Rada Wydziału


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2020/2021


Robocze posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu (trzeci czwartek miesiąca, godz. 10:00)

17 września

2020 r.

 

22 października

2020 r.

(czwarty czwartek miesiąca)

19 listopada

2020 r.

 

17 grudnia

2020 r.

 

21 stycznia

2021 r.

 

18 lutego

2021 r.

 

18 marca

2021 r.

 

15 kwietnia

2021 r.

 

20 maja

2021 r.

 

24 czerwca

2021 r.

(czwarty czwartek miesiąca)