Uchwały Rady Wydziału 2017


Czerwiec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Logopedia z emisją głosu”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania pracowni


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2017 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2017/2018


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby słuchaczy Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów doktoranckich


Maj


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich (Komisja II w zakresie pedagogiki) na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2017-2020

Formularz Ocena 2017-2020


Kwiecień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz minimalnej liczby osób, przy zgłoszeniu się której dany kierunek zostanie uruchomiony


Marzec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wniosku o utworzenie studiów doktoranckich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r.w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o dorobku dra Aleksandra Gemela w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców


Luty


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r.w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauko Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Styczeń


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Print Friendly, PDF & Email