Pełnomocnicy Dziekana

Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i pozostałych programów wymiany

dr Anna Jarkiewicz
anna.jarkiewicz@now.uni.lodz.pl 

dyżur:
Czwartek: 11:30 – 13:30

(p.205, budynek B, ul. Pomorska 46/48)


Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS na kierunku Pedagogika

dr Aleksandra Sieczych – Kukawska
aleksandra.sieczych@now.uni.lodz.pl

dyżur:
czwartek: 10.00-12.00
(p. 203, budynek B, ul. Pomorska 46/48)


Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS
na kierunku Psychologia

dr Joanna Witkowska
joanna.witkowska@now.uni.lodz.pl

dyżur:
wtorek, godz. 13.45-15.45

(p. 205B, Instytut Psychologii, ul. Smugowa 10/12)


Pełnomocnik Dziekana ds.  praktyk zawodowych

dr Ewa Cyrańska
ewa.cyranska@now.uni.lodz.pl

dyżur:
czwartek, godz. 15.30 – 17.00
(p. 108, budynek B, ul. Pomorska 46/48)


 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Kulturowym i Pracodawcami

dr Marcin Rojek
marcin.rojek@now.uni.lodz.pl

dyżur:
wtorek, godz. 13.45-15.45

czwartek, godz. 15.30 – 17.00
(p. 108, budynek B, ul. Pomorska 46/48)