Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas

Sekretariat Katedry: mgr Katarzyna Szabelska
ul. Pomorska 46/48 (pokój 112, budynek B)
91-408 Łódź
tel. 42 665 50 83

e-mail: zaigs@uni.lodz.pl

Strona internetowa: http://zaigs.uni.lodz.pl/


Skład osobowy:

dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ
dr Anna Gutowska-Ciołek
dr Marcin Muszyński 
dr Monika Chmielecka
dr Justyna Sztobryn-Bochomulska
dr Wojciech Świtalski


Dyżury pracowników