PRAKTYKI FAKULTATYWNE

Pedagogiczne praktyki fakultatywne realizowane są w wybranej przez studenta instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego zgodnie z procedurą.

Student po zakończeniu praktyk otrzymuje zaświadczenie przebiegu pedagogicznych praktyk fakultatywnych.


Zaświadczenie przebiegu pedagogicznych praktyk fakultatywnych


Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu


PRAKTYKI NIEOBLIGATORYJNE PRZY BIURZE KARIER UŁ – PROCEDURY
https://biurokarier.uni.lodz.pl/praktyki-nieobligatoryjne/