Współpraca z otoczeniem

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu powstała WYDZIAŁOWA RADA PRACODAWCÓW. Inauguracja odbyła się 30 marca 2011 roku. Na zaproszenie Dziekana Wydziału prof. dr hab. Grzegorza Michalskiego spotkali się przedstawiciele łódzkich firm, którzy wyrazili chęć współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ w ramach projektu Uniwersytet dla pracodawców.

W dniu 21 stycznia 2013 r. Kolegium Dziekańskie pod przewodnictwem Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. dr hab. Danuty Urbaniak-Zając podjęło decyzję o rozszerzeniu składu Rady Pracodawców czyniąc koordynatorem Wydziałowej Rady Pracodawców – Prodziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas.


Skład Rady Pracodawców Wydziału Nauk o Wychowaniu

Współpraca formalna:

 • Akademia Pomorska w Słupsku;
 • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne w Warszawie
 • ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o w Kutnie
 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Aquapark FALA
 • Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi
 • Biuro Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urząd Miasta Łodzi
 • British International School of the University of Łódź
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
 • Centrum Ruchu Olimpijka Agnieszka Domańska
 • Cortus Centrum S.C.
 • Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim
 • DUEL Maciej Studziński
 • FPL Sp. z.o.o.
 • Fundacja GAJUSZ w Łodzi
 • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi
 • Fundacja JIM w Łodzi
 • Fundacja Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 50+
 • Instytut Edukacji i Sportu Zdzisław Czaplicki z Olsztyna
 • Kids&Co. Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. – Infosys
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi
 • Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łodzi
 • Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi
 • MSR Stanisław Radomiński
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
 • Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie
 • PC OPEN Szkolenia & Doradztwo
 • PORTAL HR sp. z o.o.
 • Promotor Organizator PRZEDSZKOLIADA.PL
 • Przedszkole Niepubliczne BAJKOWE OGRODY
 • Przedszkole Miejskie nr 123 w Łodzi
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
 • Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan
 • Satoridruk.pl
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi
 • Straż Miejska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Zespół ds. Seniorów Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Łodzi
 • Zespół Kuratorów, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu
 • Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Współpraca nieformalna:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi

Zespół Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami z Jednostek Organizacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ:

Ewa Cyrańska, dr
Katedra Badań Edukacyjnych
ewa.cyranska@now.uni.lodz.pl

Wojciech Świtalski, dr
Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej
wojciech.switalski@now.uni.lodz.pl

Aleksandra Feliniak, dr
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
aleksandra.feliniak@uni.lodz.pl

Mateusz Hauk, dr
Instytut Psychologii
mateusz.hauk@now.uni.lodz.pl

Anna Maszorek-Szymala, dr
Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
anna.szymala@now.uni.lodz.pl

Gabriela Dobińska, mgr
Pracownia Pedagogiki Specjalnej
gabriela.matczak@uni.lodz.pl 

Monika Modrzejewska-Świgulska, dr
Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości
monika.modrzejewska@now.uni.lodz.pl

Małgorzata Krakowiak, mgr
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
malgorzata.krakowiak@now.uni.lodz.pl

Elżbieta Skoczylas-Namielska, dr
Katedra Pedagogiki Społecznej
elzbieta.skoczylas@uni.lodz.pl

Marcin Rojek, dr
Katedra Teorii Wychowania
marcin.rojek@now.uni.lodz.pl