Katedra Teorii Wychowania


Konsultacje pracowników Katedry Teorii Wychowania dla wszystkich zainteresowanych.

 • Należy skierować na adresy elektroniczne przy nazwiskach (imię.nazwisko@uni.lodz.pl) taką potrzebę, wraz z wskazaniem oczekiwanej formy komunikacji.
 • Pracownik może łączyć się za pośrednictwem komunikatora MS Teams w uzgodnionych z zainteresowanymi terminach i godzinach.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl


Sekretariat Katedry: mgr Iwona Brzozowska- Kempska, iwona.brzozowska@uni.lodz.pl

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)
Tel. 42 665 50 85
Fax. 42 665 50 95
e-mail: katewych@uni.lodz.pl


Zakład Pedagogiki Porównawczej
tel. 42 665 50 79

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ, magda.karkowska@uni.lodz.pl
dr hab. Aneta Rogalska – Marasińska, prof. UŁ, aneta.rogalskamarasinska@uni.lodz.pl
dr Arleta Suwalska, arleta.suwalska@uni.lodz.pl
dr Małgorzata Kosiorek, malgorzata.kosirek@uni.lodz.pl
dr Wojciech Mikołajewicz, wojciech.mikolajewicz@uni.lodz.pl
dr Dominik Chojnowski, dominik.chojnowski@uni.lodz.pl


Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania
tel. 42 665 50 89

Kierownik Zakładu: dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ, alina.wrobel@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

dr Renata Góralska, renata.goralska@uni.lodz.pl
dr Joanna Leek, joanna.leek@uni.lodz.pl
dr Marcin Rojek, marcin.rojek@uni.lodz.pl
dr Bożena Banasiak, bozena.banasiak@uni.lodz.pl
dr Lidia Janiszewska, lidia.janiszewska@uni.lodz.pl


 Dyżury pracowników


Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie

W Ogólnopolskim Seminarium Podoktorskim, które prowadzimy w cyklu kwartalnym w Katedrze Teorii Wychowania UŁ, planowane są:

  1. Dyskusje na temat własnych projektów badawczych, ich przygotowania i realizacji,
 1. Warsztaty metodologiczne,
 2. Różnorodne warsztaty tematyczne,
 3. Krytyczna analiza najnowszych publikacji naukowych,
 4. Analizy poświęcone procedurom awansowym,
  oraz
 5.  Serdeczne i przyjacielskie rozmowy przy kawie,

zasady działania

zasady rekrutacji

ankieta aplikacyjna