Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas: elzbieta.dubas@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry: mgr Katarzyna Szabelska
katarzyna.szabelska@uni.lodz.pl
ul. Pomorska 46/48 (pokój 112, budynek B)
91-408 Łódź
tel. 42 665 50 83

e-mail: zaigs@uni.lodz.pl

Strona internetowa: http://zaigs.uni.lodz.pl/


Skład osobowy:

dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ, arkadiusz.wasinski@uni.lodz.pl
dr Anna Gutowska-Ciołek, anna.gutowska@uni.lodz.pl
dr Marcin Muszyński, marcin.muszynski@uni.lodz.pl
dr Monika Chmielecka, monika.chmielecka@uni.lodz.pl
dr Justyna Sztobryn-Bochomulska, justyna.sztobryn@uni.lodz.pl
dr Wojciech Świtalski, wojciech.switalski@uni.lodz.pl


Dyżury pracowników