POMOC UKRAINIE

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Rozmowa specjalistów z UniLodz

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania ważnej rozmowy dotyczącej trwającej w Ukrainie wojny oraz jej wpływu na dzieci. Prof. Arkadiusz Wąsiński, dr Anna Buła oraz mgr Magdalena Kaliszewska-Henczel, którzy na co dzień związani są z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, odpowiedzieli na kluczowe pytania.

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-rozmowa-specjalistow-z-unilodz


Mali uchodźcy to wyzwanie dla szkół. Prof. Bogusław Śliwerski wskazuje, dlaczego

Mali uchodźcy to wyzwanie dla szkół. Prof. Bogusław Śliwerski wskazuje, dlaczego

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2932488,Mali-uchodzcy-to-wyzwanie-dla-szkol-Prof-Sliwerski-wskazuje-dlaczego


Doświadczanie sytuacji traumatycznych jest wpisane w życie człowieka.
Nie da się ich uniknąć – mówi badaczka traum prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

https://wyborcza.pl/7,75410,28212486,brzemie-cudzej-traumy-jak-pomagac-innym-zeby-sobie-nie-zaszkodzic.html


Pomaganie

Infografika autorstwa prof. dr hab. Janiny Ogińskiej-Bulik w opracowaniu dr hab. Doroty Merecz-Kot i dr Pauliny Szymańskiej


Wykład dr. Andrzeja Śliwerskiego pt. „Jak rozmawiać z osobami w kryzysie uchodźctwa? – pierwsza pomoc psychologiczna”

Nagranie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/lodzpolska/videos/653159279275768

O wykładzie: Większość ludzi przynajmniej raz w życiu brała udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Uczymy się jak pomagać, gdy zagrożone jest czyjeś życie. Niestety, w edukacji tej brakuje szkoleń z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej. „Jak rozmawiać z osobami w kryzysie?” to najczęściej pojawiające się pytanie w ostatnich dniach. W trakcie wykładu zaprezentuję:- w jaki sposób ta rozmowa powinna wyglądać;- omówimy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej;- odpowiem na pytanie czy w ogóle ta pomoc psychologiczna ma sens;- skoro każdy może tej pomocy udzielić, czy możemy wyrządzić krzywdę?

Serdecznie zapraszam!
———————————————————————-
dr Andrzej Śliwerski, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta-dydaktyk w szkołach psychoterapii, wykładowca i pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wsparcie


Przedstawiamy infografikę dotyczącą reguł pomagania w kryzysie przygotowaną przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii UŁ – dr Joannę Witkowską, dr. Andrzeja Śliwerskiego i dr. Patryka Stecza.


Psychologia przetrwania – czyli o mechanizmach reakcji na zagrożenie życia.

https://www.youtube.com/watch?v=nsyQsZfLy9A


Drogie Studentki i drodzy Studenci,
obywatele Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie Uniwersytet Łódzki wprowadził specjalne zarządzenie zawierające zestaw ulg:

  • Zwolnienie obecnych studentów ukraińskich z opłat za studia za luty, marzec oraz kwiecień 2022. Studenci, którzy dokonali opłat z góry mogą te 3 raty lub ich równowartość odzyskać.
  • Studenci ukraińscy, którzy w związku w wojną przerwali naukę, będą mogli ją podjąć po powrocie na UŁ. Mogą też ubiegać się o warunkowe zaliczenie semestru/roku. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
  • W związku z aktualną sytuacją studenci z Ukrainy mogą starać się o Indywidualną Organizację Studiów. Osoby, które uzyskają zgodę na Indywidualną Organizację Studiów, mogą liczyć na wsparcie ze strony władz Wydziału i wykładowców, co powinno ułatwić realizację programu nauczania na danym kierunku studiów.
  • Nowi studenci ukraińscy, którzy w najbliższym czasie trafią na UŁ, nie będą płacić za studia w semestrze letnim, ani za kurs języka polskiego ani za pobyt w akademiku.

Jesteśmy z Wami,
Drogie Studentki i Studenci,
Doktorantki i Doktoranci, Koleżanki i Koledzy Współpracownicy z Ukrainy
JESTEŚMY Z WAMI
społeczność akademicka WNoW UŁ

МИ З ВАМИ
Шановні студенти, аспіранти та колеги з України
МИ З ВАМИ
Академічна спільнота WNoW UŁ

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/wojna-w-ukrainie-wsparcie-dla-spolecznosci-ul

Społeczność WNoW UŁ służy wsparciem organizacyjnym i psychologicznym, poprzez kontakt z dr hab. Joanna Miniszewską, prof. UŁ Prodziekan ds. studenckich i toku studiów. joanna.miniszewska@now.uni.lodz.pl

Zakres pomocy oferowanej przez UŁ wskazano poniżej: Zakwaterowanie dla rodzin studentów, wsparcie psychologiczne i materialne – #UniLodz przygotował szeroką ofertę pomocy dla studentów,
słuchaczy oraz doktorantów i pracowników pochodzenia ukraińskiego. Nikt, kto będzie szukał pomocy, nie zostanie na uczelni pozostawiony samemu sobie.

Проживання для сімей студентів, психологічна та матеріальна підтримка – Лодзький університет підготував широкий спектр допомоги студентам, слухачам підготовчих курсів,
докторантам та працівникам українського походження. Ніхто, хто буде звертатися за допомогою, не залишиться наодинці у нашому університеті.

W kontekście sytuacji na Ukrainie i próby przygotowania się na przyjazd Uchodźców, Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi tworzy zespół wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.

Proszę wszystkie osoby chcące pomóc, by zgłaszały się bezpośrednio do Moniki Dolik (Zespół ds. Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ) (ukraina@uml.lodz.pl). Proszę w zgłoszeniu podawać do siebie numer telefonu, co ułatwi tworzenie bazy i późniejszy kontakt. Rodzaj i forma pomocy będzie dopasowywana do pojawiających się potrzeb. pozdrawiam Małgorzata Kostrzyńska Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji UŁ