Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Dyżury (pokój 5):

  • poniedziałek 10.00-12.00
  • środa 10.00-12.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas

Dyżury (pokój 4):

  • środa 10.00-12.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz

Psychologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika – studia niestacjonarne I i II stopnia

Dyżury (pokój 2):

  • Środa 10.00-12.00
  • Piątek 14.30-16.30 (12 lipca w godzinach 10.00 – 12.00)

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

dr Anna Tyl

Pedagogika – studia stacjonarne I i II stopnia

Dyżury (pokój 3)

  • Środa 10.00-12.00
  • Piątek 13.00-15.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel

Dyżury (pokój 4)

  • Poniedziałek 10.00-12.00