Pełnomocnicy Dziekana

Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Kierunkowy Koordynator ds. Programu Erasmus i pozostałych programów wymiany

dr Anna Jarkiewicz
dyżur:
Czwartek: 11:30 – 13:30

(p.205, budynek B, ul. Pomorska 46/48)


Kierunkowy Koordynator ECTS
na kierunku Pedagogika

dr Aleksandra Sieczych – Kukawska
dyżur:
czwartek: 10.00-12.00
(p. 203, budynek B, ul. Pomorska 46/48)


Kierunkowy Koordynator ECTS
na kierunku Psychologia

dr Joanna Witkowska
dyżur:
wtorek, godz. 13.45-15.45

(p. 205B, Instytut Psychologii, ul. Smugowa 10/12)


Wydziałowy Kierownik Zawodowych
Praktyk Studenckich

dr Ewa Cyrańska
dyżur:
czwartek, godz. 15.30 – 17.00
(p. 108, budynek B, ul. Pomorska 46/48)