Katedra Teorii Wychowania


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski


Sekretariat Katedry: mgr Iwona Brzozowska- Kempska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)
Tel. 42 665 50 85
Fax. 42 665 50 95
e-mail: katewych@uni.lodz.pl


Zakład Pedagogiki Porównawczej
tel. 42 665 50 79

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Skład osobowy:

dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
dr hab. Aneta Rogalska – Marasińska, prof. UŁ
dr Arleta Suwalska
dr Małgorzata Kosiorek
dr Wojciech Mikołajewicz,
dr Dominik Chojnowski


Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania
tel. 42 665 50 89

Kierownik Zakładu: dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr Renata Góralska
dr Joanna Leek
dr Marcin Rojek
dr Bożena Banasiak
dr Lidia Janiszewska


 Dyżury pracowników


Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie

W Ogólnopolskim Seminarium Podoktorskim, które prowadzimy w cyklu kwartalnym w Katedrze Teorii Wychowania UŁ, planowane są:

  1. Dyskusje na temat własnych projektów badawczych, ich przygotowania i realizacji,
  2. Warsztaty metodologiczne,
  3. Różnorodne warsztaty tematyczne,
  4. Krytyczna analiza najnowszych publikacji naukowych,
  5. Analizy poświęcone procedurom awansowym,
   oraz
  6.  Serdeczne i przyjacielskie rozmowy przy kawie,

zasady działania

zasady rekrutacji

ankieta aplikacyjna