Rada Wydziału


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2018/2019

  • Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu 28 września 2018 r. (piątek, godz.12,00)
    Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Robocze posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu (trzeci czwartek miesiąca, godz. 10:00)

20 września

2018 r.

18 października

2018 r.

15 listopada

2018 r.

20 grudnia

2018 r.

17 stycznia

2019 r.

21 lutego

2019 r.

21 marca

2019 r.

25 kwietnia

2019 r.

(czwarty czwartek miesiąca)

16 maja

2019 r.

13 czerwca

27 czerwca

2019 r.

posiedzenie dodatkowe

(czwarty czwartek miesiąca)