Uchwały Rady Wydziału 2017


Październik


Uchwała nr 93/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Barbary Surmy


Uchwała nr 92/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Barbary Surmy


Uchwala nr 91/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anety Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 90/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anety Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 89/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 88/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: przyznania Medalu „Za chlubne studia”


Uchwała nr 87/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: poparcia Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 137 podjętej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r.


Uchwała nr 86/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery”


Uchwała nr 85/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Nowe media w animacji kultury”


Uchwała nr 84/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Organizator procesów rewitalizacji”


Uchwała nr 83/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji”


Uchwała nr 82/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2017 określającej maksymalną liczby słuchaczy Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy


Wrzesień


Uchwała nr 81/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Halinie Monice Wróblewskiej


Uchwała nr 80/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 79/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 78/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 77/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 76/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 75/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 74/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 73/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu


Uchwała nr 72/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania zakładu


Uchwała nr.71/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Uchwała nr 70/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała nr 69/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 68/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry


Czerwiec


Uchwała nr 67  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 66  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 65  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 64 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Marcina Wasilewskiego


Uchwała nr 62/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dra Marcina Wasilewskiego


Uchwała nr 61/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Wiesława Partyki


Uchwala nr 60/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r, w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dra Wiesława Partyki


Uchwała nr 59 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 58  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Logopedia z emisją głosu”


Uchwała nr 57  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów doktoranckich


Uchwała nr 56  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2017 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 55  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała nr 54  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania zakładu


Uchwała nr 53  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania pracowni


Uchwała nr 52  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji zakładu


Uchwała nr 51  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Uchwała nr 50  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała nr 49  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 48  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 47  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 46 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 45  Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby słuchaczy Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy


Maj


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich (Komisja II w zakresie pedagogiki) na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2017-2020


Formularz Ocena 2017-2020


Kwiecień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz minimalnej liczby osób, przy zgłoszeniu się której dany kierunek zostanie uruchomiony


Marzec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wniosku o utworzenie studiów doktoranckich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r.w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o dorobku dra Aleksandra Gemela w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców


Luty


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r.w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauko Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Styczeń


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Print Friendly, PDF & Email