Rada Wydziału


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2019/2020

  • Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu 27 września 2019 r. (piątek, godz.12,00)
    Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Robocze posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu (trzeci czwartek miesiąca, godz. 10:00)

27 września

2019 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu – Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

17 października

2019 r.

21 listopada

2019 r.

19 grudnia

2019 r.

16 stycznia

2020 r.

20 lutego

2020 r.

19 marca

2020 r.

16 kwietnia

2020 r.

21 maja

2020 r.

25 czerwca

2020 r.

(czwarty czwartek miesiąca)