Katedra Teorii Wychowania


Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski


Sekretariat Katedry: mgr Iwona Brzozowska- Kempska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)
Tel. 42 665 50 85
Fax. 42 665 50 95
e-mail: katewych@uni.lodz.pl


Zakład Pedagogiki Porównawczej
tel. 42 665 50 79

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Skład osobowy:

prof. nadzw. dr hab. Magda Karkowska
prof. nadzw. dr hab. Aneta Rogalska – Marasińska
dr Aneta Suwalska
dr Małgorzata Kosiorek
dr Wojciech Mikołajewicz,
dr Justyna Sztobryn-Bochomulska


Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania
tel. 42 665 50 89

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel

Skład osobowy:

dr Renata Góralska
dr Joanna Leek
dr Marcin Rojek
dr Bożena Banasiak
dr Lidia Janiszewska


 Dyżury pracowników


Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie

W Ogólnopolskim Seminarium Podoktorskim, które prowadzimy w cyklu kwartalnym w Katedrze Teorii Wychowania UŁ, planowane są:
1.  Spotkania z autorytetami naukowymi z kraju i ze świata (w roku 2017/2018) gośćmi będą profesorowie z Irlandii,
2.  Dyskusje na temat własnych projektów badawczych, ich przygotowania i realizacji,
3.  Warsztaty metodologiczne,
4.  Różnorodne warsztaty tematyczne,
5.  Krytyczna analiza najnowszych publikacji naukowych,
6.  Analizy poświęcone procedurom awansowym,
oraz
7.  Serdeczne i przyjacielskie rozmowy przy kawie,

  1. zasady działania
  2. zasady rekrutacji
  3. ankieta aplikacyjna