Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego


Kierownik Pracowni: dr Arkadiusz Kaźmierczak


Sekretariat Pracowni: mgr Anna Bartoszewska

ul. Pomorska 149/153
tel. 42 635 47 45
fax. 42 635 47 44
e-mail: kwfiz@uni.lodz.pl


Skład osobowy:

dr Jolanta Kowalska
dr Paweł Ławniczak
dr Anna Makarczuk
dr Anna Maszorek-Szymalaanna.szymala@uni.lodz.pl
dr Jadwiga Robacha
dr Michał Siniarski-Czaplicki
dr Wojciech Wieczorek
mgr Jerzy Bończak
dr Piotr Kędzia


Dyżury pracowników