Uchwały Rady Wydziału 2018Styczeń


Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 2/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała nr 3/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego


Uchwała nr 4/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 5/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 6/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 8/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Joanny Sosnowskiej


Uchwała nr 9/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Joanny Sosnowskiej


Print Friendly, PDF & Email