Zdolny uczeń

Program Rektorski Zdolny Uczeń Świetny Student 

„Pragniemy rozwijać współpracę z nauczycielami szkół średnich, by ułatwić ich najlepszym uczniom pełniejszą realizację zainteresowań naukowych i pasji, w nadziei na pozyskanie w przyszłości ambitnych, pełnych zaangażowania studentów.

Z tego powodu przystępujemy do realizacji Programu mającego na celu bezpośrednią współpracę nauczycieli akademickich z pojedynczymi uczniami.

Chcemy umożliwić najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom bardziej świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia oraz zapoznać ich z funkcjonowaniem uczelni wyższej i zasadami studiowania, co ułatwi im start w życie akademickie po maturze.

Program kierujemy do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi.

Uczniom szkół współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim, biorącym udział w Programie oferujemy:

  • realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stałą współpracę z pracownikami naukowymi – indywidualne, cykliczne konsultacje, osobiste i on-line;
  • udział w wybranych, prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim zajęciach i badaniach oraz w seminariach dla młodych badaczy;
  • bezpłatne korzystanie z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie legitymacji uczestnika Programu (zamawianie publikacji on-line, praca w czytelni i możliwość wypożyczenia woluminów do domu)”.

Dokumentacja programu https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ – Monitorowanie Programu na poziomie Wydziału

Wydziałowy Koordynator Programu – mgr Marzena Bort-Szczepkowska, e-mail: nauka.wnow@uni.lodz.pl


Marzena Bort-Szczepkowska
Biuro ds. Rozwoju Wydziału

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 46/48
91-408 Łódź
pok.110 budynek A

T/F: 48 42 665 50 70
e-mail: nauka.wnow@uni.lodz.pl
www: www.wnow.uni.lodz.pl