Wybory 2020-2024

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski,
powołał  dr hab. Alinę Wróbel
na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024


Uczelniana Komisja Wyborcza


Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej