Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego, profesorowie Uczelni

Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
Prof. dr hab. Krzysztof Szmidt
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
Prof. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
Dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ
Dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ
Dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ
Dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ
Dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
Dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ
Dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
Dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ
Dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ
Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ
Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ
Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ
Dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ
Dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ
Dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ
Dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
Dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ
Dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ
Dr hab. Lucyna Telka, prof. UŁ
Dr hab. Katarzyna Walęcka – Matyja, prof. UŁ .
Dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ
Dr hab. Anna Walczak, prof. UŁ
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ
Dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ
Dr hab. Monika Wróbel, prof. UŁ
Dr hab. Joanna Miniszewska, prof UŁ
Dr hab. Sławomir Pasikowski, prof UŁ
Dr Arkadiusz Kaźmierczak, prof. UŁ

Pozostali nauczyciele akademiccy

Dr Anna Buła
Dr Ewa Kos
Dr Karolina Kossakowska
Dr Michał Kowalewski
Dr Paweł Ławniczak
Dr Anna Maszorek-Szymala
Dr Monika Modrzejewska-Świgulska
Dr Katarzyna Nowakowska-Domagała
Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska
Dr Michał Siniarski-Czaplicki
Dr Piotr Soszyński
Dr Justyna Sztobryn-Bochomulska
Dr Paulina Szymańska
Dr Wojciech Świtalski
Dr Marta Znajmiecka-Sikora
Dr Anna Tyl

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Mgr Marzena Bort-Szczepkowska
Mgr Wiesława Janus
Mgr Zbigniew Piotrowicz
Mgr Agnieszka Śliwerska

Doktorantka
Mgr Karolina Koszałkowska

Studenci
Zuzanna Góralska
Urszula Kałuzińska
Marta Kamińska
Konrad Lasocki

Uczestnicy obrad bez prawa głosu

Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz – przedstawiciel ZNP
dr Anna Maszorek-Szymala Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”