Relacje


W dniu 01.12.2020 w przestrzeni Teams odbyło się zdalne spotkanie organizacyjne w ramach tematu Daj z siebie wszystko, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz – techniki usprawniające pamięć, naukę i własną efektywność w działaniu, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (4 edycja). 

Mentorem tematu jest dr Ewa Kos

W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczeń I LO w Pabianicach – Adam Wądołowski oraz nauczyciel – Małgorzata Sadowska-Szmidt . 

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas roboczego zebrania uczeń został zapoznany z zasadami udziału w programie. 

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczeń będzie mógł zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w czerwcu 2021 r. W planie istnieje możliwość partycypacji w przygotowaniu publikacji elektronicznej rejestrującej podjęte tematy badawcze w ramach wszystkich edycji programu. 

Życzymy owocnej współpracy!


W dniu 14.11.2019 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w gabinecie Profesora Bogusława Śliwerskiego (Kierownika Katedry Teorii Wychowania) odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Refleksyjny pedagog harcerski”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (3 edycji).

Mentorem tematu jest prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.

W spotkaniu udział wzięli: mentor i uczennica I LO im. M. Kopernika w Łodzi – Anastazja Kowalska.

Celem spotkania było podjęcie próby ustalenia planu współpracy, która wkrótce zostanie sformalizowana w formie porozumienia. Podczas wizyty w siedzibie Wydziału uczennica została zapoznana z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowania.

Wyniki podjętych prac w ramach projektu uczestnicy będą mogli zaprezentować na organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ, w czerwcu 2020 r. seminarium.

 


W dniu 3.10.2019 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach tematu „Społeczne funkcjonowanie osób z ADHD i zespołem Aspergera”, rektorskiego programu Zdolny Uczeń – Świetny Student (3 edycji). Mentorem tematu jest dr Wanda Baranowska (adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych). W spotkaniu udział wzięły: mentor, uczennica XXIX LO im. h, J. Bytnara „Rudego” w ŁodziJulia Sałacińska oraz nauczyciel tejże szkoły Małgorzata Wasiak. Celem spotkania było wypracowanie planu współpracy i jej sformalizowanie oraz zapoznanie gości z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowania.W dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Senatu UŁ odbyło się uroczyste podsumowanie projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Zdolny Uczeń – Świetny Student. W seminarium zorganizowanym pod patronatem Prorektora prof. dr hab. Tomasza Cieślaka swoje prezentacje przedstawili uczniowie trzech szkół ponadpodstawowych:

  • Prezentację na temat „Psychologiczne uwarunkowania problematycznego korzystania ze smartfona przez młodzież” przedstawiła Zuzanna Kędzia, uczennica I LO w Wieluniu (nauczyciel: Anna Mazur, mentor: mgr Paulina Michalska).
  • Prezentację na temat „Świadomość i percepcja depresji w oczach adolescentów w kontekście kampanii reklamowych” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska – Sołtysiak, mentor: dr Marta Kucharska).
  • Prezentację na temat „Nastolatek na Istagramie – aktywność w sieci a rzeczywistość” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska-Sołtysiak, mentor: dr Paulina Szymańska).
  • Prezentację na temat: „Badanie postaw wobec związków romantycznych w szkole ponadgimnazjalnej” przedstawiły Weronika Walis, Paulina Kowalczyk, uczennice I LO w Ozorkowie (nauczyciel: Małgorzata Czotyrbok, mentorki: Olga Zwardoń, mgr Adrianna Kaczuba).

Uczniom, Nauczycielom i Opiekunom naukowym dziękujemy za wspaniałą pracę i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze edukacyjnej, naukowej i zawodowej !!!

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie.

W czwartek, 4 października 2018 r., na Wydziale Nauk o Wychowaniu, odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli z udziałem nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii (dr M. Kucharską, mgr P. Michalską i mgr P. Szymańską). Podczas spotkania każdy z uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do Biblioteki WNoW.

Wyniki prowadzonych badań uczniowie będą mieli okazję zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ.


Szczegółowe informacje o programie:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student