynek B) odbędzie się wykład, pt. Wyzwania globalnej edukacji obywatelskiej. Przemoc, odmienność i zrównoważony rozwój.

Wykład przygotowany jest z myślą o studentach WNoW.

6th June 2019 (Thursday), at noon (12.00 noon) in the Aleksander Kamiński Hall the lecture entitled Global citizenship education as challenge. Violence, Alterity, and Sustainable Development will take place. The lecture is addressed to students of the Faculty of Educational Sciences.


Pani dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska z Zakładu Pedagogiki Porównawczej w dn. 13 maja br. otrzymała nominację Senatu UŁ na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


Już wkrótce na Uniwersytecie Łódzkim czekają nas prawdziwie sportowe emocje. Pływanie, tenis ziemny, piłka siatkowa, sumo – to tylko kilka z dyscyplin, w których zmierzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego na VII Juwenaliach Sportowych UŁ.

Pełne informacje


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W MODULE KSZTAŁCENIA: MEDIACJA SPOŁECZNA

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ naborze studentów IV semestru studiów I stopnia na kierunku pedagogika do dodatkowego, nieodpłatnego modułu kształcenia: mediacja społeczna w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.

Głównym celem modułu kształcenia: mediacja społeczna jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów, w tym:

  • umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia; rozpoznanie siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji)
  • umiejętności organizacyjne (diagnoza konfliktów społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Zajęcia w ogólnym wymiarze 112 godzin dydaktycznych realizowane będą w formie:

  • konwersatorium z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, m.in. techniki fotojęzyka
  • warsztatów z ekspertami w zakresie mediacji z zagranicy i z Polski z wykorzystaniem m.in. symulowanych sesji mediacyjnych
  • praktyk w placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w module kształcenia: mediacja społeczna i spełnienie warunków jego zaliczenia skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu licencjackiego.

Czas trwania modułu kształcenia: Mediacja społeczna – od marca 2019r. do lutego 2020r.

Rekrutacja trwa do 7 marca 2019r. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B).

Formularz rekrutacyjny

Zakwalifikowanie do udziału w module kształcenia: mediacja społeczna odbywa się z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów.

Limit miejsc: 30 – 27 dla kobiet i 3 dla mężczyzn.

O zakwalifikowaniu do modułu kształcenia: mediacja społeczna Kandydat/Kandydatka zostają poinformowani drogą mailową.

Więcej na stronie internetowej www.zintegrowany.uni.lodz.pl